Ter Sype: optimisme over woningbouw, maar er zijn ook nog best wat vragen

Na pakweg een halve eeuw vruchteloze inspanningen is er eindelijk weer optimisme over de mogelijkheid van woningbouw in het Loosdrechtse gebied Ter Sype. Er kunnen ongeveer 450 woningen worden gebouwd, zo kregen raads- en commissieleden plus belangstellenden afgelopen donderdagavond te horen. Het is allemaal nog in een vrij pril stadium, dus niet zo gek dat er ook nog wel vragen zijn.

Plangebied Ter Sype. Rechts het vliegveld. De ‘hap’ rechts uit het plangebied is de begraafplaats. (Illustratie BRO)

Grondeigenaar/ontwikkelaar DC Vastgoed uit Deventer en ruimtelijk adviesbureau BRO uit Amsterdam presenteerden in de Wijdemeerse raadzaal hun voorlopige plannen. De Gooi- en Eemlander schreef er zaterdag over dus diverse dingen kunnen we hier overslaan. Maar er zijn wel wat zaken die aandacht verdienen. En er rijzen vragen.

‘Heel vloeibaar’

Kees van Aalsburg (DC Vastgoed) onderstreepte het nog zeer voorlopige karakter van wat er werd gepresenteerd. Getoond werd ‘wat mogelijk is, maar het is geen blauwdruk, het plan is nog heel vloeibaar’. Dat begint al bij het aantal woningen. Gedacht wordt aan zo’n 450. Piet Zuidhof (BRO) noemde dat aantal ‘realistisch’, maar zei er meteen bij dat het er net zo goed 400 of 500 kunnen worden.

Schets bouwplan Ter Sype. In de vier grote witte rechthoeken komt woningbouw, in de de twee gearceerde gebieden komt ‘werken’ ofwel ruimte voor bedrijvigheid. (Illustratie BRO)

Een blik op de gepresenteerde schetsen leert hoe het zit met dat realisme. Te lezen valt dat de schetsen tonen wat er kan als 57 procent van de grond ‘uitgeefbaar’ is. Tegelijk wordt opgemerkt dat 65 procent uitgeefbaar ‘noodzakelijk’ is ‘voor financiële haalbaarheid’. Om het zaakje financieel rond te breien moet dus kennelijk zo’n 14 procent meer grond worden bebouwd dan de schetsen aangeven. Benieuwd waar en hoe dan.

In welke prijsklassen de woonwijk wordt opgedeeld en om hoeveel koop- en hoeveel huurwoningen het gaat, zijn belangrijke vragen, maar die komen pas later aan de orde. Wel werd verteld dat van de nieuwe woningen zo’n 60 procent ‘grondgebonden’ zal zijn en 40 procent ‘gestapeld’.

Bouwhoogte

En hoe hoog denken ontwikkelaars en ontwerpers dan te stapelen? Daarover maakte Zuidhof een interessante opmerking : ,,Twee, drie, misschien wel vier hoog’’. Boeiend, want de Wijdemeerse politiek heeft vorig jaar vastgelegd dat tot maximaal drie verdiepingen gestapelde bouw aanvaardbaar is. Maar nu hoorden we dat in Ter Sype mogelijk ook vier hoog gebouwd gaat worden. Dat heeft uiteraard alles te maken met de financiën. Wil je voldoende sociaal en betaalbaar kunnen bouwen, dan zul je toch wat de hoogte in moeten, zo is de redenering.

In dat verband is ook de brief interessant die het college juist donderdag aan de gemeenteraad stuurde over de tweede fase van de woningbouw aan de Dennenlaan in Nieuw-Loosdrecht. Doel van die brief is de raad ‘te informeren over ons voorstel om extra woningen te realiseren door een vierde bouwlaag toe te staan, in afwijking van het Raadsbesluit van 22 september 2022’. Ook de vierde bouwlaag in dat voorstel heeft uiteraard alles te maken met de betaalbaarheid van de nieuwe woningen.

En dan was er donderdagavond na de presentatie over Ter Sype ook nog een ambtenaar die de aanwezigen op hoofdlijnen bijpraatte over woningbouw meer in het algemeen. Een van haar conclusies: vanwege betaalbaarheid zal het nodig zijn hier er daar in Wijdemeren vier verdiepingen hoog te bouwen.

Nieuwe werkelijkheid

Al met al valt aan die nieuwe werkelijkheid niet te ontkomen. Er is schreeuwend behoefte aan nieuwe woningen, en dan niet aan dure optrekjes, maar aan woningen die voor gewone mensen betaalbaar zijn. Gezien de huidige markt – bouwkosten zijn de laatste paar jaar hard opgelopen – noopt dat tot iets hoger bouwen dan de gemeenteraad ruim een jaar geleden voor ogen zweefde. Voor de politiek wordt dat een interessant bespreekpunt.

