Wéér nagel aan Wijdemeerse doodskist

Opnieuw is in Wijdemeren een voorbeeld van ambtelijk wanpresteren aan het licht gekomen. De Kwakel als mogelijke plek voor een nieuw gemeentehuis is ’vergeten’ toen in Haarlem allerhande potentiële bouwlocaties werden aangemeld om strengere provinciale regels een stap voor te zijn.

Ingang van de gemeentewerf aan De Kwakel. Op een aanpalend perceel zou plek zijn voor een nieuw gemeentehuis, maar die optie is gesneuveld.

Aan een raadscommissie liet wethouder Jos Kea op 30 juni weten dat  Rading 1 als enige plek is overgebleven voor de bouw van een nieuw gemeentehuis, liefst in combinatie met woningen. De locatie De Kwakel, nabij de gemeentewerf, is afgevallen, omdat de provincie Noord-Holland onoverkomelijke bezwaren heeft – niet alleen tegen de combinatie gemeentehuis/woningen, maar ook tegen alleen een gemeentehuis of alleen woningen.

Voor CDA-raadslid Eric Torsing, die zelf De Kwakel als mogelijke bouwlocatie had aangedragen, was dat aanleiding om eens haarfijn te willen weten hoe dat zo heeft kunnen lopen. Afgelopen donderdagavond kreeg hij van Kea antwoord tijdens de raadsvergadering. Het komt erop neer dan de gemeente De Kwakel als beoogde bouwplek niet tijdig heeft aangemeld bij de provincie. Die locatie is over het hoofd gezien, vergeten. Daardoor gelden nu de nieuwe, strengere regels en valt deze locatie af voor een nieuw gemeentehuis.

Gemeente klunst? Gemeente blundert!

Op de voorpagina begint De Gooi- en Eemlander deze zaterdag nog gematigd. Daar staat dat ‘Wijdemeren klunst met bouwlocatie’. Boven het stuk op de eerste regiopagina staat het een flinke slag harder: ‘Wijdemeren blundert’. Zo is het.

Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat allerlei andere potentiële bouwlocaties (niet alleen voor een gemeentehuis maar ook voor bijvoorbeeld woningen) wel bij het provinciehuis in Haarlem zijn gemeld, maar uitgerekend De Kwakel niet? Kea was ten tijde van de blunder (eind vorig jaar) nog geen wethouder. Hij heeft dus in het ambtelijk apparaat moeten navragen hoe het met De Kwakel zo mis heeft kunnen gaan. Donderdag liet hij de gemeenteraad weten dat het hem niet is gelukt een duidelijk antwoord op zijn vraag boven water te krijgen. Hij moest toegeven – vragensteller Torsing prees Kea’s eerlijkheid – dat hij ‘geen goed antwoord’ had. Lekker dan voor Kea, zo’n ambtelijke organisatie. Fijn ook voor de gemeenteraad en voor de andere inwoners van Wijdemeren.

Onmacht

En die monumentale miskleun komt dan aan het licht kort nadat de raad heeft vernomen over drie andere staaltjes van ambtelijk falen of, om het vriendelijker te zeggen, ambtelijke onmacht. Denk daarbij aan de mededeling van burgemeester Crys Larson, begin juni, dat de Voorjaarsnota (met belangrijke financiële gegevens voor de nabije toekomst) was vertraagd wegens gebrek aan capaciteit op de gemeentelijke afdeling financiën. En kort nadien bleek dat van een perceel aan de Molenmeent dat het college had willen verkopen voor woningbouw (donderdag overigens afgeschoten door de raad) een gedeelte niet eens eigendom is van de gemeente. Dat was in het gemeentehuis niemand opgevallen! En tot slot was er recent ook nog het opstappen van de gemeentelijke ombudscommissie vanwege een voor de commissieleden frustrerend gebrek aan ambtelijke medewerking.

Vier kwalijke zaken, waarvan drie van formaat (de vertraagde Voorjaarsnota is van een iets andere orde), in zes weken tijd. Het gaat maar door met het zich gehavend voortslepende ambtenarenapparaat. Hoe lang valt dat vol te houden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.