The day after Nera-AZC.

Gisteravond liet de Gemeenteraad voor het eerst haar tanden zien in het debat over het Nera/AZC project. Dat ging zodanig hard, dat weer even heel duidelijk werd hoe dat gaat in het duale systeem. De Raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In die rol is de Raad de baas over alles en iedereen op het gemeentehuis. Ook over de Burgemeester en de Wethouders. Dat betekent dat het handig is om even met je baas, de Raad, te overleggen wat die er van vindt als je als Wethouder aan een politiek gevoelig project begint. Net als in een bedrijf waar iemand de baas is.

Publieke tribune. Foto: Douwe van Essen.

De voltallige raad vroeg een interpellatie aan. Dit college deed het andersom,  als wij het goed begrijpen. Het begon samenwerking met het COA om het Nera-complex te onderzoeken. Ook gingen er aantallen te plaatsen asielzoekers (350) rond tussen COA en B&W. Er werd geld uitgegeven aan voorbereidingen, zoals de groene bouwlampen op het Nera terrein en de voorbereidingen van informatieavonden, In totaal voor een bedrag van € 50.000 dat (waarschijnlijk) door het COA vergoed zal worden. In het debat van gisteravond doken drie merkwaardige, figuurlijk zwart gemaakte, geheime vergaderingen op van de fractievoorzitters met  het college van B&W.

Wethouders. V.l.n.r. Gert Zagt (DLP), Maarten Hoelscher (PvdA/GL) en Els Kruijt (VVD). Foto: Douwe van Essen.
Vragen, geen antwoorden

Die drie vergaderingen wekten gisteren in het debat de woede op van diverse fractievoorzitters. Waarom? Omdat ook in die vergaderingen alle vragen werden gesteld over het Nera project, maar er geen enkel antwoord kwam. U leest het goed, “omdat er geen enkel antwoord op de vragen kwam”, aldus alle fractievoorzitters. Geen antwoorden en dus geen informatie voor de raadsleden waarmee zij  de burger konden laten weten hoe de vlag erbij hing. De frustratie droop er gisteren vanaf.

Burgemeester Larson. Foto: Douwe van Essen.
De fractievoorzitters
 • Jan-Jaap de Kloet (DB): “Gebrek aan communicatie, pijnlijk gebrek aan info voor de raad.”

  Jan-Jaap de Kloet (DB) Foto: Douwe van Essen)
 • Sorrel Hidding (VVD): “stilte na het afblazen van de info avonden, geen reactie op de vragen van de fractievoorzitters, maar wel een interview in de krant, wij kunnen onze rol als raad niet oppakken”.

  Sorrel Hidding (VVD). (Foto: Douwe van Essen)
 • Wilna Wind (PvdA/GL): “lastige avond, geen hoera gevoel, 350 asielzoekers was te veel, vragen van de raad moeten beantwoord worden”.

  Wilna Wind (PvdA/GL) (Foto: Douwe van Essen)
 • Esther Kaper (CU): “De raad kon geen antwoorden aan burgers geven, communicatie via de krant is absurd, onderschatting, amateuristisch, ik wil geen krachttermen gebruiken want dat doet de CU niet, het plan ging een eigen leven leiden, vertrouwen moet hersteld worden, we staan er weer mooi op als Wijdemeren.”

  Esther Kaper (CU). (Foto: Douwe van Essen)
 • Nanne Roosenschoon (D66): “de communicatie was het ondergeschoven kind, er ontstond angst onder de burgers.”

  Nanne Roosenschoon (D66). (Foto: Douwe van Essen)
 • Rosalie van Rijn (CDA): “Er werd niet gevraagd naar de mening van de Raad, het collegeprogramma ronkt van de participatie, op deze manier kan het college nog 3 jaar verder werken aan niet bestaande participatie onder de burgers, de wethouder noemde ‘polarisatie’,  de burger wil wel mee helpen, maar niet zo. Het ligt niet aan de Wijdemeerse burger.”

