Van zulk optreden van wethouders wordt een mens bepaald niet vrolijk

Tussen de wethouders en leden van de gemeenteraad en raadscommissies boterde het de laatste tijd allerminst. Ook tijdens de laatste raadsvergadering vielen weer wat opvallende wethouderlijke capriolen te noteren.

Donderdag achter de collegetafel, van links naar rechts de wethouders De Haan, Zagt en Kruijt. (Foto’s Douwe van Essen)

De afgelopen periode viel in de raadzaal in Loosdrecht een steeds intensievere partij duw- en trekwerk te zien en te horen. Daarbij ging het niet zozeer om politieke meningsverschillen, maar om geheel of gedeeltelijk vruchteloze pogingen van raads- en commissieleden om van de wethouders gewoon (correcte) informatie los te krijgen.

Voor alle drie de wethouders (Gert Zagt, Els Kruijt, Ron de Haan) gold dat ze geregeld met incomplete dan wel onbegrijpelijke antwoorden kwamen en soms zelfs helemaal geen antwoord gaven. Ook gevallen kluitje-riet kwamen voorbij.

Patricia IJsbrandij: het stevigst.

Begrijpelijk dus dat daarover donderdagavond nog wat werd geklaagd. Het stevigst zette Patricia IJsbrandij (DorpsBelangen) het aan. De manier waarop vragen (niet) zijn beantwoord noemde ze ‘zwaar frustrerend’. In minder geharnaste termen gaven ook Nanne Roosenschoon (D66), Esther Kaper (ChristenUnie) en Olivier Goetheer (Groep Goetheer) blijkt van hun afkeuring.  De manier waarop de begrotingsstukken te laat tot de raad waren gekomen stelde IJsbrandij ook nog even aan de kaak. ,,Was het verstoppertje spelen, onwil of arrogantie?’’, vroeg ze zich af.

Goed nieuws

Goed nieuws is er gelukkig ook. Namelijk dat het donderdagavond in de raadsvergadering over het algemeen beter ging dan daarvoor. Wellicht was dat het eerste resultaat van de tik op de vingers die waarnemend burgemeester Charlie Aptroot de wethouders gaf aan het eind van de raadsvergadering op 2 november. De raad, zei Aptroot toen, moet door het college beter worden bediend, vragen moeten ‘scherper’ worden beantwoord. Gelijk had hij.

Over wethouder Zagt niets te klagen.

Over wethouder Zagt (financiën) had de raad afgelopen donderdag niet te klagen. Vragen beantwoordde hij naar beste vermogen, correct en compleet. Toen het over een wel erg ingewikkeld financieel onderdeel ging, zagen we zelfs een unicum. Een ambtenaar mocht te hulp schieten om het haarfijn uit te leggen. Zoiets gebeurt wel eens tijdens een commissievergadering, maar in een raadsvergadering eigenlijk nooit. Dit keer wel en dat hielp.

Wethouder Kruijt: sufferdje . . . .

Ongelukkiger was het optreden van wethouder Kruijt (recreatie en toerisme, openbare ruimte). Om te beginnen reageerde ze op Rosalie van Rijn (CDA) die het college had verweten niet gepassioneerd bezig te zijn. Kruijt was daarover ‘ontzettend teleurgesteld’. Ze had, verklaarde ze, nota bene zelf mét twee honden ‘in het lokale sufferdje’ gestaan. Nou dan!

Herman Stuijver: goedmoedig.

Achter de perstafel vertrok Herman Stuijver (Weekblad Wijdemeren) geen spier. Hij had het niet opgevat als belediging, zei hij later goedmoedig. Maar dat was het natuurlijk wel. Het woordenboek gebruikt bij ‘lokaal sufferdje’ de sjieke term ‘pejoratief’, wat toch echt denigrerend en beledigend betekent. Peter Heeren (CDA) vroeg Kruijt daarom wat ze bedoelde met ‘het lokale sufferdje’. Toch niet Weekblad Wijdemeren, mocht hij hopen? Waarop de wethouder schuldbewust sprak over ‘. . . ehhh . . . sufferdje Kruijt’. Nou ja, het was een domme en lompe opmerking, maar ze ging daarvoor onmiddellijk door het stof.

