Harm Steenkamp stapt uit DLP fractie

Op 30 augustus, zond DLP fractielid Harm Steenkamp een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad, waarin hij verklaarde dat hij zich niet kon vinden in de koers van zijn DLP fractie en zijn raadslidmaatschap opzegde. Waaruit die onvrede bestond werd niet duidelijk uit die brief, terwijl dat toch een zeer opmerkelijke stap was.

Harm Steenkamp (DLP) (Foto: Douwe van Essen)


Het  besluit en de brief van Harm Steenkamp waren op dat moment des te opmerkelijker, omdat de fractie PvdA/GL (2 zetels) kort daarvoor, op 13 juli had besloten uit de coalitie, met VVD (2 zetels) en DLP (8 zetels) te stappen. Voor de PvdA/GL fractie was “de aanleiding voor het vertrek de onhoudbare situatie die was ontstaan bij o.a. het tot stand komen van het Financieel Herstelplan van het College”. Aldus een citaat van hun website.

Coalitie op de wip

Door het vertrek van de PvdA/GL fractie uit de coalitie hielden DLP en VVD samen nog slechts 10 van de 19 zetels over. Slechts één zetel meerderheid. Dat maakt het vertrek van Harm Steenkamp extra pijnlijk. Zijn zetel maakt het verschil tussen een meerderheid of minderheid voor de coalitie van DLP en VVD. Vanwege deze situatie is het van belang om te horen welke de beweegredenen voor hem waren om niet zijn zetel te behouden (en tegen te stemmen over het Financiële Herstelplan), maar op te stappen en zijn zetel terug te geven aan zijn partij.

Het antwoord!

In het Weekblad Wijdemeren van deze week staat op pagina 3 een interview van Herman Stuijver met Harm Steenkamp over zijn ongebruikelijke stap om na anderhalf jaar uit de fractie te stappen in combinatie met het bijna opgeven van de meerderheid van zijn partij in de raad. In dat interview worden enkele antwoorden gegeven.

In onderstaand interview met Herman Stuijver in het Weekblad Wijdemeren (met dank) van deze week zegt Harm Steenkamp het volgende:


Door: Herman Stuijver

Vorige week maakte gemeenteraadslid Harm Steenkamp bekend dat hij stopt als raadslid van De Lokale Partij. Zijn opvolger is René de Graaf uit Kortenhoef. In een brief aan burgemeester Larson en raads- en commissieleden legt Steenkamp uit dat hij ‘vanaf het begin ongelukkig was met de invulling van het partijprogramma en van het coalitieakkoord’. De weg die de 8-persoonsfractie op wilde, kon hij niet keren: ‘de mogelijkheden om daar invloed op uit te oefenen zijn beperkt geweest’. Harm Steenkamp wil graag verantwoording afleggen aan de inwoners.

Verklaring

‘Ik kon mij prima vinden in het verkiezingsprogramma. Een van onze slogans was ‘De financiën op orde’. Ik ben er steeds van uit gegaan dat dit betekende dat de ‘tering naar de nering’ gezet zou worden. Ik viel zowat van mijn stoel toen eind november vorig jaar bleek dat de begroting 2023 ca. 13 procent hoger uitviel dan de begroting van 2022. Dit was niet wat ik voor ogen had tijdens de verkiezingscampagne. Ik kon me er dus ook niet in vinden. De wethouder financiën trok me over de streep met de opmerking dat er een betere begroting zou volgen. Die is er een half jaar later ook gekomen en met name de veel te hoog geraamde overheadkosten werden verlaagd van 35% naar 10%. Echter, het leidde allemaal tot preventief toezicht door de Provincie. Daar was ik niet gelukkig mee’.

Welk pad volgde de fractie dat u niet meer kon volgen?

Tijdens de behandeling van het Financieel Herstelplan ontstond weer een vergelijkbaar patroon. De kadernota bezuinigt niet echt. De plannen zijn mijns inziens te slecht uitgewerkt. Er zit een hoop wensdenken in verwerkt. Maar de fractie wil vertrouwen naar het college uitstralen en niet in deze fase intern discussiëren over de haalbaarheid van de plannen. Dat we de PvdA/GL in dit proces zijn kwijtgeraakt, vind ik heel ernstig.

Was u tegenstander van het fusiebesluit van Wijdemeren?

Persoonlijk vind ik het heel jammer dat wij opgaan in een groter verband. De Commissaris van de Koning heeft al eens gezegd dat hij een groot voorstander is van samenwerking van gemeentes. En juist in het Gooi bestaat die al. Dit kan verder uitgebreid worden. Ik denk zelf dat de meeste klachten over de dienstverlening te maken hebben met ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Dit zal met de komst van de nieuwe omgevings-wet beter gestroomlijnd worden is de verwachting. Ik heb ook begrepen dat Wijdemeren landelijk voorop loopt om deze wetswijziging professioneel te implementeren. Daar heb ik grote verwachtingen van en hoop ook dat dit in de waardering voor de dienstverlening zichtbaar wordt.

U blijft wel trouw aan DLP?

Ik zie geen reden om niet achter de partij te blijven staan. De begroting 2024 zal een moeilijk proces worden. Het implementeren van de kadernota in een concrete begroting zal een hele kunst zijn, schat ik in. Met name de plannen met de toeristensector vragen nog veel inspanning om hier met een gedragen voorstel te komen. Ik heb veel tijd gestoken in deze materie en misschien kan ik nog ergens een steentje bijdragen.


Duivels dilemma
Fractievoorzitter DLP Margriet Rademaker. (Foto: Douwe van Essen)

Het is netjes van Harm Steenkamp om de eer aan zichzelf te houden en zijn zetel aan DLP ter beschikking te stellen. Had hij dat niet gedaan en zijn geweten gevolgd, dan was het college mogelijk gevallen, als in dat geval niet een andere partij als CU of D66 een reddingboei had uitgeworpen. Toch kan je je afvragen of hij in dit geval niet zijn geweten als gekozen volksvertegenwoordiger, zonder last of ruggespraak, had moeten volgen. Een duivels dilemma.

Wethouder Financiën Gert Zagt (DLP) (Foto: Douwe van Essen.

Samenvattend komt de verklaring van Harm Steenkamp er op neer dat hij vond dat er te veel van het verkiezingsprogramma werd afgeweken. Ook had hij meer invloed willen hebben op de gang van zaken rond het Financieel Herstelplan, omdat hij het oneens was met de daarin genoemde (te hoge en in zijn ogen onrealistische) begrotingscijfers, maar dat partijleider en wethouder Financiën Gert Zagt en de fractie onder leiding van Margriet Rademaker hem die ruimte ontzegden, omdat tegenspraak vanuit de fractie even niet uit kwam. Ook het onverhoedse besluit om Wijdemeren op te heffen kan de goedkeuring van Harm Steenkamp niet weg dragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.