Einde en nieuw begin Wijdemeren

Vorige week vielen er twee besluiten die van groot belang zijn voor de inwoners van Wijdemeren. De gemeenteraad besloot tot fusie met een andere gemeente en dus tot opheffing van de zelfstandige gemeente Wijdemeren. Door ziekte van de huidige burgemeester wees de Commissaris van de Koning een waarnemer aan. Zodra de heer Aptroot aantreedt kan het fusieproces beginnen. Over deze beide gebeurtenissen  wil ik het in deze column hebben.

Charlie Aptroot. (Foto gemeente Hoeksche Waard)

De fusieraad

Zoals te verwachten, was er een grote meerderheid om de gemeente op te heffen. Partijen die jarenlang, tot aan de laatste verkiezingen toe, beweerden dat Wijdemeren zelfstandig verder kon, legden het hoofd in de schoot. Over het afgelopen proces tot het besluit was overal grote kritiek, maar zelfs de grootste critici konden geen argumenten op tafel leggen die aantoonden dat er andere mogelijkheden voor de toekomst van Wijdemeren waren.

DB: Ambtelijke fusie?
Fractie DorpsBelangen. (Foto: Douwe van Essen)

Het is begrijpelijk dat leden van de lokale partijen de grootste moeite  hadden om vóór het voorstel tot fusie te stemmen. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is Dorps Belangen. Zowel de partijvoorzitter Wiet van den Brink als oud-fractielid Ria Hennis behoorden tot de insprekers die zware kritiek leverden op de gang van zaken. Opmerkelijk was het verhaal van Patricia IJsbrandij in de raad. Zij hield volgens Ronald Frisart“een verward verhaal dat niets ophelderde”. Ze was plots voor een ambtelijke fusie  als tussenstap. Waar naar toe deelde ze niet mee.

Respect voor de nestor.

Op zich is het begrijpelijk dat je een uitweg probeert te vinden als je grote moeite hebt met een voorliggend besluit in te stemmen .Dat zijn de laatste stuiptrekkingen. De rol van Patricia IJsbrandij werd nog eens onder de aandacht van de lezer gebracht door een reactie van voormalig gemeenteraadslid Ria Hennis op het stuk van Ronald Frisart. Zij vond het nodig om nog eens goed te onderstrepen dat “Patricia verwoordt/ vertegenwoordigt de uitgangspunten van DB” en “Patricia bleef standvastig aan DB en Voigt juist niet”.

Onbegrijpelijk dat een serieuze partij als DB met dit ondoordachte en niet onderbouwde voorstel komt. Maar nog onbegrijpelijker is dat een trouw raadslid van die partij dat meer dan dertig jaar in de  raad zit, zo’n trap na krijgt. Was  het niet mogelijk geweest om meer respect op te brengen voor het standpunt van de nestor van deze partij. Het commentaar van Ria Hennis benadrukt de verdeeldheid in deze partij.

De waarnemer

Als een burgemeester ziek is wordt dit aan de CdK gemeld. Die heeft dan de regie in handen over wat er gebeurt. De CdK vormt zich een oordeel, waarbij er twee mogelijkheden zijn. Als het zich laat aanzien dat de ziekte waarschijnlijk van korte duur zal zijn en als er een competent college is dat prima de problemen in de gemeente aan kan, dan kan hij besluiten dat de loco-burgemeester de  functie tijdelijk waarneemt. Als deze omstandigheden anders zijn heeft de CdK het recht om een waarnemer te benoemen, “gehoord de raad”, aldus de wet.

Commissarissen vullen deze bevoegdheid verschillend in. Ik heb het een aantal keren meegemaakt dat er twee kandidaat-waarnemers waren met wie een vertegenwoordiging van de raad een gesprek hadden. Na afloop konden zij aan de Commissaris aangeven wie van de twee de voorkeur had.
De CdK kan ook na een gesprek met de raad of een vertegenwoordiging van de Raad een kandidaat aan de Raad presenteren. De waarnemer die de CdK voordraagt, heeft de raad slechts te accepteren. Ik weet het niet, maar het zou best eens kunnen dat het met de voordracht van de heer Aptroot op deze laatste manier is gegaan.

Zware kandidaat

Aan de persoon die voorgedragen wordt, kun je afmeten hoe de commissaris de bestuurlijke situatie in de gemeente inschat. In dit geval uiterst zorgelijk en complex. Aptroot is wat je noemt een zware kandidaat. Hij was burgemeester in Zoetermeer een gemeente van 120.000 inwoners, waarnemer in  o.a. Wassenaar en Hilversum, allemaal gemeenten groter en veel groter dan Wijdemeren. De benoeming van Aptroot laat zien dat het oplossen van de problemen in deze gemeente veel bestuurlijke  ervaring en deskundigheid zal vragen. Dat is aan de heer  Aptroot wel toevertrouwd.

Eén gedachte op “Einde en nieuw begin Wijdemeren”

  1. Het zal een uitdagende klus worden voor de heer Aptroot en vermoedelijk voor iedereen in en rond de gemeente. Met een besluit om in 2027 te fuseren moet men onze mooie gemeente nog ruim 3 jaar besturen. Dat impliceert 3 jaar onenigheid in de gemeenteraad en gedoe over fusiegesprekken. Steeds meer vertrekkende ambtenaren met als gevolg meer externe inhuur. Door onze hoge belastingdruk zal een fusie hiervoor gunstig zijn. Alsmede voor het hele gemeentelijk onderhoud. Doordat we naast noodlijdend zo’n aantrekkelijke gemeente zijn (jaarlijkse publicatie in EW) zijn we ook een aantrekkelijke partner. Alle reden om snel met een stevige partner in gesprek te gaan en niet al te hoge eisen te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.