Raad: Kleine Samenvatting

Donderdagavond was er gemeenteraad. Die begon al om half acht, terwijl acht uur normaal is. Er werd dus een lange raad verwacht. Dat kwam uit, maar zonder dat er ook maar één raadsvoorstel besproken werd, want het waren allemaal hamerstukken. Wel was er heel veel tijd nodig voor semantische discussies over brieven, bijpraten, moties en wat al niet meer.

Dankwoord Alette Zandbergen
Alette Zandbergen negen jaar gemeentebestuur. (Foto: Douwe van Essen)

Zoals bekend heeft wethouder Alette Zandbergen negen jaar haar best gedaan in de Wijdemeerse politiek als raadslid, lijsttrekker en wethouder. Ik had eigenlijk wel verwacht dat iemand bij de aanvang van de raadsvergadering de moeite zou nemen om haar daarvoor te bedanken. Toegegeven ze schoot regelmatig uit de heup en was niet altijd even diplomatiek, maar ze was aanwezig en deed wat zij vond dat er gedaan moest worden. Vorig jaar was zij lijsttrekker voor De Lokale Partij. Dat was een groot succes voor die partij, getuige het feit dat de partij in de raad nu acht zetels bezet, dankzij haar lijsttrekkerschap.

Wethouder Gert Zagt (DLP). (Foto: Douwe van Essen)

Begin deze week nam zij ontslag als wethouder om persoonlijke redenen. Ik had dus verwacht dat de fractievoorzitter van DLP en/of de burgemeester en/of Gert Zagt, de Godfather van DLP, een, wellicht kort, dankwoordje zouden spreken aan het adres van Alette die, wat je er verder ook van vindt, pakweg negen jaar dag in dag uit in touw was om deze gemeente te besturen.

Het bleef oorverdovend stil.

Brief van Gert Zagt aan GS

Het bleek dat wethouder Gert Zagt (DLP) een brief naar Gedeputeerde Staten in Haarlem stuurde, zeer kort voor de raadsvergadering van donderdag (“u vindt die brief thuis, want die hebben wij vanavond naar u gestuurd”). In die brief, die ik nergens heb kunnen vinden, donderdag niet kende en ook nu nog niet ken, schijnt de wethouder aan GS te vragen om de begroting voor dit jaar maar te vergeten, omdat het ingewikkeld is om die nog te maken. (Of woorden van gelijke strekking, meende ik te kunnen destilleren uit de tweespraak tussen de wethouder en Jan-Jaap de Kloet. (Lastig om uit de gesproken tekst  een brief te reconstrueren)

“Samenspraak”or not to “samenspraak”?
Jan-Jaap de Kloet (DB) (foto: Douwe van Essen)

De kern van het debat tussen Zagt en De Kloet was het volgende (zet u schrap voor een semantische discussie over het woordje “samenspraak” die pakweg drie kwartier duurde):

De wethouder stelt voor om geen begroting 2023 te maken en schrijft aan GS dat dit besluit “in samenspraak met de raad” is genomen. Jan-Jaap de Kloet (DB) verklaarde in de raad echter dat er helemaal geen besluit door de raad is genomen en dat met dat woordje “samenspraak” ten onrechte de indruk bij GS wordt gewekt dat er wel formele besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden. Rosalie van Rijn (CDA) was het eens met die kritiek op de brief van Zagt. Aangezien de raad volgende week of de week daarna op bezoek gaat bij gedeputeerde Ilse Zaal kan dat dan wel eens tot een pijnlijk moment leiden als zij de raad herinnert aan het “in samenspraak genomen besluit”.

Waarom geen normale behandeling en besluitvorming?

Wethouder Zagt verwees naar twee besloten bijeenkomsten die onlangs zijn gehouden over, ja over wat? Over de begroting? Waar er over gesproken zou zijn. Die wazige bijeenkomsten werden in het debatje dan weer “beeldvormende sessies”genoemd in het nieuwe vergaderen jargon en dan weer “informatiesessies”. De wethouder wekte de indruk dat daar iets besloten zou zijn. Jan-Jaap de Kloet wees hem erop dat alleen in de raad “besluiten” worden genomen, altijd na een commissievergadering. Hij vroeg de wethouder waarom hij niet voor deze formele weg had gekozen, maar in zijn brief deed of er wel een besluit lag.

Ik bespaar u de rest van het debat. Of Wijdemeren nu wel of niet artikel 12 status (Onder Toezicht) krijgt als er geen nieuwe begroting gemaakt wordt. De uitleg bevatte heel veel woorden, maar weinig duidelijkheid.

En die brief aan GS? Misschien duikt die nog eens ergens op? Of niet. Zo ja, zoek het woordje “samenspraak”!

Moties Vreemd aan de Agenda

In aansluiting op het debat in de commissie van vorige week woensdag over het ondernemersloket, waarvan wethouder Els Kruijt (VVD) toen verklaarde dat er pas na implementatie van het herstelplan nagedacht zou worden over een invulling van het ondernemersloket, besloten CDA, CU, DB en D66 een motie in te dienen waarin zij het college opdroegen om z.s.m., maar in ieder geval voor juni voor personele invulling van het vacante ondernemersloket te zorgen.

