Raad over bouwproject ’t Laantje: wat een puinhoop. Donderdag het vervolg

Het beloofde boeiend te worden hoe de gemeenteraad woensdagavond zou discussiëren en beslissen over bouwproject ’t Laantje 3 en 4 in Nieuw-Loosdrecht. In zekere zin wás het ook boeiend, maar helaas vooral omdat het zo’n ontzettende puinhoop werd. Deze donderdagavond worden de beraadslagingen voortgezet. Reuze benieuwd hoe dat zal gaan . . .

Bouwplek aan ’t Laante. (Illustratie gemeente Wijdemeren)

Even heel kort waarover het gaat. Aan ’t Laantje 3 en 4 wil ontwikkelaar JeeGee Vastgoed 49 appartementen laten bouwen, waarvan 16 in de sector sociaal (huur) en 11 in het segment middeldure huur. Er is het nodige te doen over bomen en over parkeerplaatsen. Ook de verdeling van de appartementen over de segmenten sociaal, middelduur en duur (vrije sector) is een punt.

Zeker voor omwonenden, maar ten dele ook voor de nieuwe bewoners zijn de onderwerpen parkeren en bomen heel belangrijk. Toch laat is die hier even buiten beschouwing. Ik concentreer me op die verdeling in sociaal, middelduur en duur, In een eerdere bijdrage heb ik laten zien dat de verdeling die het college voorstelt aan de gemeenteraad niet klopt. Die verdeling is namelijk in strijd met de regels die de gemeenteraad heeft vastgelegd in de Woonvisie.

Sociaal en middelduur

Er komen volgens het voorstel 16 sociale huurappartementen. Volgens de Woonvisie is dat er 1 te weinig. En er komen 11 middeldure huurappartementen ofwel 6 te weinig volgens de Woonvisie.

Voor woensdagavond had De Lokale Partij (DLP) een amendement (wijzigingsvoorstel) gemaakt dat ging over bomen, parkeerplaatsen en verdeling van woningen. Tot mijn genoegen zag ik dat DLP wil dat er 17 sociale huurwoningen komen en 17 middeldure huurwoningen – precies zoals het moet van de Woonvisie.

Verrassend

Maar het spektakel over ’t Laantje begon al voor het agendapunt zelf aan de orde kwam. Het begon namelijk al toen wethouder Jan-Jaap de Kloet aan het begin van de vergadering een verrassende mededeling deed.

Jan-Jaap de Kloet. (Foto Douwe van Essen)

Over ’t Laantje hebben burgemeester en wethouders een zogeheten anterieure overeenkomst gesloten met JeeGee Vastgoed. Raadsleden kunnen die inzien, maar de buitenwereld niet. De Kloets verrassing was de mededeling dat er – naar aanleiding van wat eerder is gesproken in een raadscommissie – een zogeheten allonge (aanvulling) bij de anterieure overeenkomst is gekomen. Namens de gemeente heeft burgemeester Crys Larson die woensdag getekend. Die allonge gaat over parkeren, over bomen en, zo zei De Kloet, er is ook in vastgelegd dat er 16 sociale huurappartementen komen, wat volgens hem genoeg is, maar volgens de Woonvisie dus eentje te weinig.

‘Niet uw taak’

Hoogst verbaasd merkte Alette Zandbergen (DLP) op dat niemand die allonge heeft kunnen inzien.

Burgemeester Larson: ,,Het is een privaatrechtelijke overeenkomst en het is niet uw taak als raad om die te controleren.’’

Zandbergen: ,,Deze manier van zaken doen is ondermaats, het is ronduit schandalig.’’

Zo, de stemming zat er meteen lekker in.

Alette Zandbergen. (Foto Douwe van Essen)

Toen het agendapunt ’t Laantje zelf aan de orde kwam, ging het natuurlijk gewoon verder. Zandbergen vroeg schorsing om die allonge te kunnen inzien. De gemeentesecretaris liet weten dat die niet digitaal beschikbaar was. Een probleem dus, want de raadsvergadering werd digitaal gehouden, niet in het gemeentehuis.

Gesloten deuren

Volgende zet van Zandbergen: vragen om de zaak verder achter gesloten deuren te behandelen, want volgens haar zijn er diverse dingen die (mogelijk) niet kloppen en dus moest volgens haar ook over de geheime anterieure overeenkomst en allonge worden gesproken. Waarop een heel gehakketak ontstond over artikel 23 van de Gemeentewet. Dat artikel gaat over besloten beraad. Probleempje: digitaal vergaderen en gaandeweg de vergadering de deuren sluiten zijn twee dingen die niet samengaan.

René Voigt. (Foto Douwe van Essen)

Zandbergen bleef erop hameren dat de wet zegt dat ook het besluit om eventueel besloten verder te gaan achter gesloten deuren moet worden genomen. Dat klopt, zo staat het in de wet. Maar René Voigt had natuurlijk nog een beetje meer gelijk met zijn vaststelling dat de jaren geleden ingevoerde Gemeentewet nog geen rekening kon houden met digitaal vergaderen. Dus werd in het openbaar besloten bouwproject ’t Laantje in volstrekte openbaarheid te bespreken.

