Rapport Armoede en Schuldhulp unaniem aangenomen

Het was geen soepel debat over de schrijnende beschrijving die de Rekenkamer gaf over de erbarmelijke stand van zaken in het Wijdemeerse Sociaal Domein. Nanne Rosenschoon (D66) wilde een visie op de situatie neerleggen, maar werd daarin door René Voigt (DB) uit ongeduld in de wielen gereden.

Nanne Rosenschoon (D66) kon zijn hele verhaal niet kwijt. (Foto: Douwe van Essen)

Omdat het internet van de gemeente gestoord was werd de gemeenteraad van donderdag niet uitgezonden. De vergadering werd wél opgenomen, maar zal op een later tijdstip alsnog op de website van de gemeente gezet worden. We moeten het dus helaas even zonder doen.
De Wethouders v.l.n.r. Ron de Haan (DLP), Gert Zagt (DLP) en Els Kruijt (VVD). (Foto: Douwe van Essen.)

Het college stelde voor om de aanbevelingen van de Rekenkamer vrijwel integraal over te nemen. Dat ging de meerderheid van de raad niet ver genoeg. Door D66, PvdA/GL, Groep Goetheer, Christen Unie, CDA en Dorpsbelangen werd daarom een amendement ingediend. In dat amendement werd meer druk op de ketel gezet en werden wat voorbehouden van het college ontmanteld. Opvallend was dat de collegepartijen De Lokale Partij en de VVD niet mee het amendement indienden.

De perstribune. V.l.n.r. Herman Stuijver (WW), Rik Jungmann (R Nul), Ronald Frisart (R Nul) en Hans van Keken (G&E) schrijven zich de vingers blauw om het gebrek aan internet te verlichten. (Foro: Douwe van Essen (R Nul))
Per Direkt!

De druk op de ketel werd verhoogd  door boven de te nemen maatregelen in het amendement een kopje te zetten waarin staat dat alle maatregelen “per direct ten uitvoer gebracht zullen worden en er niet gewacht wordt op het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein en de bijbehorende Maatschappelijke agenda“. Een logische wens want dat Beleidsplan laat al anderhalf jaar op zich wachten, werd in de commissie wel toegezegd, maar zonder een harde datum. Ook werden er nog enkele te dwingende bewoordingen voor het college in het amendement verwijderd.

Wethouder Ron de Haan. (Foto: Douwe van Essen.)
Echo uit de Commissie

In het debat kwam een echo uit de commissievergadering nog enigszins terug. Zo zeiden Nanne Rosenschoon (D66) en Esther Kaper (CU) beide dat de reactie van de wethouder tot nu toe geen recht deed aan de ernst van de situatie. Er bleek geen gevoel van urgentie bij het college vonden D66 en de CU.

Esther Kaper (CU): “Geef toe dat het niet goed was!”. . (Foto: Douwe van Essen.)

Wethouder Ron de Haan (DLP) verklaarde dat het college de urgentie ook ziet. Hij is terug kijkend  trots op wat er al gedaan is. “We laten niemand in de steek!”. Voor Esther Kaper (CU) was deze uitspraak een soort lont in het kruitvat. “Zeg nu eens dat het in het verleden schandalig was! Ga niet direct naar de oplossing!” Dat was voor ex-wethouder SZ Rosalie van Rijn (CDA) (tot april 2022) aanleiding om er in te springen. “Ik ben niet zo van het terugkijken, maar onder het vorige college was alles wél  geactualiseerd en was de monitor wél bijgewerkt.

Wethouder de Haan verklaarde dat hij het eens was met het amendement, maar toch vroeg hij uitstel tot 18 april om de financiële gevolgen te kunnen berekenen. Dus ontraadde hij daarom het amendement toch.

Geef een DATUM!
Henrieke Abrahams (PvdA/GL): “Wij, de raad kunnen het verschil maken! En geef nu eens een datum! “) (Foto: Douwe van Essen.)

Henrieke Abrahamse (PvdA/GL) vond dat er nog steeds te weinig antwoorden waren gegeven met de komst van het beleidsplan dat al anderhalf jaar onderweg is. “We moeten repareren wat we hebben laten liggen. “Wij willen een ‘DATUM’ voor het beleidsplan! Wij als raad kunnen het verschil maken! Dan moeten we dat ook doen! ” Ze was verbaasd dat niet al berekend was wat de inhaalslag zou gaan kosten.

Aptroot: Geen blanco cheque!
Bgm Charlie Aptroot: “Geef geen blanco cheque af!” (Foto: Douwe van Essen.)

Daarna spitste het debat zich op het “per direct” waarvan de wethouder aannemelijk maakte dat “per direct” niet kon. Burgervader Charlie Aptroot gaf de raad het vaderlijke advies voor de stemming om geen blanco cheque  aan het college te geven. Ook werd er nog wat geschaafd aan de inhoud van het amendement, waardoor, na een schorsing de hele raad unaniem voor het raadsvoorstel, inclusief  het amendement, kon stemmen.

De ambtelijke ondersteuning. (Foto: Douwe van Essen.)

Waarvan akte! Nu maar hopen dat de uitvoering van het beleid over armoede en schuldhulpverlening als een speer wordt aangepast aan de wet- en regelgeving en aan de normale gemiddelde bedragen in Nederland. Daar wordt iedereen beter van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.