Raad stelt sociale huur Dammerweg veilig, De Kloet lijkt op teentjes getrapt

Een grote meerderheid van de Wijdemeerse gemeenteraad heeft donderdagavond zeker gesteld dat de vijf sociale woningen in het bouwproject Dammerweg 108-109 ook echt sociale húúrwoningen worden. Opmerkelijk: door het amendement daarover leek wethouder Jan-Jaap de Kloet nogal op zijn teentjes getrapt.

Het bouwplan. (Illustratie Emphasis)

Al eerder kwam het woningbouwproject Dammerweg 108-109 in Nederhorst den Berg op Rading Nul aan de orde. Het is de bedoeling dat daar veertien woningen worden gebouwd, waarvan vijf in de categorie sociaal. Dat laatste moet trouwens van de Wijdemeerse Woonvisie: bij nieuwbouw 1/3 van de woningen sociaal.

Juridisch gaatje

Maar wat voor sociale woningen dan? Huur? Koop? Op diverse plekken in het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad stond dat het vijf sociale húúrwoningen moeten worden. Ook in de zogeheten ‘anterieure overeenkomst’ tussen de gemeente en de ontwikkelaar worden vijf sociale húúrwoningen genoemd. Maar op een flink aantal andere plaatsen in zowel het voorstel als de anterieure overeenkomst staan formuleringen die de vraag oproepen of het ook gegarandeerd huurwoningen worden – of misschien toch sociale kóópwoningen. Zo stond in het formele besluit dat het college aan de raad voorlegde alleen maar: ‘(. . .) het oprichten van 14 woningen (. . .)’. Verder niets. Mogelijk zou de ontwikkelaar daarin een juridisch gaatje kunnen zien om toch te koersen op sociale koop.

Amendement

In de hoop zeker te stellen dat die vijf sociale woningen ook echt húúrwoningen worden, had De Lokale Partij (DLP) een amendement (wijzigingsvoorstel) gemaakt. Voorgesteld werd om aan ‘het oprichten van 14 woningen’ toe te voegen: ‘waaronder 5 sociale huurwoningen’.

Geen probleem, zou je denken. Immers, als het college en de ontwikkelaar oprecht van zins zijn vijf sociale huurwoningen te realiseren, dan is het amendement daarvan alleen maar de bevestiging. Kat in het bakkie dus.

Jan-Jaap de Kloet.

Maar dat viel tegen. De Kloet verklaarde nog eens dat hij al tegenover een raadscommissie had betoogd dat in het voorstel (wat overigens iets anders is dan het voorgelegde formele besluit, red.) sprake is van vijf sociale huurwoningen en dat het zo ook is afgesproken met de ontwikkelaar. Hij vond het amendement overbodig. ‘Wegens overbodigheid’ moest hij ‘het ontraden’.

Dat was bijzonder. Hij had kunnen zeggen: ik vind het amendement overbodig, maar als u het per se wilt aannemen, ga uw gang. Maar nee, hij meende het te moeten ontraden: gemeenteraad, stem alstublieft tegen. Wie negatiever denkt dan ik, zou kunnen concluderen: het lijkt erop alsof De Kloet de ontwikkelaar een ontsnappingsmogelijkheid wil geven om zich onder de afspraken uit te werken. Zelf dacht ik na het aanhoren van de wethouder echter: die voelt zich op zijn teentjes getrapt omdat niet braaf ja en amen tegen zijn voorstel wordt gezegd, heel kinderachtig.

Minder verkrampt

Zelfs De Kloets eigen partij, DorpsBelangen, bleek er minder verkrampt in te zitten dan hij. Fractievoorzitter René Voigt onderschreef de uitspraak van Zagt (DLP) dat de officiële stukken ‘niet eenduidig zijn’. Dus zag Voigt ‘niet echt een bezwaar’ tegen het opnemen van vijf sociale huurwoningen in het formele raadsbesluit. Nadat ook PvdA/GroenLinks, het CDA en D66 steun voor het amendement hadden uitgesproken was het pleit beslecht. Een ruime meerderheid zou vóór het amendement stemmen. Alleen de VVD (plus één CDA’er) deed dat niet. Liberaal Michiel van Balen verklaarde dat zijn fractie wel voor sociale koop maar niet voor sociale huur is. Goed voor kiezers om te weten als ze komend voorjaar naar de stembus gaan: de VVD in Wijdemeren is niet voor sociale huurwoningen.

Ria Hennis.

Interessant, tot slot, was een opmerking van Ria Hennis (DorpsBelangen). Zij verklaarde zich ‘solidair met DorpsBelangen en dus voor’ te zullen stemmen. Maar ‘eigenlijk’ was ze tegen, omdat het amendement volgens haar ‘een teken van wantrouwen is’.

Helemaal ongelijk had ze daarin niet, sterker nog, Hennis had gelijk. Maar vermoedelijk bedoelde ze: wantrouwen jegens de wethouder of het college – en dat was volgens mij niet direct aan de orde. Wel is bij woningbouwprojecten geregeld enige scepsis, zo niet gezond wantrouwen op zijn plaats jegens de bedoelingen van ontwikkelaars. Die blijken, als zij het voor het zeggen hebben, in de sector sociale woningbouw nogal eens voorkeur te hebben voor sociale koop boven sociale huur. Zie bijvoorbeeld het bouwplan op het garageterrein op de hoek van de Herenweg in Ankeveen. En als dan officiële stukken manoeuvreerruimte open laten, zoals bij het project Dammerweg 108-109 het geval was, dan is het alleen maar heel verstandig om nauwkeurig vast te leggen wat de bedoeling is. Dat een ruime meerderheid van de Wijdemeerse raad dat in dit geval heeft gedaan is verheugend.

2 gedachten op “Raad stelt sociale huur Dammerweg veilig, De Kloet lijkt op teentjes getrapt”

  1. Duidelijk, Michiel. Vraagje. Hoe kunnen jullie dit rijmen met de Grondwet die iedere in Nederland aanwezige recht op huisvesting garandeert? Jullie komen dus als volksvertegenwoordiger ook niet op voor alle inwoners, waar de Kieswet en de afgelegde gelofte bij installatie als raadslid toe verplichten? Hoever staat dit af van discrimineren denken jullie? Selectief winkelen wordt een “dingetje” in de komende verkiezingen. Zonder last of ruggenspraak mag, maar de VVD wil dus geen stemmen van alle inwoners, helder.

  2. In plaats van sociale huurwoningen ziet de VVD liever sociale koopwoningen en dat is aansluitend tijdens de behandeling gezegd. Dat lijkt mij ook goed voor de kiezer om te weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.