Eind van het liedje was dat het agendapunt werd verschoven naar donderdagavond. Raadsleden die dat willen, kunnen dan overdag nog een blik werpen op de allonge. Juist daarvan maakte Zandbergen een groot punt. Tot ergernis van Voigt, die stelde dat ‘mevrouw Zandbergen wel erg overdrijft vanavond’.

In dat laatste had hij naar mijn smaak geen gelijk. Zandbergen stelde dat het belangrijk is dat raadsleden weten wat er staat in zowel de anterieure overeenkomst als de allonge. Ze vindt dat nodig omdat er volgens haar verschillen zijn tussen het openbare raadsvoorstel en wat er in de voor het publiek geheime anterieure overeenkomst staat. Wethouder De Kloet stelde daar tegenover dat juist in de allonge zaken zijn gerepareerd. Maar De Kloet beweert wel meer. Bijvoorbeeld dat de geplande 16 sociale huurappartementen aan ’t Laantje voldoende zijn. Nee, volgens de Woonvisie – dus de door de raad vastgelegde regels – moeten het er 17 zijn.

Burgemeester Crys Larson. (Foto Douwe van Essen)
Wantrouwen

Kortom, er is alle reden om het college in deze zaak niet zomaar te geloven. En dus heeft Zandbergen volgens mij gelijk dat ze die allonge wil zien. Burgemeester Larson bleef maar herhalen dat ‘dat uw taak niet is’. Daarmee gaf ze er vooral blijk van volstrekt niet aan te voelen dat er door toedoen van het college wantrouwen is ontstaan. Een college immers dat beweert dat dingen prima voor elkaar zijn, terwijl ze opzichtig in strijd zijn met de Woonvisie, ja zo’n college zaait natuurlijk wantrouwen Dat kan allen worden weggenomen als raadsleden alle stukken kennen, ook de geheime. Pas dan kunnen ze een afgewogen besluit nemen.

Nu zal het best wezen dat in die allonge inderdaad, zoals De Kloet meedeelde, sprake is van 16 sociale huurappartementen. Maar dat deugt dan niet, want dat zijn er volgens de Woonvisie niet genoeg, hoezeer De Kloet ook eerder probeerde zich daar onderuit te praten. En wat staat er in die allonge over middeldure huurappartementen? Dat dat aantal volgens de regels van de Woonvisie wordt opgehoogd van 11 naar 17? Tien tegen één dat dat niet zo is.

Kortom: ja, over stemming in het openbaar of achter gesloten deuren over de vraag of het onderwerp (deels) in beslotenheid moet worden besproken draafde Zandbergen door. Overigens werd met 13 tegen 6 besloten dat het beraad donderdagavond gewoon openbaar zal zijn. Wat raadsleden wel de mogelijkheid ontneemt heel concrete dingen uit anterieure overeenkomst en allonge ter sprake te brengen.

Maar anderzijds: nee, Zandbergen sloeg niet door met de wens eerst de allonge te willen lezen alvorens de zaak te bespreken. Er is zoals gezegd reden voor gezond wantrouwen, alleen al omdat uit het raadsvoorstel blijkt dat het college net als de ontwikkelaar lak heeft aan de Woonvisie. Het zou dus goed zijn als de gemeenteraad dat donderdagavond repareert.

Ventje

Maar heel gek, een piepklein ventje in mijn achterhoofd fluistert me in om wat dat betreft niet te goedgelovig te zijn. Gaat de gemeenteraad het wel repareren? Of laat de raad de boel waaien ten koste van mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning?  Het antwoord op die vragen kan kiezers helpen hun keuze op 16 maart te bepalen. Alleen al daarom wordt het donderdagavond dus toch weer erg interessant.

2 gedachten op “Raad over bouwproject ’t Laantje: wat een puinhoop. Donderdag het vervolg”

  1. Beslotenheid naast de openbare vergadering. De heer Wouters én de IT’ers achter de coulissen hadden daarvoor binnen 10 minuten naast Notubiz een aparte Teams sessie kunnen starten, terwijl er niemand uitlogde uit de vergadersoftware. Half uurtje schorsen via de telefoon om de ongetwijfeld steekhoudende juridische argumenten van mevrouw Zandbergen aan te horen en daarna weer openbaar debat daarover zonder te citeren uit privaatrechtelijke, dus “juridisch geheime?” overeenkomsten. Had gekund als men het had gewild. En precies daar wringt de schoen van de burgemeester. De raad liet het haar toe….

    Willekeur. Wethouder de Kloet heeft veel ruimte om te schermen met de vorige naast de huidige WoonVisie. Net zoals hij dat mag doen met de oude PRV toepassen of de nieuwe POV. Die ruimte wordt dan gewoon maatwerk genoemd. Of handelen in de geest van….De raad gaf hem die ruimte…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.