Van het eindresultaat 2024 blijft op voorhand maar de helft over

Tsja, begrotingen: zijn ze eenmaal vastgesteld, dan kun je erop wachten tot de werkelijkheid ze achterhaalt. Zo ook de begroting 2024 van Wijdemeren. Slechts een week geleden nam de gemeenteraad die aan en nu al blijkt dat van het geld dat eind 2024 zou overblijven (het begrotingssaldo) in elk geval de helft toch moet worden uitgegeven.

(Wikipedia/publiek domein)

Dat komt door het principe-akkoord over de nieuwe CAO voor gemeente-ambtenaren. De achterbannen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG, werkgevers) en vakorganisaties FNV, CNV en CMHP moeten er nog ‘ja’ tegen zeggen, maar meestal gebeurt dat wel. Half december is bekend of dat ook ditmaal zo is.

Salarissen 6 procent omhoog

De nieuwe CAO loopt van 1 januari 2024 tot eind maart 2025. Afgesproken is dat de ambtenarensalarissen met in totaal 6 procent omhoog gaan: 4,75 procent ingaande 1 januari en per 1 oktober 2024 nog eens 1,25 procent. Ook de arbeidsmarkttoeslag, geldig voor slechts een deel van de ambtenaren, wordt opgehoogd: van maximaal 10 procent van het salaris naar maximaal 15 procent.

Wat opvalt, is dat de opzegtermijn voor ambtenaren die weg willen, wordt verlengd van één maand nu naar twee maanden vanaf 1 januari. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat gemeenten (en beslist niet alleen Wijdemeren) moeite hebben ambtenaren vast te houden en nieuwe aan te trekken.

Dat ook voor gemeente-ambtenaren de salarissen omhoog gaan, is logisch en terecht. Maar voor de begroting van Wijdemeren, dat toch al niet bulkt van het geld, heeft dat uiteraard wel gevolgen.

Voor de zekerheid

Toen de begroting werd opgesteld, werd over de nieuwe CAO nog onderhandeld, dus harde cijfers waren nog niet beschikbaar. Maar het college heeft voor de zekerheid vast een salarisstijging met 4 procent ingecalculeerd. Dat was ook precies de inzet van de VNG. De bonden openden met een looneis van 8 procent. En zie, samen kwam ze precies in het midden uit: 6 procent, te bereiken in twee stappen.

Wat betekent dat voor de Wijdemeerse begoting? Die gaat nu uit van salarissen en sociale lasten van 21.975.000 euro. Dat is dus inclusief die al ingecalculeerde 4 procent loonstijging. Maar driekwart van volgend jaar (tot 1 oktober) komt daar 0,75 procent extra bij en een kwart van het jaar (vanaf 1 oktober) 2 procent. Al met al moet de gemeente dus zo’n 233.500 euro extra betalen. Dat betekent dat van het geld dat oorspronkelijk eind 2024 zou overblijven (466.777 euro) nu al vaststaat, dat daarvan maar de helft resteert: zo’n 233.000 euro.

Goed opletten

Er hoeft dus maar heel weinig tegen te zitten of de gemeente zakt volgend jaar in de rode cijfers. Aanleiding voor paniek is er zeker niet, maar het wordt, liever gezegd blijft, wel een kwestie van heel goed op de kleintjes letten.

Wat overigens weer niks zegt over een eventuele lichte matiging van de OZB-verhoging – gesteld althans dat de gemeenteraad die alsnog zou willen doorvoeren. Zo’n operatie zou immers, als de provincie niet dwars ligt, kunnen worden betaald uit het extra geld dat Wijdemeren in 2024 krijgt vanuit Den Haag (de eerder besproken septembercirculaire), maar waarmee tijdens het opstellen van de begroting nog niet kon worden gerekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.