  Rosalie van Rijn (CDA) (Foto: Douwe van Essen)
 • Margriet Rademaker (DLP): “Stap 1 is overgeslagen en dat was overleg met de raad, daarna met de burgers, het opgelegde plan deugde niet, Nera voldoet niet aan 3 hoofdeisen 1 dorpscentrum in de buurt, 2 OV halte in de buurt en middelbare school in de buurt.”

  Margriet Rademaker (DLP) (Foto: Douwe van Essen)
Hoe kan dit? Drie vergaderingen, geen antwoorden.

Wat mij de hele avond bezig hield was: “Hoe kan het dat er drie geheime besloten vergaderingen” van B&W met de fractievoorzitters waren, waar deze steeds vragen stelden, maar van het college steeds geen antwoord kregen? Hoe kan dat? Wat deden ze daar? Wie was de voorzitter? Dat kan toch niet? Wie liet hier steken vallen? Was er geen ondersteuning? Was er geen hulp van mede college-leden? Wie stuntelde zo met het afblazen van de informatieavonden? Waarom? Was dat burgemeester Larson (orde en veiligheid)? Zij deed er gisteren het zwijgen toe.

Door het stof

Wethouder Maarten Hoelscher ging diep door het stof, zo diep dat het af en toe pijnlijk was om aan te zien. En dat niet één keer, nee wel 15 keer bood hij zijn excuses aan in steeds andere bewoordingen. Dat excuseren deed hij zo uitbundig en met zoveel woorden, dat voorzitter burgemeester Larson hem af en toe even moest afremmen. Een terugkerend onderdeel van die excuses was dat de informatieavonden de burger op de hoogte hadden moet stellen, maar dat is toch geen reden om de Raad niet te informeren. Liet de Burgemeester hier haar regiefunctie als voorzitter van het college en de raad en boegbeeld van Wijdemeren  liggen?

Boeketje citaten

Ik pluk nog enkele bloempjes uit het debat dat ruim drie uur duurde.

De wethouder verklaarde dat: “onderzoek antwoord had moeten geven of de weg naar Nera in de polder wel toereikend was.” Hij dacht zelf dat die weg ontoereikend was. Toch wilde hij dat laten onderzoeken.

Rosalie van Rijn (CDA): “We kregen nooit antwoorden op al onze vragen!!  Dat moet nu stoppen! Ik vertrouw het niet meer! We maken continu afspraken! Dat moet nu stoppen!”

Wilna Wind (PvdA/GL): “Vragen van de Raad moet beantwoord worden! Ik moet mezelf soms geweld aan doen om het college te vertrouwen!

Jan Jaap de Kloet (DB): “Waarom heeft u niet meteen de inwoners betrokken?” Antwoord  wethouder: “Daar waren nu juist die informatieavonden voor.”

Esther Kaper (CU): “U had het over polarisatie. Maar die app groep in de Horstermeer ontstond nu juist OMDAT er geen informatie kwam!”

Rosalie van Rijn (CDA): “Er was een afspraak gemaakt van de Burgemeester en de Wethouder met de actiegroep van de Horstermeer. De Burgemeester was er niet/kon niet. De actiegroep zou teruggebeld worden. Dat terugbellen gebeurde niet. Voel de urgentie!!”

Enkele malen ontsnapte een woord in het vuur van de wethouder dat alle haren overeind deed rijzen. Zo’n woord was  “rolvastheid”. Toen hij dat zei schoten Esther Kaper (CU)  en Sorrel Hidding (VVD) als gekatapulteerd uit hun zetels. Esther Kaper (CU): “U heeft het over mijn rolvastheid als raadslid? Krachttermen gebruik ik als CU niet, maar ik zou het haast doen!” Sorrel Hidding (VVD): “Zegt u nu tegen de Raad ‘Ken uw plaats raadslid’?!?”

Nog zo’n woord was “obligaat”. De kwaadheid van Jan Jaap de Kloet DB kaatste als een biljartbal door de zaal toen wethouder Maarten Hoelscher een opmerking van  Jan Jaap de Kloet zo betitelde. Niet lekker in het gesprek tussen college en raad.

En zo werd het eind van de interpellatie volbracht met een afwisseling van scherpzinnigheden, goede vragen en vliegen afvangen.

