Het aanzien openbaar bestuur vermindert door onopgehelderde kwesties

Zowel landelijk als lokaal zijn er kwesties die het gezag en het aanzien van het openbaar bestuur aantasten. Kwesties, onduidelijkheden en misschien erger. We weten het niet, dus de vragen blijven.

Een kwestie bij het rijksbestuur

Gisterochtend sloeg ik de krant open en las over het vertrek van Tweede Kamerlid Kadjia Arib. Wegens klachten (anoniem!) aan haar adres over haar grensoverschrijdend gedrag (in het verleden) is zij zwaar beschadigd en verlaat de Kamer. Ik weet er het fijne niet van, er zal jaren geleden best iets aan de hand zijn geweest. Maar nergens lees ik iets over die twee heel verschillende grootheden: politiek bestuur en ambtelijk apparaat en over de mores en procedures van omgang met elkaar. Is het wraak, loos alarm of overschreed deze kamervoorzitter destijds inderdaad duidelijke grenzen?
Jammer, het aanzien van het openbaar bestuur is door deze onverkwikkelijke zaak opnieuw in de peilingen gezakt.

Een kwestie bij gemeente Wijdemeren

Dit doet me denken aan het plotselinge vertrek van onze gemeentesecretaris Wietske Heeg een jaar geleden. Nú een ambtenaar, die van de ene op de andere dag haar ontslag nam. En in haar kielzog nog diezelfde week de directeur Ruimtelijke Ordening. Vervolgens namen zij een hele rits ervaren, deskundige ambtenaren mee, weg uit het gemeentehuis van Wijdemeren op Rading 1 in Loosdrecht,  waarmee helaas veel kennis over Wijdemeren en specifieke ervaring in een tijdbestek van enkele maanden was verdwenen. Ook hier bleef de reden van het vertrek van spilfiguren onopgehelderd. Dit had vast en zeker te maken met het toen net afgeronde organisatie onderzoek, maar het blijft koffiedik kijken.

Verbetermanager

Daarna trok afgelopen jaar een tijdelijke verbetermanager aan de gemeentelijke touwen.
En daarmee werd het allemaal nóg onduidelijker. Ik moet onwillekeurig denken aan mijn eerdere werkkring waar we een naam gaven aan dergelijke, tijdelijke managers zonder duidelijke output: “Seagull management: flies in, poops on you and flies away again…….”.
Erg jammer, ook hier werd het aanzien van het openbaar bestuur geschaad door een onopgehelderde kwestie. Daarna ging het in rap tempo nog meer bergafwaarts.

Stuurloos zonder leiding

In mijn fractie van De Lokale Partij vroeg ik eind vorig jaar: wat valt er nog te besturen als er geen solide ambtelijk apparaat meer bestaat? De leiding is vertrokken terwijl er niets stevigs voor in de plaats komt, de nog zittende mensen missen aansturing, continuïteit, feed-back, een solide kader en hebben (tenminste de mensen die zich ergens voor verantwoordelijk voelen) een veel te zware workload. En we zien in Wijdemeren dat komende en weer gaande inhuurkrachten (die driemaal zoveel kosten) daar heel weinig aan verbeteren.
Als raadslid vond ik dat we moesten inzetten op een veel steviger aanpak van de kern van het probleem want op een kaal en onvolledig geraamte is het lastig vet op de botten kweken. Héél jammer, helaas was mijn stem niet luid genoeg.

Stan Poels, ervaren en deskundig bestuurder, is vertrokken als wethouder.
Ook hier weten we de ware redenen niet. Waar lag Stan van wakker?
Hij was wel wat gewend in zijn eerdere werkkringen……..
Dramatisch, deze kaalslag in het college!

Besloten vergaderingen

Gisteravond was er een besloten raadsvergadering over de financiën.
Volgende week is er een besloten raadsvergadering over het Berenschot rapport over Porseleinhaven dat na ruim twee jaar nu kennelijk eindelijk op tafel ligt.
De vraag is welke mooie verhalen we te horen zullen krijgen.
Volgens onze wethouder Financiën moet Wijdemeren een veel betere (externe) controle op de uitgaven krijgen.  Daar is dan nu terstond stevig, extern leiderschap voor noodzakelijk, politiek en ambtelijk!

Eén gedachte op “Het aanzien openbaar bestuur vermindert door onopgehelderde kwesties”

 1. Een heel goed artikel!
  Steeds duidelijker blijkt hoe slecht de vorige portefeuillehouder Personeel en Organisatie, burgemeester Larson, heeft geopereerd.
  Daar had veel eerder door raad, presidium en ook het college moeten worden ingegrepen.
  Ik geef de huidige portefeuillehouder, mevrouw Zandbergen, nog even het voordeel van de twijfel.
  Hopelijk komt zij snel met duidelijke rapportages over hoe de organisatie ervoor staat.
  En gaat zij met gezag en enthousiasme redden wat er nog te redden valt.
  Zij had de mond vol van participatie en bestuurlijke openheid, daar is dus voor haar op haar nieuwe zetel nog heel wat te winnen…….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.