Scenes uit een Raadsvergadering

Gisteravond trad waarnemend burgemeester Mark Verheijen voor het eerst in het openbaar op als voorzitter van de raad én van het college. Een dubbelfunctie die normaal niet veel spagaten oplevert, maar dat gisteren wel deed. Hij was zich zeer bewust van dat dubbele pettenprobleem, maar laveerde er behendig, soms scherp aan de wind omheen.

De raad leverde enkele scenes op die het waard zijn om te memoreren. Waarnemend burgemeester Mark Verheijen plonsde direct in het diepe van de Wijdemeerse politiek. Maar eerst even setting the scene. Er waren eigenlijk maar drie onderwerpen op de agenda die het verdienen om even in het kort te beschrijven. Scheiding PMD, Integraal Huisvestingsplan Scholen en Interpellatie Kortenhoefse Polder Oost/Groenewoud. Het werd laat…

Aan het begin van de interpellatie ontrolden aanwezigen op de publieke tribune een spandoek dat niets te raden over liet! (Foto: Rik Jungmann)
Nascheiding PMD

Ten aanzien van de verwerking van het huisvuil koos Wijdemeren, met alleen CU en PvdA/GL tegen, om voor PMD te gaan voor nascheiding. Of dat uiteindelijk ook de keuze van de regio (en dus voor de GAD) wordt moet afgewacht worden. Collega Ronald Frisart houdt op deze site de stand bij. Die is op dit moment 2-1 voor nascheiden, omdat in Huizen de stemmen staakten met een neiging voor bronscheiding.

Kijk, zo doe je dat! (Foto: Douwe van Essen)
Integraal Huisvestingsplan Scholen

Dit was een herhaling van zetten uit de commissievergadering. Enkele partijen drongen er bij wethouder Ron de Haan hard op aan om nu geen besluit over de huisvesting van de Wijdemeerse scholen te nemen, maar eerst te inventariseren of de bouw of verbouwing gecombineerd kan worden met andere doelen als woningbouw, voorzieningen als buurthuis of consultatiebureau. Het was vooral Rosalie van Rijn (CDA) die beukte op de poorten van het college om een amendement opgenomen te krijgen waarmee onderzoek naar die mogelijkheden gedaan zou worden. De wethouder gaf heel lang geen krimp met een beroep op artikel 23 uit de grondwet, met de wettelijke plicht van de gemeente om voor vierkante meters onderwijsruimte te zorgen en met de mededeling dat alles al uitgerekend is en dat niet opnieuw gedaan kan worden. Kortom: “U wilt dat wel, maar het kán niet!”

Henrieke Abrahamse (PvdA/GL) (Foto: Douwe van Essen)

Na een schorsing kwam Henrieke Abrahamse (PvdA/GL) bikkelhard in de lucht. “U heeft geen enkel begrip voor onze vraag, er is geen enkele toenadering tot de raad. U zegt alleen: ‘Dit kan niet!’ Dat is louter negativiteit. U vindt het lastig, maar nu kunnen wij er wat over zeggen!” Zij wees op Almere waar wel multifunctionele schoolgebouwen staan.

Om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk kwam men tot een motie waarin de mogelijkheid voor multifunctionele schoolgebouwen in de toekomst, waar mogelijk, wordt opengehouden. Alleen de CU stemde niet in met de motie.

Interpellatie Groenewoud/Polder

Bij de aanvang van de raadsvergadering deelde Nanne Roosenschoon (D66) tot ieders verbazing mee dat zijn partij zich terug trok uit het aanvragen van de interpellatie, omdat alle vragen inmiddels door het college beantwoord zijn.

Nanne Roosenschoon (D66) (Foto: Douwe van Essen)

In de interpellatie was de kritiek op de gang van zaken rond de polder Kortenhoef Oost zeer overweldigend. Rosalie van Rijn (CDA), Wilna Wind (PvdA/GL), Patricia IJsbrandij (DB) en  Esther Kaper (CU) trokken de kar met alle details.

Zo overweldigend dat het hier ondoenlijk is om de scherpe beoordelingen van alle partijen over de tegenstrijdigheden in de communicatie, de brieven die elkaar tegenspraken, de hiaten in de communicatie naar de raad, de verloren tijd om richting te geven aan het proces, het halve Feitenrelaas, het afserveren van VLEK en BAKEN, het frustreren van participatie (if any) etc., etc., etc. in zijn geheel op te schrijven.