Het wachten op de witte rook van de fractievoorzitters, in de vorm van een Motie van Treurnis, duurde een half uur. (Foto: Douwe van Essen)

Om elf uur vroeg Margriet Rademaker (DLP) een schorsing aan die tussendoor verlengd werd tot een half uur, waarna de Motie van Treurnis aan het adres van het voltallige college unaniem met 18 stemmen werd aangenomen, nadat Olivier Goetheer (DLP) iets eerde naar huis moest om de oppas af te lossen.

Live op YouTube

De volledige raad is te vinden op YouTube waar Wijdemeren een kanaal schijnt te hebben. Klik daar op “live”.  U vindt de Raadsvergadering hier.
(Even geduld tot de lange intro, waar niets gebeurt, voorbij is.)

De raad was live op Youtube te volgen. De regiekamer in de raadszaal. Voor de gelegenheid was er een interruptiemicrofoon. (Foto: Douwe van Essen)

4 gedachten op “The day after Nera-AZC.”

 1. Demos Kratos. Grieks voor Macht aan het Volk. Daar komt ons woord Democratie vandaan. Daar is ons College èn Raad nog lang niet aan toe. College? Monisme. Raad? Dualisme. B&W zette een uiterst voorzichtige stap richting dualisme door maar liefst drie besloten geheime vergaderingen te houden met alleen de fractievoorzitters. Nu kregen ze waar ze om vroegen, het lid op de neus, een klap in hun politieke gezicht. Een keiharde confrontatie met wat Dualisme ècht inhoudt. Op naar de volgende stap: Trialisme. Dan begin je van onderaf met een burgerinitiatief of burgerraad met opties om uit te kiezen. Bijvoorbeeld: stel dit of stel dat. Daarna pas het woord aan de raad, die dit al dan niet als adviserend beschouwen danwel er een eigen draai aan geven. Dan pas qua uitvoering mag B&W het gaan doen. Snapt u nog wat ik bedoelde bij GooiTV, meneer Voigt? Er is gewoon dus geen sprake van Demos Kratos in Wijdemeren. Jammer. Had zoveel beter gekund. Nu ontbraken de voorstanders op de publieke tribune…. Waar bleef DLP met dit soort ideeën? Of was Alette de enige die het snapte?

  1. Beste B&W van Wijdemeren, u heeft geen idee wat u veroorzaakt heeft met dit debacle (zo mag je het wel noemen) bij de inwoners van Wijdemeren. Geen regie (ja u burgemeester!). Wel hartstikke leuke FB-berichtjes met allerlei jubilerende inwoners van Wijdemeren (ja, meen ik oprecht, zeker belangrijk) maar als het er toe doet niet , nauwelijks, weinig zeggend communicerend over wat echt belangrijk is, daar tijd voor vrij te maken, en daar over te communiceren. Daar iets over te zeggen, daar begrip voor vragen (uitstel, factor tijd, moeilijkheid vh probleem enz. Echt leiderschap te tonen. Ik heb de wethouder verschillende malen excuses horen aanbieden. Zijn die excuses (aan alle inwoners) ook van u gekomen? (Begrijp me goed, ik was niet in de gelegenheid om de volledige 3 uur af te luisteren.

   Wat denkt u B&W hoe ze in NH (Ilse Zaal) reageren: dikke zucht, financieel is het al een puinhoop en op deze manier is het ook echt dramatisch.

   Ik hou mn hart vast vwb de scenarios die het utrechtse onderzoek gaat onderzoeken vwb. De diverse scenarios. En worden wij als inwoners daar ook in betrokken, krijgen wij ook tijdig informatie? Kunnen wij zeggenschap opeisen (bijvoorbeeld) in de vorm van een referendum . Denk echt dat er sprake is van een vertrouwensbreuk. Ben echt benieuwd hoe B&W de breuk gaat repareren: in het vertrouwen, in een goede , tijdige communicatie.

  2. Nee hoor! Ze is te zien op weet ik hoeveel nietszeggende foto’s. Mankracht is er niet op Rading 1, maar er is blijkbaar wel iemand die al die zelfpromotie – let op de ambtsketting – op Facebook zet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.