BSWW fraude. Het gelijk van Bossert!

De BSWW. Dat was de samenwerkingsorganisatie van Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht om lokale belastingen te heffen en te innen. Het raadsbesluit om dat samen te gaan doen bleek mooier voorgesteld dan de werkelijkheid was. Op 22 december 2017 besloten de gemeentebesturen een onderzoek te laten doen door de rijksrecherche en het OM naar eventuele fraude. Nu, na vier jaar, blijkt dat er drie ambtenaren veroordeeld zijn.

BSWW bestuursVoorzitter Burgemeester Freek Ossel (Wijdemeren) met achter hem prof. dr. Bossert. (Foto: Douwe van Essen)
DB, VVD en D66 startten BSWW, CDA, VVD en PvdA/GL stopten er mee

Vóór het verkiezingsjaar 2014 werd tot de samenwerking besloten door het college van DB, VVD en D66 v.w.b. Wijdemeren. Na de verkiezingen van 2014 kwam er een college van CDA, VVD en PvdA/GL. Het CDA had flink gewonnen en had al voortdurend betoogd dat de samenwerking met de regio versterkt moest worden in plaats van met de Vechtgemeenten. De kar werd langzamerhand gekeerd, wat ten koste ging van de liefde voor de samenwerking met Weesp en Stichtse Vecht. En zo kwam de politieke klad in de BSWW. Al in februari 2016 werd besloten om de BSWW te ontvlechten.

Er ging veel mis

Er gingen veel dingen mis met de BSWW. Planningen niet gehaald, aanslagen te laat verzonden en de kosten liepen uit de hand. Een onderzoek van prof. dr. Bossert vond plaats naar de gang van zaken, waaruit opvallende zaken naar voren kwamen die te denken gaven. Lees dit om een indruk te krijgen. Zo bleek bijvoorbeeld dat de gemeenteraad het besluit om deel te nemen aan de BSWW had genomen op een raadsbesluit dat incompleet was. Er bestond ook een complete versie die duurder was, omdat daarin ook de kosten van de overgang naar het nieuwe gezamenlijke systeem waren opgenomen. Cor Koster schreef over het BSWW debacle een stuk in de WWK onder de titel “Weggegooid geld”.

V.l.n.r. Het bestuur van de BSWW. Drie burgemeesters Marc Witteman (STVT), Bas Jan Bochove (WSP), Freek Ossel (Wdm) en onderzoeker Hans Bossert. (Foto: Douwe van Essen)
Klap op de vuurpijl

De klap op de vuurpijl kwam toen de drie burgemeesters op 22 december 2017 in een persbericht meldden dat zij het OM en de Rijksrecherche gevraagd hadden om onderzoek te doen naar de gang van zaken bij de totstandkoming van de BSWW.
In het persbericht stond: “Op 25 augustus 2017 presenteerde prof. dr. J. Bossert zijn bevindingen. Deze rapportage is besproken met de betrokken gemeenteraden c.q. raadscommissies en gaf toen aanleiding tot nader onderzoek. Gedurende het onderzoek is namelijk gebleken dat er verschillen bestaan tussen de ambtelijke, bestuurlijke en raadsversie van het Business Plan BSWW. “

Vragen, vragen, vragen

Na dat moment stelden raadsleden én de pers keer op keer vragen aan het Wijdemeerse college wat het resultaat van het onderzoek door de Rijksrecherche had opgeleverd. (Op Rading Nul vroegen wij er in zes artikelen naar. Zie onderaan dit stuk.)
Tot op heden kwam daar de afgelopen vier jaar nooit enig antwoord op, anders dan dat men met de zaak bezig was.
Wie schetst dan ook onze verbazing dat wij gisteren in de Gooi een Eemlander het antwoord aantroffen in een artikel van Susanne van Velzen.
In dat stuk staat dat drie ambtenaren al in 2015, bij de voorbereiding van de besluitvorming over de BSWW op eigen houtje besloten dat het onderzoeksbureau, dat de voorbereiding deed, te negatief over de (huns inziens te hoge) kosten rapporteerde. Dus besloten zij om een deel van die kosten (transitiekosten) weg te laten in het raadsbesluit, wat het voor de raden gemakkelijker maakte om er positief over te oordelen. Dat moet de verklaring zijn van het verschil tussen het ambtelijke en het bestuurlijke raadsbesluit dat prof. dr. Bossert indertijd vond en waarover hij in augustus 2017 rapporteerde.

Straffen

Het OM concludeert dat de drie ambtenaren de besluitvorming beïnvloedden met hun valsheid in geschrifte. Omdat zij bij die valsheid in geschrifte geen financieel voordeel  behaalden werd dat in hun voordeel uitgelegd. Bovendien vindt het OM dat de zaak te lang heeft geduurd, wat ook tot strafvermindering aanleiding geeft. De straf die het OM de fraudeurs oplegde werd bepaald op € 750 per ambtenaar.

Op Rading Nul

Lees ook het BSWW dossier van 16 oktober 2014 tot 23 januari 2018 op de Wijdemeerse Webkrant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.