Het Convenant verdween in de prullenmand?

Voor wie eerder vandaag het stuk van collega Ronald Frisart las over de collegevoorstellen inzake de stijging van toerismebelasting, forensenbelasting en watertoeristenbelasting, hebben we een verrassing. De ondernemers trekken de stekker uit overleg met Wijdemeren!

Wethouder Els Kruijt. (Foto Douwe van Essen)

Dat blijkt uit een gepeperde brief die de verzamelde ondernemers en hun verenigingen Hiswa, Recron, OCW, etc. vandaag aan het college stuurden. Een vergelijkbare brief, die nog niet bij de ingekomen stukken staat, is onderweg naar de gemeenteraad.

Werken aan een Convenant

Wat blijkt namelijk uit die brief? Het vorige college wilde ook de genoemde belastingen verhogen, maar kreeg fors weerwoord van de lokale toerismesector. Daarop werd een langdurig overleg gestart van de sector met het gemeentebestuur om te komen tot een Convenant, een document dat juridisch getoetst werd en waarin alle afspraken op dit gebied tussen de partijen werden beschreven door de gemeente. Dat stuk was op 22 juni 2022 gereed voor ondertekening door de sector én het college. (De betrokken wethouders waren Keja (VVD, Financiën) en De Kloet (DB, Grondgebied.))

Nieuw college

Dat was ook het moment waarop de formatie van DLP, VVD en PvdA/GL afgerond werd. Enkele dagen later trad het nieuwe college aan. Men zou verwachten dat het nieuwe college snel het convenant zou ondertekenen, of als dat op bezwaren zou stuiten, de sector dat laten weten.
Het nieuwe college deed er echter niets mee. 15 maanden lang liet men het liggen zonder enig teken van leven. In september van dit jaar, bij het invullen van het bijeenschrapen van geld voor het Herstelplan ontdekte het college in de eigen inboedel (!) waarschijnlijk het klaar liggende convenant.

Heronderhandelen?

Het college vond de afgesproken belastingbedragen te laag en wilde daarom niet tekenen, maar heronderhandelen. Wethouder Els Kruijt nam die taak met verve op zich, maar bleek in de afgelopen weken nog wel eens verschillende signalen af te geven en op onderdelen toe te geven, die dan later weer terug gedraaid bleken. De ergernis van de sector bereikte vandaag een hoogtepunt toen het college de wethoudersbrief uitbracht waaruit Ronald Frisart citeerde.

Eigen invulling

Met de afspraken uit het Convenant bleek geen rekening gehouden. Het college bepaalde een eigen invulling van de belastingtarieven,  gebaseerd op de nodige opbrengst voor het Herstelplan, maar de afspraken met de sector met voeten tredend, zo blijkt uit de woedende brief van de sector, die tot nader order met ieder overleg stopt.

De slotalinea uit de woedende brief:
Belanghebbenden voelen zich door het College gebruikt om een louter begrotingsgedreven verhoging van (Water)toeristenbelasting te faciliteren en zijn zeer ontstemd over het niet nakomen van toezeggingen, het hanteren van onjuiste gegevens, het weigeren onderliggende, verifieerbare stukken af te geven en het volledig voorbij gaan aan de broodnodige investeringen in de watersport cq. in het plassengebied. Investeringen die wel worden gepredikt, maar waar de afgelopen 2 jaar niets van is gebleken. Nu het College klaarblijkelijk niet van zins is naar de strekking van het Convenant te handelen en zich bij belanghebbenden als onbetrouwbare partij heeft ge{dis)kwalificeert hebben belanghebbenden besloten niet tot ondertekening van het Convenant over te gaan en verder overleg met het College te staken, totdat de voorgenomen, niet onderbouwde en daarmee zeer onzorgvuldig tot stand gekomen voorgenomen tariefswijzigingen zijn teruggedraaid cq. worden beperkt tot een marktconforme indexering. Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten: de teleurstelling dezerzijds is groot.

Met vriendelijke groet,
Mede namens belanghebbenden,

Jan Willem Bouman

Daar staat geen woord Spaans in!

Tabel bij de brief van de recreatiesector aan college Wijdemeren.

Eén gedachte op “Het Convenant verdween in de prullenmand?”

  1. Hoe stom kun je zijn ! Met dank aan Klink en Keja, maar niet aan hun VVD opvolger, Kruijt. Heb je eindelijk een overeenkomst, laat je die slingeren onderop de stapel. In zou geen VVD meer stemmen als ondernemer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.