Toezegging en hoe daar mee om te gaan

Op 28 maart 2018 diende OLIB, bij monde van Robby Israel, haar laatste motie in de gemeenteraad van Wijdemeren in. OLIB’s laatste, want direct daarna werd er afscheid genomen van de twee OLIB raadsleden omdat er te weinig stemmen waren behaald voor een zetel in de nieuwe raad.

Deze motie, “Motie Financiering Politieke Partijen” was een volstrekt logisch uitvloeisel van de beginselen van OLIB: liberaal, transparant, met open en eerlijke informatieverstrekking naar de inwoners van Wijdemeren. De motie riep op tot openheid van zaken aangaande de lokale partijfinanciering. Dit in navolging op de landelijke “Wet financiering politieke partijen”. Robby Israel pleitte voor een lokale variant op de landelijke wet met als doel de burger inzicht te geven in de financiering van al onze lokale politieke partijen; met name in verkiezingstijd zeker een belangrijk gegeven.

Een ruimhartige donatie kán altruïstisch zijn maar is het vaak niet… een “voor wat, hoort wat” komt te vaak voor. Juist dat laatste moet natuurlijk te allen tijde worden tegengegaan, het is de uitholling van de democratie.

Tijdens de behandeling ontried Freek Ossel (toenmalig burgemeester van Wijdemeren) de motie, met name omdat hij geen (voldoende) kennis had van de aangehaalde landelijke wet. Wel onderschreef hij het door OLIB aangehaalde belang van openbaarheid van zaken en deed de toezegging dat hij de strekking van de motie in de nieuwe raad zou aankaarten. Met die belofte op zak trok Robby Israel de motie in.

Van die toezegging (of een mogelijk resultaat) is nooit meer iets vernomen. Zo’n belofte gaat gelukkig rechtstreeks over naar de opvolger, in dit geval burgemeester Larson. In het komende verkiezingsjaar (bij uitstek) zou het goed zijn wanneer alle politieke partijen open en transparant zijn over waar ze hun verkiezingsbudget vandaan krijgen. We kúnnen wachten op mevrouw Larson om de vier jaar geleden toegezegde actie hiertoe snel op te starten, als een goed voornemen voor 2022, maar iets zegt me dat dat zeker niet tot resultaat zal leiden vóór de gemeentelijke verkiezingen in 2022.

Voor alle Wijdemeerse partijen die transparantie en openheid hoog in het vaandel hebben staan is er een alternatief, bestaat de mogelijkheid om een (verkort) financieel jaarverslag met alle donaties daarin verwerkt te publiceren via Rading-0. Ik verwacht eigenlijk van alle partijen wel dit stukje openheid van zaken richting de kiezer. Aan mevrouw Larson het verzoek om de gedane toezegging alsnog gestand te doen. Belofte maakt schuld, ook al is die belofte van uw voorganger.

3 gedachten op “Toezegging en hoe daar mee om te gaan”

    1. De (bescheiden) campagne voor OLIB is destijds bekostigd door Robby en mij. Een overkomelijk maar niet onaanzienlijk bedrag. Daarnaast zijn we enorm met raad en daad gesteund door ons groepje kandidaten. De fotosessie en het grafische werk is ‘om niet’ door een plaatsgenoot gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.