Vliegveld Hilversum. Van rechtsonder schuin omhoog lopend naar links baan 13-31. (Foto: planviewer.nl)

Terug nu naar Ter Sype. Bij de presentatie viel in verband met woningbouw  immers  onontkoombaar ook het V-woord: vliegveld. Start- en landingsbaan 13-31 van Vliegveld Hilversum was immers lange tijd hét grote obstakel voor woningbouw van een beetje serieuze omvang in Ter Sype. Hoe zit dat dan nu?

Omgevingswet

,,De (nieuwe, red.) Omgevingswet schept mogelijkheden voor veel woningen en een beetje bedrijvigheid’’, vertelde Van Aalsburg (DC Vastgoed). Sterker nog: ,,Het vliegveld kan blijven doen wat ze al jaren doen, dat zitten we niet in de weg.’’

Binnen de vanaf rechtsonder schuin omhoog lopende strook mag niet worden gebouwd, want die strook ligt in het verlengde van baan 13-31. (Illustratie BRO)

Die opmerkingen slaan in de allereerste plaats op het geluid waarmee de landende en vooral de startende vliegtuigen de omgeving belasten. De normen daarvoor zijn door de Omgevingswet soepeler geworden. Wel is er een stukje van Ter Sype, nabij de Rading, waar ook na invoering van de Omgevingswet niets mag worden gebouwd (geen woningen en ook geen bedrijfsgebouwen), maar verder is bouw blijkbaar geen probleem meer.

Slechte piloten

Het gezelschap in de raadzaal kreeg te horen dat uitvliegende of naderende toestellen die gebruik maken van genoemde baan 13-31 over het midden van woonwijk Ter Sype zullen komen, waar groen en water zijn gedacht (zie de eerste schets hierboven). Op een vraag uit de zaal over vliegtuigen die buiten de begrenzing van die route belanden, luidde het laconieke antwoord dat er ook ‘slechte piloten’ zijn. Da’s waar en daarmee zullen toekomstige bewoners dus ook te maken krijgen. De vraag is al met al hoe rustig of lawaaierig het straks wonen is in Ter Sype.

In hoeverre ook de veiligheid in het geding kan zijn als ‘slechte piloten’ van de voorgeschreven route afwijken, is een vooralsnog onbeantwoorde vraag. Het valt beslist niet uit te sluiten dat het bestuur van het vliegveld daarvan nog een punt gaat maken, wellicht tot bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Al een poos geleden immers liet het vliegveldbestuur weten dat het zijn buren geen overlast wil aandoen op het gebied van geluid of veiligheid en dat het vliegveldbestuur precies daarom geen buren in een nieuwe woonwijk wil hebben.

Opvallend was donderdag de mededeling dat DC Vastgoed tot op heden met het vliegveldbestuur geen overleg heeft gehad. Kennelijk is dus een eerder op Rading Nul geopperde optie momenteel niet in beeld: baan 13-31 buiten gebruik stellen, waarvoor DC Vastgoed het vliegveld dan financieel compenseert.

2026

Mocht alle plannenmakerij voor Ter Sype succesvol verlopen, dan wordt het ‘al gauw 2026, misschien iets later’ voor met daadwerkelijke bouw kan worden begonnen, zo werd donderdag verteld.

3 gedachten op “Ter Sype: optimisme over woningbouw, maar er zijn ook nog best wat vragen”

  1. Dankjewel Ronald. Maar dat lost niks op voor de ongeveer 100 geïnteresseerde jonge woningzoekenden, die van plan waren om wel te kijken. Ik ken hen vanuit WijWillenWonenWijdemeren. Die werden niet tijdig geïnformeerd over deze communicatiefout van de gemeente en sprongen niet zoals ik in hun auto om te gaan luisteren. Weer 100 geïnteresseerden op het verkeerde been gezet. Ze komen er ondanks je duidelijke antwoord niet achter wat er is besproken. En of en hoe dit wordt gecorrigeerd door de gemeente.
    Je lezers volgen jou om andere redenen. Ach, laat ook maar. Het zijn maar 900 jonge woningzoekenden die niet anders dan sociale huur kunnen betalen.

  2. Stikjammer dat dit niet online te volgen was, gemeenteraad!
    Ondanks de officiële aankondiging in de media. Spel, fout of opzet om 900 belangstellende woningzoekenden op het verkeerde been te zetten?
    Ik houd het tot het tegendeel is bewezen op het laatste….. Wijdemeren kennende…kunn m jullie het nou nooit leren of toegeven?

    1. Bij de griffie heb ik dit vlak voor de beeldvormende sessie donderdag begon even nagevraagd. Het antwoord was even eenvoudig als duidelijk. Zo’n bijeenkomst live uitzenden kost geld en voor die extra uitgave heeft de griffie geen budget. En ja, de aanvankelijke aankondiging dat de sessie live gevolgd zou kunnen worden was een fout, die overigens later is hersteld. Kanttekening: desgewenst zou de gemeenteraad het budget van de griffie kunnen verruimen zodat beeldvormende sessies voortaan wel online te volgen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.