De Visionair is nog beter dan gedacht!

Wat een bof! Erg lang zal de zelfstandige gemeente Wijdemeren niet meer bestaan, maar er is momenteel wel een wethouder in huis van uitzonderlijke kwaliteit. De Visionair – u weet wel, wethouder Ron de Haan – kan niet alleen een stukje in de toekomst kijken, maar blijkt verbaal ook nog eens zeer begaafd, terwijl een feitenrelaas voor hem gelukkig niet nodig is om zijn kennis bij te spijkeren.

Ron de Haan. (Foto Douwe van Essen)

Toegegeven, het was even dubben welk onderwerp ik eerst zou aansnijden: de amendementen over de onroerendezaakbelasting (ozb) en het sociaal domein die in de raadsvergadering van donderdag (21 maart) te verwachten zijn of het optreden van wethouder De Haan afgelopen dinsdag en donderdag in twee commissievergaderingen. Hoewel het eerste onderwerp inhoudelijk het belangrijkst is, kies ik toch voor het tweede. Zo vlak voor en in het weekeinde hapt het voor lezers vermoedelijk wat makkelijker weg dan ozb en sociaal domein.

Gaven

Half oktober vorig jaar had De Haan zichzelf al hardop visionaire gaven toegedicht. Deze week liet hij opnieuw blijken hoe bijzonder hij is. Een eerste staaltje daarvan hoorden we dinsdagavond, het tweede donderdagavond.

Dinsdag boog de raadscommissie ruimte en economie zich over het hoofdpijndossier polder Kortenhoef met gifbelt Groenewoud als cruciaal onderdeel. De politieke hoofdlijn besprak Rik Jungmann al. Hier beperk ik me tot De Haans voortreffelijkheid.

Bescheiden, heel eventjes

Zijn beantwoording van vragen en opmerkingen vanuit de commissie zette de wethouder opvallend bescheiden in. ,,Ook ik moet op sommige onderwerpen nog stevig worden bijgepraat’’, stak hij van wal. Al vrij snel kwam hij te spreken over een ‘feitenrelaas’ over de polder en de gifstort. Dat is in de maak en de raad kan het op afzienbare termijn tegemoet zien, vertelde De Haan. Zo’n puntig chronologisch overzicht van wat de afgelopen jaren in dit dossier is gebeurd, kan inderdaad helpen bij de politieke  gedachtenwisseling.

Tegelijk wierp de wethouder zijn aanvankelijke bescheidenheid af. ,,Dat feitenrelaas is niet om mij bij te praten, maar zodat u (commissieleden, red.) uw beelden kunt aanscherpen over de feiten waarover het gaat’’, aldus De Haan. Ofwel: voor hem is zo’n feitenrelaas niet nodig, hij weet het allemaal wel, maar aan de kennis van de commissieleden schort het hier en daar, dus kan dat feitenrelaas helpen dat te repareren. Meent althans De Haan. Wel jammer was dat gaandeweg de vergadering een paar keer bleek dat ook hijzelf het Groenewoud-dossier niet voor de volle honderd procent scherp op het netvlies heeft.

Mond vol

Het volgende sterke staaltje gaf de Visionair donderdag ten beste in een gecombineerde vergadering van twee andere raadscommissies. Tijdens een van de discussies refereerde Henrieke Abrahamse (PvdA/GroenLinks) maar weer eens aan het zogenoemde ‘Integraal beleidskader sociaal domein’, waarop de politiek al heel lang wacht, maar waarmee De Haan binnenkort dan toch echt gaat komen.

Henrieke Abrahamse. (Foto Douwe van Essen)

Het wat?? Het In-te-graal be-leids-ka-der so-ci-aal do-mein. Inderdaad, da’s een hele mond vol. Bij Abrahamse kwam het niet meteen vlekkeloos over de lippen en daarover maakte ze onmiddellijk zelf een relativerende opmerking. Niets aan de hand, zou je denken, want wat ze er inhoudelijk over zei, sneed hout.

Voortreffelijkheid

Toen was het woord aan de wethouder. ,,Integraal beleidskader sociaal domein, ik spreek het in één keer uit’’, debiteerde hij doodleuk. Wat was zijn bedoeling? Abrahamse kleineren? Weer eens zijn eigen voortreffelijkheid uitventen?

De ene mogelijkheid leek me al even ongepast als de andere. Om niets een raads- of commissielid afzeiken lijkt me geen enkel redelijk doel te dienen. Gezond zelfvertrouwen is één ding, arrogantie iets anders. Met die door De Haan veronderstelde voortreffelijkheid moet hij vooral thuis maar lopen geuren (als het daar althans wordt geaccepteerd), niet in de Wijdemeerse raadzaal.

Spelbederf

Voor de zoveelste keer gaf deze wethouder er blijk van niet in de gaten te hebben hoezeer zijn manier van optreden in de politieke arena geregeld en volkomen onnodig sfeerverpestend werkt. Spelbederf heet zoiets in de sport. In de politiek kan het tot brokken leiden. Maar daarop – ik beken het nederig – heb ik als eenvoudig mensenkind natuurlijk beduidend minder zicht dan de Visionair.

2 gedachten op “De Visionair is nog beter dan gedacht!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.