Mandateren

Er was een interessante discussie bij de Commissie Bestuur en Middelen van Wijdemeren vorige week over de nieuwe Nota Grondbeleid. Ik beperk me hier tot één aspect: de mogelijke mandatering van het college tot het doen van grondaankopen van maximaal €1.000.000.

Nederhorst Noord, mogelijke bouwlocatie (foto Cor Koster)

Waarom zou je dat willen? Het college zelf zegt: “Met dit mandaat kan het college slagvaardig en op voldoende grote schaal strategische gronden aankopen”. Daar is natuurlijk wat voor te zeggen. De normale route, via commissies en raad, kost heel veel tijd, wat niet bevordelijk is voor de slagvaardigheid in een markt waar snel beslissen nodig kan zijn. Veel andere gemeenten hebben een soortgelijke regeling. De gemeenteraad van De Bilt vond het collegevoorstel van 1 miljoen zelfs te weinig en heeft het bedrag via een amendement verhoogd tot 2,5 miljoen. Begrijpelijk; als je een beetje flinke boerderij wil kopen, zit je al ver boven het miljoen. De gemeente Utrecht kent helemaal geen plafond. Maar in Wijdemeren was geen enkele fractie voor mandatering.

Men vond de ‘track record’ van Wijdemeren niet van dien aard dat men alle vertrouwen kon hebben in het college, en ook niet, zoals een paar keer gezegd werd, in de expertise van het ambtelijk apparaat. Gezien de vernietigende bevindingen van het Metafoor-rapport vorig jaar kan ik daar wel inkomen.

Mandatering is ook niet nodig. In die enkele gevallen dat er sprake is van urgentie kan men de raad binnen 48 uur of zo bijeenroepen. Een alternatief is koop onder voorbehoud met als ontbindende voorwaarde de goedkeuring van de raad. Heel gebruikelijk.

Toch had ik wel een beetje te doen met het college. Als geen enkele fractie je een mandatering tot 1 miljoen wil verlenen, dan heb je nog veel vertrouwen te winnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.