Wethouder Els Kruit ging door het stof. Het was niet haar bedoeling geweest om niets te doen aan het ondernemersloket op korte termijn. Ze legde uit dat ze het ondernemersloket snel wil gaan bemannen, maar later de functies daarvan uitbreiden.

Waar bleef de VVD?

Er was iets extra vreemd aan de motie vreemd aan de agenda van CDA, CU, D66 en DB. De VVD stond niet bij de indieners!!  Huh? In de commissie had Bo de Kruijff hemel en aarde bewogen om die invulling voor elkaar te krijgen. En nu?

Frvz. Sorrel Hidding leest voor, Bo de Kruijff is niet blij. (Foto: Douwe van Essen)

Wat bleek? Kort voor de vergadering was de coalitie bijeen geweest en was er besloten om toch snel voor personele invulling te zorgen. De noodzaak was voor de VVD daarmee verdwenen om de motie mee te ondertekenen. VVD fractievoorzitter Sorrel Hidding, las braaf van haar scherm voor wat de coalitie besloten had en zette Bo de Kruijff zo even opzij.
Rosalie van Rijn voelde zich in de maling genomen, dit keer door de VVD. “Als jullie dat besloten hebben, dan hadden jullie dat wel even kunnen zeggen, dat had mij het maken van een motie bespaard.

Over collegiaal bestuur gesproken.

6 gedachten op “Raad: Kleine Samenvatting”

 1. Geachte heer Kozijn,
  De brief had ik wel degelijk gelezen, zoals vermeld in de raad.
  Verder laat ik uw beschouwingen en conclusies voor wat het is.

 2. Ik heb inmiddels de befaamde brief gelezen en heb de volgende vragen en opmerkingen:

  Het is geen brief van Gert Zagt, maar van het college. Het woord “raadplegen” komt er niet in voor. Het college schrijft in “samenspraak met de raad”. Het college deelt mee geen structureel sluitende en reële begroting voor 2023 op de afgesproken tijd voor elkaar te krijgen en stelt voor te mikken op de jaren 2024-2027.

  Vraag 1: Hoe kan het bestaan dat een gemeenteraad drie kwartier discussieert over een brief die niemand heeft gelezen?

  Vraag 2: Waarom had de griffier zich niet op deze situatie voorbereid en een bundeltje van deze brief onder handbereik?

  Vraag 3: Waarom kwam noch iemand van B en W, noch een lid van de raad op de gedachte om de fotokopieermachine aan te zetten?

  Vraag 4: Waarom gaf Gert Zagt niet toe, dat gelet op het wettelijke feit dat alle beslissingen omtrent de begroting bij de raad liggen dat “samenspraak” niet voldoende is en er sprake zou moeten zijn van een raadsbesluit?

  Opmerking:
  De Kloet had dus gelijk, maar als dit zijn manier van oppositievoeren is, ben ik er niet van onder de indruk. De gemeente bevindt zich op de rand van de afgrond. Zit dan niet te loeren op fouten die de wethouder maakt bij het oplossen van de puinhoop die het vorige college heeft achtergelaten en waar je mede verantwoordelijk voor bent. De grootste veranwoordelijke is de VVD , die de wethouder(s) van financiën leverde, maar ook D66 en CDA kunnen hierom gekritiseerd worden. Ook zij kunnen met positieve voorstellen komen.

 3. Waar is de samenwerking tussen de partijen? De financiële problemen zijn toch echt een erfenis van Dorpsbelangen, VVD en CDA. Ik hoef alleen de Porseleinhaven te noemen. Andere partijen proberen nu deze shit opruimen. Treurig dat bovenstaande partijen geen verbinding zoeken om samen deze gemeente weer positief op de kaart te zetten! Zeuren om een woordje. Vreselijk. Heb je niet wat beters te doen!

  Alette Zandbergen dank voor je inzet. Sterkte en Succes.🍀

 4. De poppenkast van Wijdemeren

  Kent u die leuke poppenkasten van vroeger nog? Kinderen die vol spanning zitten te wachten tot de gordijntjes open gaan en Jan Klaassen met Katrijn tevoorschijn kwamen. Altijd lachen,gieren, brullen. In mijn jeugd viel er ook altijd 1 pop uit de kast, of soms 2. Dat was dan hilarisch, want dan had je door dat het eigenlijk geen poppen waren, maar iemand die vanachter de kast alles keurig regisseert.

  Afgelopen donderdag luisterde ik naar de vergadering van de gemeenteraad. En is er maar 1 beeld dat aan het einde van de vergadering bij mij bleef hangen…”Wat doet mij dit denken aan de oude poppenkast.”

  Aan de orde was het invullen van het ondernemersloket met een ondernemersmanager.
  Nadat de vorige ondernemersmanager, die als aanspreekpunt voor onze ondernemers fungeerde is vertrokken is deze niet meer opgevolgd. Niet gek overigens want er is nooit een vacature voor uitgezet. Vreemd, want juist in deze roerige tijden is een dergelijke ambtenaar broodnodig.