Minutenlang waren de meeste fractievoorzitters aan het woord. Er was een onderscheid in de bijdragen. Alle fracties hadden zeer forse kritiek op het feit dat het college de oren liet hangen naar de provincie qua timing en besluitvorming.

Gele kaart voor provincie NH

D66 en CU  volgden een andere route. Zij dienden een motie “Een gele kaart voor een groene polder” in waarmee zij niet zozeer het college, maar gedeputeerde staten een gele kaart geven vanwege de grilligheid in de besluitvorming in Haarlem en het arrogante besluiten over de hoofden van de Wijdemeerse politiek, eigenaren van grond en inwoners heen.

Wethouder de Haan
Wethouder Ron de Haan (DLP) (Foto: Douwe van Essen)

Wethouder de Haan stelde zich deemoedig op en bood tijdens zijn beantwoording vele malen zijn excuses aan voor alles wat er fout ging. Over de tegenspraken in de communicatie, over het niet of te laat informeren van de raad, over het Feitenrelaas dat geen Feitenrelaas bleek. Hij beloofde de relatie met VLEK en Baken te herstellen. En het initiatief te nemen om ook in ambtelijke overleggen aan de ambtenaren mee te geven dat het college van Wijdemeren optrekt met de bewoners.

Opvallend was dat burgemeester Verheijen de wethouder kort hield in de beantwoording. Omdat de wethouder de neiging heeft om zich al improviserend te verdedigen, waarbij het landsbelang, de formatie, de grondwet  en minister de Jonge en het weer aan bod komen als verdedigingslinie, wil het zeer regelmatig gebeuren dat die improvisatie verkeerd af loopt en irritatie in de raad veroorzaakt. Rosalie van Rijn noemde deze parafernalia de “poeha” in de antwoorden van de wethouder. Het bleek dat burgemeester Verheijen dit probleem al gesignaleerd had in de commissievergaderingen. Hij loste dat steeds elegant op door, nadat de kern van het antwoord van de wethouder in de eerste woorden gegeven was, die te interrumperen met: “Dank u wethouder!” De wethouder keek daarna even verbijsterd opzij, met het volgende woord nog in de mond, omdat hij nog maar net begonnen was, maar liet het er bij.

Burgemeester neemt initiatief
Burgemeester Mark Verheijen met de wethouders. (Foto: Douwe van Essen)

Omdat er tientallen vragen werden gesteld tijdens de interpellatie beloofde burgemeester Mark Verheijen de opname van de raadsvergadering te bekijken, alle vragen daar uit op te vissen en te beantwoorden in een z.g. Position Paper waarmee de positie van Wijdemeren in Haarlem zal worden neergelegd. Ook beloofde hij in gesprek te gaan met VLEK en Baken. En de belangrijkste boodschap, hij zegde toe om als college gezamenlijk met de bevolking op te trekken richting Haarlem. De boodschap die tot nu toe steeds ontbrak en wethouder de Haan de ontsnapping bood om het initiatief aan Haarlem te laten.

Bijeenkomst 23 mei

Er werd door verschillende partijen gevraagd wat van de bijeenkomst op 23 mei met de provincie verwacht moet worden. Komt de provincie vertellen wat ze met de Kortenhoefse polder willen, of neemt Wijdemeren in die bijeenkomst het voortouw door neer te leggen wat college en inwoners met de polder en de belt willen? Alle partijen kiezen voor het tweede scenario. Er zijn twee troeven die Wijdemeren in handen heeft. De gemeente is o.a. eigenaar van de belt en de gemeente zal bestemmingsplannen moeten maken en goedkeuren voor er wat gedaan wordt.

En toen was het half twaalf

Burgemeester Mark Verheijen stelde vast dat het wel héél erg laat zou worden om het debat voort te zetten. In de afronding (schorsing?) van de interpellatie werd afgesproken dat alle vragen beantwoord zullen worden en dat het college een z.g.Position Paper gaat voorbereiden.

Wordt vervolgd.

2 gedachten op “Scenes uit een Raadsvergadering”

  1. Ik vraag me zomaar af of de invulling die Ron de Haan geeft aan het wethouderschap namens DLP nog wel de kwaliteitstoets van DLP kan doorstaan.

  2. Beste Rik
    Goed en uitvoerig relaas van een moeizame en lange avond ( tot 00.15u) . Intussen gaat de projectgroep Khoef-Oost in opmerkelijk hoog tempo door zonder BAKEN en VLEK!! Op naar de presentatie op 23 mei,waar een ” take it or leave it” dreigt .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.