Verjagen van Wietske Heeg kostte de gemeente bijna 129.000 euro

Eindelijk weten we zeker hoe het zit: het verjagen van gemeentesecretaris Wietske Heeg in 2021 heeft de gemeente Wijdemeren bijna 129.000 euro gekost. Dat valt te berekenen nu de Jaarstukken 2022 er zijn.

Wietske Heeg. (Foto Douwe van Essen)

Eind oktober vorig jaar vertikte de gemeentelijke afdeling communicatie het om mijn vraag te beantwoorden wanneer precies interim-gemeentesecretaris annex ‘verandermanager’ Rudie Heintjes met zijn werk voor Wijdemeren was gestopt. ,,Wij doen geen mededelingen over individuele medewerkers van de gemeente’’, luidde destijds het wijsneuzerige antwoord. Ik tekende er toen bij aan dat dat niet zo snugger was, want het gevraagde feit zou in de Jaarstukken 2022 toch tevoorschijn komen.

Nu die jaarstukken er inderdaad zijn, kunnen we definitief uitrekenen hoeveel de gemeente extra kwijt is geweest doordat de complete (vorige) gemeenteraad en burgemeester Crys Larson het nodig vonden gemeentesecretaris Wietske Heeg naar de uitgang te drijven.

Goed nieuws, slecht nieuws

Het goede nieuws is dat ik er met mijn voorlopige berekening eind oktober vorig jaar niet zo heel ver naast zat. Het slechte nieuws is dat het onnodig verjagen van Heeg nog iets meer geld heeft gekost dan destijds uitgerekend. Ik kwam – afhankelijk van wanneer Heintjes was gestopt – tot 119.000 of 126.000 euro, het werkelijke bedrag ligt op bijna 129.000 euro.

Rudie Heintjes. (Foto gemeente Wijdemeren)

Eerst trouwens even een misverstand voorkomen. Het gaat niet om de vraag of Heintjes als interimmer heeft lopen graaien, het gaat erom voor hoeveel euro de (vorige) raad en de burgemeester de gemeente onnodig op kosten hebben gejaagd. En nee, Heintjes heeft niet stuitend lopen graaien. Hij werkte tegen een uurtarief. Volgens de Wet Normering Topinkomens mocht hij in 2021 per uur maximaal 199 euro declareren en in 2022 maximaal 206 euro. In werkelijkheid schreef hij 140 euro per uur. Daarvan moest hij ook belasting betalen, premie voor een pensioenvoorziening en – als hij die had – premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nu even kort terug naar het begin. Op 16 september 2021 besprak de gemeenteraad het rapport van bureau Necker van Naem. Unaniem gaf de raad het college opdracht een ‘verandermanager’ aan te stellen die een ‘verbeterplan en een bijbehorend implementatietraject’ zou moeten maken. Tot zo ver niets aan de hand.

Snapten ze het risico?

Maar de raad vroeg ook om de verandermanager direct te plaatsen onder de burgemeester (die destijds ‘personeel en organisatie’ in portefeuille had). Larson beloofde de raad dat te doen. Daarmee werd de hoogste ambtenaar, gemeentesecretaris Heeg, tijdelijk terzijde geschoven. Of raad en burgemeester snapten wat daarvan het risico was, weten we niet. Maar dát er een risico was, werd al snel duidelijk. Een maand later liet Heeg weten dat ze per 1 november 2021 zou opstappen.

Daarop werd een interimmer aangetrokken: Heintjes. Hij ging aan de slag op 1 december 2021 en bleef tot en met 31 augustus 2022.

Heeg, in vaste dienst, kostte de gemeente in 2021 per maand 10.827 euro (bruto salaris + onkostenvergoeding + pensioenvoorziening). Hoeveel duurder was interimmer Heintjes?

We wisten al dat hij in december 2021 voor 122,5 uur werk 17.150 euro declareerde. Uit de Jaarstukken 2022 blijkt nu dat hij vorig jaar tot en met eind augustus 1.012,5 uur declareerde: 141.750 euro.

Alles bij elkaar maakt dat 158.900 euro in negen maanden, dus kostte Heintjes de gemeente per maand 17.656 euro. Dat is 6.829 euro meer dan het maandbedrag dat de gemeente aan Heeg kwijt was. In die negen maanden kostte Heintjes de gemeente dus 61.461 euro meer dan Heeg zou hebben gekost als ze was gebleven.

Maar dat is niet het hele verhaal. In de Jaarstukken 2021 zagen we immers al bij Heeg de post ‘overeengekomen uitkering wegens beëindiging dienstverband’: 67.441 euro. Dat bedrag kreeg ze (in stappen) dus mee bij vertrek. Was ze niet opgestapt dan had de gemeente dat in de knip kunnen houden.

Niet nadenken

Alles bij elkaar kostte Heintjes de gemeente dus 61.461 + 67.441 = 128.902 euro meer dan Heeg zou hebben gekost als ze was gebleven. En dat alleen maar omdat raad en burgemeester het nodig vonden Heintjes direct onder Larson te plaatsen in plaats van onder gemeentesecretaris Heeg. Best veel geld voor even niet nadenken.

Eén gedachte op “Verjagen van Wietske Heeg kostte de gemeente bijna 129.000 euro”

  1. Geen wonder, dat wethouder Zandbergen Personeel als haar portefeuille wilde èn kreeg. Toont dit een scheur aan in B&W en een correctie van de burgemeester? Die faalde als portefeuillehouder Personeel?
    Klopt dit?

    Overigens toont enig speurwerk aan, dat de heer Heintjes als interimmer ook in andere gemeenten – laat ik het zachtjes zeggen- niet zo heel erg succesvol was .

    Was dat niet bekend toen hij werd ‘geselecteerd’ of wist mevrouw Heeg dat wel en anderen niet?
    Ik herinner me een juichende opmerking van de burgemeester over het succesvolle A-team, toen alles nog koek en ei was met mevrouw Heeg…… Rara……Daar zat ze zelf in mèt mevrouw Heeg……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.