Snapt Zandbergen ’t nou echt niet?

Of politiek Wijdemeren het licht op groen wil zetten voor de bouw van 14 woningen aan Dammerweg 108-109 in Nederhorst den Berg, waar vroeger een wasserij stond. Dat was een van de onderwerpen die een raadscommissie woensdagavond behandelde. Verantwoordelijk wethouder Alette Zandbergen maakte er enkele opmerkingen over die de vraag opriepen: snapt ze wel hoe het zit?

Alette Zandbergen. (Foto Douwe van Essen)

Vorig jaar kwam al aan de orde of de gemeenteraad een zogeheten ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ wilde afgeven voor de bouw van 14 woningen aan de Dammerweg. Nu gaat het om de definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Ontzettend vervuild

Omwonenden maken zich grote zorgen. Hoe kan het nu, vragen zij zich af, dat er straks mensen gaan wonen op een plek waar de grond en het grondwater zo ontzettend vervuild zijn door de voormalige wasserij. Woordvoerders van diverse fracties voelen zich er evenmin lekker bij en dus vroegen ze wethouder Alette Zandbergen (De Lokale Partij) hoe dat zit.

De wethouder legde uit dat het nu gaat om de planologische kant van het bouwplan. De omgevingsdienst heeft namens de provincie Noord-Holland het saneringsplan voor de grond goedgekeurd. Maar pas als er daadwerkelijk helemaal goed is gesaneerd kan de ontwikkelaar vergunning krijgen om ook echt te gaan bouwen. ,,Er gaat niet gebouwd worden als dát niet in kannen en kruiken is’’, aldus Zandbergen.

Sociale huur

En dan was er nog iets. Het kwam op Rading Nul al eerder aan de orde. Het is de bedoeling dat van de 14 te bouwen woningen er 5 gaan vallen in de categorie sociale huur. Maar de documenten daarover lieten vorig jaar ruimte voor twijfel. Zouden het ook echt sociale huurwoningen worden, zoals de gemeenteraad wil? Of misschien iets anders, sociale koopwoningen bijvoorbeeld?

Om zeker te stellen dat het ook echt sociale huurwoningen worden, kwam de toenmalige fractievoorzitter van De Lokale Partij (DLP), Gert Zagt, met een amendement (wijzigingsvoorstel). Aan de toestemming voor de bouw van 14 woningen – zoals in het door het college voorgestelde raadsbesluit stond – wilde Zagt toegevoegd zien: ‘waaronder 5 sociale huurwoningen’. Met grote meerderheid nam de raad het amendement aan (alleen de VVD en één CDA’er stemden tegen).

Verdwenen

Maar in het voorgestelde besluit dat het nieuwe college – met Zandbergen als eerstverantwoordelijke wethouder – nu op tafel heeft gelegd, is dat ‘waaronder 5 sociale huurwoningen’ bizar genoeg weer verdwenen. Het huidige college negeert dus doodleuk wat de raad vorig jaar als haar mening heeft uitgesproken. Da’s nogal kras.

Dat vinden ze bij DorpsBelangen kennelijk ook, want woensdagavond wees Rob Duikersloot namens DB op dit punt. Hij kondigde vast aan dat DB daarover volgende week met een amendement komt om de zaak recht te zetten.

Opvallende reactie

De reactie van wethouder Zandbergen viel op. Ze verklaarde aan de voorgelegde stukken niets meer te kunnen veranderen. Op zichzelf is dat waar, al zou ze wel iets anders kunnen doen: het voorstel intrekken en over een maand met een verbeterde versie komen. Maar dat betekent tijdverlies. Dat is niet nodig, want er is inderdaad ook een andere methode: de boel volgende week met een amendement repareren – de weg dus die DB kiest.

Zandbergen zei dat DB-amendement ‘graag’ tegemoet te zien. Vorig jaar immers was ze ook al vóór het amendement, verklaarde ze. Dat was dat amendement van haar eigen fractie.

Maar Zandbergen zei nog iets. Zo begon ze met de bewering dat ‘de borging’ dat er echt 5 sociale huurwoningen komen, is opgenomen in onder andere de zogeheten ‘anterieure overeenkomst’ die de projectontwikkelaar vorig jaar sloot met de gemeente.

Droom?

Als neutrale toeschouwer moet je je dan toch even in een arm knijpen. Ben ik misschien ingedut en ten prooi aan een bizarre droom? Of hoorde ik toch echt goed wat de wethouder zei? Dat laatste is het geval en er is dus geen sprake van een bizarre droom maar van bizarre werkelijkheid.

Die werkelijkheid is deze. Vorig jaar in oktober kwam het college in de persoon van wethouder Jan-Jaap de Kloet (DB) met het voorstel waarin die 5 sociale huurwoningen niet goed waren gegarandeerd. Zagt (DLP) kwam met een amendement om dat te repareren. Hij voerde onder meer aan dat genoemde anterieure overeenkomst over die 5 woningen allerminst eenduidig is. Daarin had hij volstrekt gelijk. De Kloet was geïrriteerd en ontried het amendement, maar de raad nam het met een ruime meerderheid – inclusief de DB-fractie – toch aan.

Nu komt het college in de persoon van Zandbergen (DLP) met een voorstel voor een besluit waaruit de mening van de raad doodleuk is weggegumd. DB wil dat nu gerepareerd zien en kondigt daartoe een amendement aan. Zandbergen vindt dat prima, maar ze beweert tegelijk dat de anterieure overeenkomst de ‘borging’ bevat voor die 5 sociale huurwoningen. Zandbergen beweert nu dus precies het omgekeerde van wat haar partijgenoot Zagt vorig jaar zei.

Netjes democratisch vs gehannes

DB vindt kennelijk dat het democratisch proces netjes moet verlopen en dat de mening van de raad niet mag worden genegeerd. Daarin heeft DB natuurlijk volkomen gelijk.

Zandbergen intussen heeft er met haar rare voorgestelde besluit een rommeltje van gemaakt. En nu verwelkomt ze aan de ene kant het door DB aangekondigde amendement. Maar aan de andere kant probeert ze dat rare voorstel toch nog een beetje goed te praten met een onzin-bewering over de anterieure overeenkomst, een bewering die bovendien haaks staat op wat haar toenmalige fractievoorzitter Zagt vorig jaar terecht constateerde. Daarmee dringt zich de vraag op of Zandbergen nou echt niet snapt hoe het zit. Of hebben we misschien te maken met gehannes van een beginnend wethouder (die hopelijk snel bijleert)?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.