Met een letterlijk ‘mea culpa’ koos ze diezelfde uitweg toen het ging over de onmin tussen het college (met name eerstverantwoordelijk wethouder Kruijt zelf) en de recreatie-ondernemers inzake de (water)toeristen- en forensenbelasting. Ze zei na de eerstvolgende collegevergadering – die is morgen – ‘graag op korte termijn’ in gesprek te gaan met de recreatiesector.

Niet (goed) gelezen

Dat was nogal opmerkelijk in het licht van twee brieven die vanuit die sector nog maar een dag eerder waren geschreven. Kennelijk was Kruijt de enige die ze niet had gelezen, althans niet goed. Anders had ze geweten dat de recreatie-ondernemers voorlopig geen trek hebben in overleg met het college. Het enige collegelid met wie ze op dit moment wel aan tafel willen, is burgemeester Aptroot. Die heeft aan wat vooraf ging immers part noch deel gehad.

Wethouder De Haan: wonderlijke uitspraken.

Ook uit de mond van wethouder De Haan (sociaal domein, ruimtelijke ontwikkeling) vielen wonderlijke uitspraken te noteren. Een poosje geleden vertelde hij dat bij hulpaanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) een wachtlijst bestond van 70 aanvragen. In een volgende vergadering kon hij melden dat die wachtlijst al met de helft was teruggebracht. En donderdag meende hij nog mooier nieuws te hebben: inmiddels staan er nog maar zo’n 20 mensen op die wachtlijst.

Hij zei echter nog iets: bij die aanvragen gaat het wel om mensen met wie ‘binnen de termijn’ wordt gesproken, mensen die ‘binnen twintig dagen worden bediend’. Van Rijn (CDA) tekende aan: als WMO-aanvragen binnen de beslistermijn van 6-8 weken worden afgehandeld is er helemaal geen sprake van een wachtlijst. ,,Dat klopt’’, antwoordde De Haan.

De Visionair en de werkelijkheid

Mooi natuurlijk dat er toch geen wachtlijst blijkt te zijn. Maar tegelijk valt te concluderen dat de wethouder sociaal domein kennelijk niet (goed) weet wat een wachtlijst precies is. Bij drie gelegenheden hield hij de politiek voor: er is een WMO-wachtlijst. Pas nadat een raadslid (niet geheel toevallig zelf oud-wethouder sociaal domein) had aangegeven wat een wachtlijst eigenlijk is, hoorden we van De Haan dat er geen wachtlijst is. Maar toen had hij de raad al drie keer op het verkeerde been gezet. Voor de Visionair mag het voorzien van de toekomst wellicht gesneden koek zijn, met de werkelijkheid van nu heeft hij wat meer moeite.

Wat de werkelijkheid is, stond ook ter discussie tussen DorpsBelangen (DB)  en D66 enerzijds en De Haan anderzijds. Aanleiding was de motie waarin deze fracties aandrongen op snelle plaatsing van vier noodlokalen op het terrein van de Lindeschool in Nieuw-Loosdrecht. De achtergrond zijn allerlei gebreken aan het gebouw van De Sterrenwachter.

Noodlokalen? In zijn antwoord was De Haan gedecideerd: ,,Daar vraagt de school helemaal niet om’’. Nanne Roosenschoon (D66) wierp tegen dat IJsbrandij (DB) en hij een week geleden bij De Sterrenwachter de wens hadden gehoord voor zo snel mogelijke plaatsing van noodlokalen. Waarop de wethouder zich plots herinnerde: ,,Die wens is mij bekend’’. Tegelijk kwalificeerde hij die als niet heel urgent. ,,Ik ben gisteren op de locatie geweest en er is met geen woord over gerept’’. Maar OK, als DB en D66 het zo graag willen, zal hij bij de school nog eens navraag doen.

