Met woningbouwplannen kasteel Nederhorst wordt het spannend

Het kon donderdagavond in de gemeenteraad wel eens spannend worden als het plan ter sprake komt voor herontwikkeling van kasteel Nederhorst en de bijgebouwen. In grote lijnen is iedereen immers heel blij met het plan, maar dat er beduidend te weinig sociale huurwoningen zijn voorzien is een lelijk pijnpunt. Wat de raad gaat besluiten is daarom beslist nog geen gelopen race.

Kasteel Nederhorst. (Foto Rho Adviseurs)

Eerder kwam het plan van ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam op Rading Nul al aan de orde. Toen werd vastgesteld dat er veel minder sociale (huur)woningen in het kasteelplan zijn opgenomen dan de Woonvisie van de gemeente Wijdemeren eist: 1/3 van alle woningen in een project. Dat aantal wordt bij lange na niet gehaald. Overigens komen er ook wel wat weinig parkeerplaatsen en ook daarover heeft de politieke opmerkingen gemaakt.

Afgelopen week, in de raadscommissie ruimte en economie, zei de VVD als enige fractie het plan geheel te omarmen en het tekort aan sociale woningen in dit geval aanvaardbaar te vinden. De VVD volgt de redenering van burgemeester en wethouders dat het realiseren van vijftien woningen in het kasteel zelf dermate duur is, dat het er gewoon niet in zit in de bijgebouwen pakweg twaalf sociale woningen te verwezenlijken zodat over het geheel (35 woningen) toch 1/3 in het segment sociaal gaat vallen. Eveneens in navolging van het college vindt de VVD de semi-publieke ruimte die op de bel-etage in het kasteel komt (ook voor gebruik van de Berger dorpelingen) voldoende compensatie voor het tekort aan sociale woningen.

Grote moeite

Alle andere fracties hebben met dat tekort in het segment sociaal moeite tot grote moeite. D66 worstelt met het vraagstuk. Grote problemen met het plan hebben het CDA, De Lokale Partij en PvdA/GroenLinks. Die laatste twee zouden wel eens met een amendement kunnen komen om meer sociale woningen af te dwingen.

Sieta Vermeulen (VVD). (Foto Douwe van Essen)

Sieta Vermeulen (VVD) vroeg ze dringend niet naar het dwingende middel van een amendement te grijpen, maar wensen in een motie naar voren te brengen. Ze sprak de vrees uit dat Stadsherstel anders wel eens zou kunnen afhaken omdat het met 1/3 sociale woningen financieel misschien niet uit kan. Vermeulen merkte op dat Stadsherstel geen commerciële ontwikkelaar is, maar een stichting zonder winstoogmerk. Dat eerste – geen ontwikkelaar met eurotekens in de ogen – klopt, maar een stichting zonder winstoogmerk is Stadsherstel niet. Het is een naamloze vennootschap en deze NV keert aan de aandeelhouders ook dividend uit. Wel gaat het, in de woorden van het laatste jaarverslag, om ‘een vennootschap met een maatschappelijk doel: de aandeelhouders ontvangen een bescheiden dividend’. Concreet wordt over 2019 en 2020 aan gewone aandeelhouders 2,5 procent dividend uitgekeerd en aan houders van zogeheten preferente aandelen een half procent.

Lastig

Al met al is het een lastige situatie. Stadsherstel gaat van het kasteel en het omliggende groen iets moois maken. Daarmee is iedereen hartstikke blij. Maar er komen dus wel beduidend te weinig sociale huurwoningen (ook de dure woningen gaan trouwens in de verhuur) en daarmee kunnen DLP, PvdA/GroenLinks en CDA niet leven. Hoe nu dat laatste (het aantal sociale huurwoningen) verbeteren zonder dat de rest van het plan daaronder bezwijkt?

Renée Wijnen (DLP). (Foto Douwe van Essen)

Is dat vragen naar de kwadratuur van de cirkel of is er misschien toch een uitweg denkbaar? Zelf vond ik dat Renée Wijnen (DLP) wel een interessante opmerking maakte. Zij suggereerde Stadsherstel voor te leggen ‘enige woningen extra te bouwen om het geheel (mét voldoende sociale huurwoningen, red.) exploitabel te maken’.

Reuzebenieuwd hoe dit donderdagavond gaat aflopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.