  In de raadsvergadering bleek eveneens dat onze gemeente de ondernemers ook hard nodig heeft. Zo werd na het zeer sympathieke voorstel van D66 om (financiële) steun te betuigen aan de slachtoffers van de vreselijke ramp in Turkije en Syrie duidelijk dat de gemeente hier geen geld voor heeft.
  Onze ondernemers kunnen hierin wellicht veel betekenen, zo bleek. Ook bij de vraag of ondernemers aan de Loosdrechtsedijk gecompenseerd kunnen worden voor hun geleden verliezen door de verbouwingen aan deze dijk bleek hoe belangrijk een ondernemersmanager is.

  In de commissie die een week eerder had plaatsgevonden heeft Dik van Enk van Ondernemend Wijdemeren al een hartstochtelijk pleidooi gehouden om deze functie alsje-alsje-alsjeblieft weer in te vullen. Toen verantwoordelijk wethouder Kruijt het vuur aan de schenen werd gelegd over de invulling, kwam het hoge woord er uit. We gaan die functie niet meer invullen of wellicht wel, maar dan anders en verspreid….blablabla…..conclusie; totaal geen focus meer op onze ondernemers….

  De commissie was op z’n zachtst gezegd verbaasd. Voert wethouder Kruijt hier nu eigenhandig een eenzijdige bezuiniging door? Heel veel stotteren en sputteren verder heeft zij uiteindelijk toegezegd dat ze zich er nog even op zou gaan “beraden”. Dan weet ik als luisteraar genoeg…….de commissie wordt met een kluitje het Wijdemeerse riet in gestuurd.

  Nou…….en dan kan de voorstelling gaan beginnen……Ik zit er helemaal klaar voor. De motie m.b.t. het behoud van dit ondernemersloket van het CDA , DB, D66 en de CU ligt voor.
  De VVD is de verkiezingen ingegaan met 1 speerpunt; het ondernemersloket moet blijven! Het is bij de presentatie van het coalitie-akkoord ook met veel bombarie gepresenteerd; de VVD stapt in dit college, want wij hebben voor elkaar gekregen dat het ondernemersloket blijft! Alle coalitiepartijen willen dit ook! Dit voorstel kan dus zeker op een grote kans van slagen rekenen.

  De oppositie stelt vragen aan de VVD. Dit was hét grote speerpunt van de VVD tijdens der verkiezingen….maar de VVD geeft geen antwoord. Aan de kant van de hele oppositie geen enkel geluid…..Ook De Lokale Partij, die met z’n 8-en toch best veel geluid zouden kunnen maken, is oorverdovend stil.

  “Joehoe coalitie! “ denk ik als toeschouwer van dit spel in de poppenkast….jullie hebben een rol én tekst! Zeg eens wat! Waarom komen jullie niet op voor de ondernemers?
  En dan gebeurt het…..wethouder Kruijt krijgt het woord. Ze heeft er nog een keer over nagedacht, en ze gaat er toch misschien iets mee doen. Hoe en wat is niet duidelijk. Er komt misschien een 2.0-loket zegt ze heel trots…..niemand heeft enig idee wat dat betekent, zijzelf waarschijnlijk ook niet.

  En dan begint het spel pas echt. PvdA/GL én DLP buitelen over elkaar heen….het is net slapstick! “Wat een goed idee wethouder! “ Wat zijn we blij met deze toezegging” “Nou, deze motie is ineens overbodig”. Wat een poppenkast!
  Slechtste toneelspeler van de avond? Mevrouw Hidding van de VVD. Zij leest, écht dírect na de verklaring van de wethouder, prachtig ingestudeerde volzinnnen op van het vooraf (misschien wel door mevrouw Kruijt) uitgetikte/opgeschreven briefje! Maar zó overduidelijk afgestemd en ingestudeerd dat ik er toch bijna om moet lachen….

  Ik kan niet anders dan concluderen dat mevrouw Hidding en haar VVD-fractie, maar ook haar coalitiegenoten van DLP en PvdA/GL zich als handpoppen laten gebruiken. Met mevrouw Kruijt als bespeler én souffleur van de poppen. In een voorstelling waarin inmiddels ook al 2 wethouders uit de kast zijn gevallen…deze keer kan ik er écht niet om lachen.

 5. Het is toch de horkerigheid ten top, dat er met geen woord is gesproken over het afscheid van Alette Zandbergen. Naar mijn mening is zo’n taakje toch weggelegd voor de burgemeester.

  1. Lieve Alette, als niemand het dan doet (shame on onze burgermoeder, je collega wethouders en de hele raad): HARTSTIKKE bedankt namens de inwoners! Je was, bent én blijft onze democratische held! Bravo!

   Over het poppenspel nog dit: het lijkt meer op een wajang poppenspel, omdat daarbij slechts van schimmen en schaduwen sprake is. Onze Molukkers snappen dit wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.