Hoera, we zijn kampioen en de begroting sluit!

Twee weken geleden viel de gevreesde aanslag in de bus. De eerste blik was natuurlijk gericht op het bedrag dat ik moet betalen. Het viel niet mee. Meer dan 22% dan vorig jaar. De verhoging van de WOZ was al flink ( 11,46%), maar de afvalstoffenheffing (26%) en het rioolrecht (56%) stegen enorm.

Alles bij elkaar was het dus even schrikken. In een spotprent in de Gooi-en Eemlander stond Gert Zagt afgebeeld met een medaille om zijn nek op de hoogste trede. Overigens had die tekening ook wel iets weg van de gekruisigde Christus. Keurig netjes geregeld: de begroting is sluitend, de provincie tevreden en we zijn een iets aanvaardbaardere bruid geworden voor onze buren, de opkopers van onze gemeente.

Let wel, ik heb niets tegen het betalen van belasting. Ik heb nog nooit gemopperd over de hoge belastingen in ons land, want ik vind dat de overheden geld nodig hebben voor de uitvoering van hun publieke taken. Ik vind belasting een prima middel opdat de overheden tot een schild voor de zwakken te kunnen zijn.

Het geld wordt nuttig besteed

Ik denk dat voor een ieder het betalen van verschuldigde belasting gemakkelijker gaat als het gevoel bestaat dat de opbrengst goed besteed wordt. Dat de gemeente bijv. het geld besteedt aan de bouw van scholen of het onderhoud van wegen, of voor een rechtvaardig en barmhartig beleid voor de zwakkeren in de samenleving. Zo kun je nog vele voorbeelden aan dit rijtje toevoegen.


Je krijgt als burger de indruk dat dit in Wijdemeren veelal niet het geval is. Jaren werken aan plannen waarvan men wist dat de provincie deze zou afkeuren, waardoor bijv. het plan voor de Meenthof jaren moest wachten; bestuurlijk gepruts met de ontwikkeling van de Porseleinhaven, waar 9 miljoen verlies werd geleden (en het verhaal is nog niet af !). Een armoedebeleid waar je je  als gemeente je dood voor zou moeten schamen.

Van welke gemeente wij straks een onderdeel mogen zijn, één ding is zeker, de gemeentelijke tarieven zullen in de pas gaan lopen. De gemeenteraad deed nog wel een poging, om de tarieven enigszins te verlagen, maar een provinciale ambtenaar en een strenge burgemeester verhinderden dat.

Artikel 12 aanvragen

Vorige week mengde de Hilversumse oud-wethouder Sjors Wolf zich via de Gooi-en Eeemlander in de discussie . Hij was wethouder in zijn plaats toen het met de financiën in zijn gemeente heel slecht ging en het gemeentebestuur de artikel 12 status moest aanvragen. Dan kom je onder rijkstoezicht te staan en is  je beleidsvrijheid is vrijwel geheel en al verdwenen. Hij is bang dat de Hilversumse bevolking na de fusie zal moeten opdraaien voor de enorme kosten van het opruimen van het achterstallig onderhoud van de dan voormalige gemeente Wijdemeren . Er zijn inwoners van ons dorp die beweren dat het enkele feit dat aan Hilversum een prachtig gebied wordt toegevoegd, alleen al voldoende is om voormalig Wijdemeren met applaus binnen te halen. Ook hoor je dat Hilversummers nu al volop profiteren van de schoonheid van de dorpen, om er te recreëren bijv. Dan mogen ze er best wat voor over hebben! Gemakshalve vertelt men er dan niet bij dat onze inwoners nog veel meer van Hilversum profiteren. Winkels, station, cultuur en alle andere voorzieningen.

Wat is het probleem?
Gert Zagt, wethouder Financiën. (Foto Douwe van Essen)

Een beroep op artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet zal niet lukken. De wet zegt dat er dan sprake moet zijn van “een aanmerkelijk en structureel tekort “ Dat is in Wijdemeren niet het geval. De begroting is de komende jaren sluitend.
Uiteraard zou het prettig zijn als er op een of andere manier Hilversum financieel beloond zou worden voor het overnemen van de financiële boedel.. Volgens mij zijn daar geen regels voor, maar wellicht kunnen Provincie en de betrokken gemeentes, het Rijk bewegen tot een financiële injectie.

Een schrale troost
Dagobert Duck (Disney)

Slapend ben ik, zoals zovele onroerend bezitters weer behoorlijk rijker geworden. “Het zit allemaal in steen” zei mijn vrouw, “je hebt er nu niks aan”. Daar heeft ze natuurlijk gelijk in. Maar vermogen is vermogen. Als je de toename van het vermogen vergelijkt met het hogere bedrag dat ik aan belasting moet betalen, zie je dat alles toch maar betrekkelijk is.

Eén gedachte op “Hoera, we zijn kampioen en de begroting sluit!”

  1. De auteurs van Rading Nul zijn pro fusie, voor zover ik de artikelen heb gelezen. Dat Wim Kozijn denkt dat we een “iets aanvaardbaardere bruid” zijn voor de fusiegemeente, omdat we een sluitende begroting hebben, betwijfel ik. Bij een fusie zullen de woonlasten van Wijdemeren dalen en de (woon)lasten van de inwoners van de fusiegemeente stijgen.
    Ik verwacht dat dat een grote belemmering zal zijn voor een fusie.
    Bedenken we dat Wijdemeren haar plannen voor het inlopen van de achterstanden voor de komende jaren op orde heeft, dan hoop ik dat we alsnog de “courage” hebben om te vertrouwen op onze eigen bestuurskracht. Want wat houdt ons tegen om zelfstandig te blijven? Het is vooral de vraag of de ambtelijke organisatie en het bestuur dat aankunnen. We hebben de begroting dan wel op orde, maar kunnen wij het probleem van de structurele onderbesteding en de bekende hoofdpijndossiers aan?
    Ik zou graag zien, dat als blijkt dat deze zaken een fusie in de weg staan, wij onze knopen tellen en echt beleid gaan maken om de open eind dossiers af te ronden en nieuwe potentiële financiële risico’s aan te pakken. Dat zal een andere houding vragen van onze wethouders en gemeenteraad. Maar het kan een geweldige uitdaging zijn voor een nieuwe interim burgemeester om het elan, dat ongetwijfeld in het gemeentehuis aanwezig is, te stimuleren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.