Respectloos en armoedig

Eigenlijk was ik, net als Wim Kozijn schreef, niet van plan om naar de avond in mijn dorp te gaan over de “fusie-aanpak” door onze gemeenteraad. Waarom zou ik daar nog heen gaan? Maar uiteindelijk ging ik tóch naar een bijeenkomst, niet in mijn eigen dorp maar in Ankeveen. Nieuwsgierigheid won het van weerzin!

De stoel stond niet klaar.

(De recente bijdrage van Wim Kozijn op Rading-0 vindt u hier.)
Stoelloos

Ik was ruim op tijd en werd geregistreerd door de griffier. Bij binnenkomst in de Dillewijn zag ik dat er helemaal geen stoelen waren. De genodigden moesten staan! Verbazing alom over deze armoedige organisatie door onze gemeenteraad. Samen met een goede bekende gingen we noodgedwongen maar op de rand van het podium zitten om niet deze hele bijeenkomst te hoeven staan. Naast ons zette zich nog iemand die ook duidelijk geen zin had in lang staan.

Veel gepraat, weinig wol

In overvloedige en weinig zeggende bewoordingen werd als eerste uitleg gegeven over zaken die al bekend waren. Vooral de woorden “er is gewerkt met open vizier” vielen mij op. Ik vroeg later wat hiermee werd bedoeld, maar kreeg een antwoord dat ik helaas niet kan reproduceren door zijn veelheid aan woorden en gebrek aan duidelijkheid. Een heer, duidelijk extern ingehuurd, ging met een microfoon rond om de vragen op te halen die in het plenaire deel gesteld mochten worden.

Ik stelde twee maal twee vragen en beide keren kwam hij quasi onopvallend en zachtjes bij me terug omdat hij mijn vragen vergeten was.  (Dit belooft wat voor het letterlijke verslag van de avond waarvan ik veronderstel dat dit er zal komen en deze heer daar mogelijk een rol in heeft.)

Theevisite, geen emoties

Na de obligate inleiding zonder ziel en vooral zonder warmte voor Wijdemeren barstten de vragen los die men zich allemaal kan indenken.
Vooral geen goed woord voor de manier waarop het tot nu toe is gegaan en de gemeenteraad niet eerst bij zijn achterban, zijn kiezers, te rade is gegaan.

Toen het wat heftig werd kwam vanaf het podium, fysiek letterlijk top-down, een poging om de gemoederen te bedaren: “de gemeenteraad had, om zijn werk goed te kunnen doen,  de emoties van buitenaf buiten de deur moeten houden “. Dit werd verteld met de opgewekte toon van iemand die een woordje doet op een gezellige theevisite.
Nog vrolijker kwam eruit dat “we in het vervolg nóg meer moeten gaan communiceren, want dit was wel wat weinig tot nu toe”.

Luisteren is afgeschaft

Transparant besturen en luisteren naar inwoners is volgens velen nu helemaal afgeschaft. Desgevraagd gaven enkele raadsleden mij na de plenaire bijeenkomst aan dat ze het zelf ook wel lastig vonden en dat ze er “dubbel inzaten”.
Op de in vele vormen gestelde vraag hoe het nu toch kan dat er een voornemen tot fusie ligt van de gemeenteraad zonder dat de inwoners zijn gehoord kwam uiteindelijk het antwoord dat er nog getoetst moet worden op draagvlak.  Maar wat onder draagvlak wordt verstaan: daar is de wet niet helder over.

Geen grassprietje vertrouwen

Mooi vond ik dat de fractie-voorzitter van Dorpsbelangen, Patricia IJsbrandij, haar excuses aanbood voor het tot nu toe zo volstrekt binnenskamers gehouden proces.
Dit deed mij de plenaire vraag stellen: “waaruit blijkt dat ik nu wél vertrouwen kan hebben in onze raad”. Daarop het antwoord vanaf het podium: “vertrouwen moet blijken”.
Voor mij dus geen strohalm, zelfs geen grassprietje, om me aan vast te houden…….

Wijdemeren aan de leiband

De allerlaatste vraag werd door mij gesteld over de brief die afgelopen week van de provincie kwam (en wellicht overbodig gezien het antwoord op mijn vraag over het vertrouwen waarin overigens deze brief van de provincie niet werd genoemd).  “Er komt financieel weer wat meer ruimte, kunnen we er nu op vertrouwen dat met het herstelplan de organisatie weer op poten komt”.
Met deze brief is me nu volstrekt duidelijk dat Wijdemeren aan de halsband van de provincie loopt. Het is vooral een financieel technisch verhaal.

Geen aandacht daarin voor andere zaken dan geld. Heel jammer!
Om het lijden zoveel mogelijk te verzachten en zo snel mogelijk te stoppen zou ik de volgende remedie willen voorstellen.

Laat de gemeente Wijdemeren nog zó lang technisch bestaan tot er in regio-verband een goede en financieel haalbare oplossing is gevonden.
Hef de gemeenteraad Wijdemeren en zijn voorzitter per 1/1/24, in ieder geval zo snel mogelijk, op. Dat bespaart vele tonnen euro’s per jaar! Deze zijn niet effektief gebleken in deze bestuursperiode en kunnen als boventallig worden beschouwd. Laat de drie vakwethouders in die technische periode zitten om, samen met de ambtelijke organisatie, hun werk adequaat af te ronden.
Laat het coördinatiewerk over aan een interim top-bestuurder.

En last but not least: houdt vooral aandacht voor de unieke, specifieke waarden van deze gemeente want die gaan in deze situatie nu heel snel verloren.

Korte metten

Deze lokale overheid, gemeente Wijdemeren dus, gaat respectloos om met zijn burgers. Provincie en Rijk: maak daar dan graag zo snel mogelijk korte metten mee.

Eén gedachte op “Respectloos en armoedig”

  1. Als iedereen moet staan wordt art. 1 van de Grondwet gepasseerd, immers er is voor ouderen niet eens een stoel. Dan over de twee vragen van onze Renee die tersluiks niet werden behandeld. Typisch voor het ongemak waarin onze raad zich bevindt. Dan over de inhoud: er is op geen maar dan ook geen enkele wijze rekening gehouden met de uitkomsten van Wijdemerenverrijkt.nl en de Kansenkaart voor bouwlocaties. Kostte duizenden €’s en is in het bekende Wijdemeerse ronde archief terecht gekomen. Dus…zocht de Raad een reden om nogmaals iedereen erbij te betrekken nadat het besluit werd genomen! En dan maar liever een professioneel extern buro op deze Derde vraag te zetten dan gebruik te maken van eerdere prima lokale onderzoeken. On draagvlak te organiseren en bereiken dus. Wie heeft hier zijn verkiezingsprogramma waargemaakt? Wie niet? Wat doe je als je zo’n breedschalig misbruik toestaat van waarop je bent gekozen? Wie ging terug naar de kiezer met een nieuw aangepast verkiezingsprogramma? En trok zich terug als raadsfractie? Lof voor de enkele raads- en collegeleden die zich al terugtrokken. Prachtig voorstel van Renee om je massaal terug te trekken dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.