Kletsmajoors

In De Haans voordeel zij opgemerkt dat het best mogelijk is dat de schoolleiding niet heel handig heeft geopereerd. Het zou kunnen dat die bij Roosenschoon en IJsbrandij wel de noodklok heeft geluid, maar vervolgens bij De Haan niet. Maar wat toch opvalt, is dat de wethouder om te beginnen Roosenschoon en IJsbrandij zo ongeveer voor kletsmajoors uitmaakte: ,,Daar vraagt de school helemaal niet om’’. Om later doodleuk te zeggen: ,,Die wens is mij bekend’’. Zulk optreden draagt vast niet heel erg bij aan goede onderlinge verhoudingen in de politieke arena.

Worstelen met de werkelijkheid deed De Haan ook naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie, D66 en de Groep Goetheer. Zij vroegen de inkomensgrens voor bijzondere bijstand en allerlei minimaregelingen (met uitzondering van de energietoeslag) op te trekken van 120 naar 130 procent van het sociaal minimum. Daarmee zouden volgens de indieners zo’n 250 mensen in Wijdemeren geholpen zijn. Voor de extra kosten, zo’n 35.000 euro op jaarbasis, hadden ze een financiële dekking bedacht.

Njet

Ze stuitten echter op een ‘njet’ van De Haan. Ja, zei hij, de motie was zeker ‘sympathiek’. Als een wethouder dat zegt, weet je dat er een grote ‘maar’ komt. En inderdaad, De Haan ontried de motie, omdat die bij uitvoering niet 35.000 maar meer dan 100.000 euro per jaar zou gaan kosten.

Esther Kaper (ChristenUnie) gaf tegengas. De motie was, zoals dat heet, ambtelijk getoetst en van de ambtena(a)r(en) had ze dat bedrag van 35.000 euro vernomen. Ook ditmaal was De Haan, nimmer gespeend van zelfvertrouwen, heel gedecideerd: ,,Ik vertel het hele verhaal’’.

‘Misverstand’

Later kwam hij erop terug. Tijdens een schorsing had hij de Rekenkamer geraadpleegd, meldde hij. Dat verbaasde me. Waarom de Rekenkamer als je het gewoon aan een deskundige ambtenaar sociaal domein of financiën kunt vragen? Maar dat is bijzaak. Hoofdzaak is dat de wethouder meldde dat sprake was van ‘een misverstand’. Zelf had hij ook gedacht aan kwijtscheldingen voor minima, maar als het daarover niet ging, dan klopte dat bedrag van 35.000 euro. Waarna de raad de motie eenstemmig aannam.

Opnieuw viel iets op. Volstrekt zeker van zijn zaak stelde De Haan eerst dat hij en hij alleen ‘het hele verhaal’ vertelde. De indieners van de motie waren zo verstandig geweest de energietoeslag expliciet buiten beschouwing te laten, want anders zou hun voorstel veel te duur worden. De Haan zelf sleepte er kwijtscheldingen van lokale lasten bij en maakte op grond daarvan de indieners in feite uit voor slechte rekenaars. Om vervolgens te moeten melden dat de indieners wel degelijk goed zaten.

Geen sterren

Bij recensies delen sommige kranten sterren uit, maar dat zal ik niet doen. Toch valt uit al het bovenstaande wel iets te concluderen over het jongste optreden van de wethouders.

Om te beginnen dat van Zagt. Naar mijn smaak viel daarop in de laatste raadsvergadering niets aan te merken.

Kruijt onderscheidde zich door onhandige opmerkingen. In elk geval voor een deel daarvan (‘sufferdje’) ging ze op een wat knullige, zo u wilt enigszins aandoenlijke manier door het stof.

De Haan tot slot had weer last van zijn al vaker vastgestelde, naar arrogantie neigende zelfvertrouwen. Bij herhaling moest hij donderdag echter erkennen dat dat niet op feiten gebaseerd was. Naar de mate waarin zulke incidenten zich opstapelen, zal zijn relatie met de gemeenteraad er problematischer op worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.