Hoe zit het nou toch met die moties?

Het reglement van orde van de gemeenteraad alhier ,bevat een vreemd fenomeen. De raadsleden kunnen moties indienen “vreemd aan de agenda”.

Motie Vreemd aan de Agenda

Moties over onderwerpen die niet op de agenda staan. Ik vind dat een raar iets. Het is kennelijk bedacht om de raadsvergadering wat op te leuken, het dient voor het vaak zo gewenste vuurwerk, maar het levert geen bijdrage aan behoorlijk bestuur. En daar is de Gemeenteraad voor. Het vraagt van een raadslid, maar ook van Het College te reageren, ja je zelfs uit te spreken over een onderwerp waar je geen studie van hebt kunnen maken, waar je niet of nauwelijks fractieoverleg of overleg met anderen hebt kunnen hebben, waar geen ambtelijk advies over aanwezig is en tenslotte waar geen reflectie over heeft plaats gevonden. Tenzij er een rollenspellletje  gespeeld wordt tussen fractie en collegelid ter meerdere glorie van de partij.
Een monstrum in het openbaar bestuur. Weg ermee!

Een motie

In een motie wordt een uitspraak geformuleerd waarover de raad dient te beslissen. Na de indiener  die toelichting geeft, krijgen de andere raadsleden de gelegenheid hun mening over deze motie te geven. Daarna volgt de reactie van het college. Het is gebruikelijk als het college de motie overneemt dat er dan geen stemming meer komt. Tenzij je als fractie tegen de inhoud van de motie bent. Dan kun je stemming vragen en dient de burgemeester deze stemming te laten plaatsvinden. Zie je als fractie dat er voor de motie een overgrote meerderheid bestaat, dan  kun je aantekening vragen, zodat in de notulen van de vergadering wordt opgemerkt dat het raadslid Pietje Puk  “geacht wordt te hebben tegengestemd”. Een raadslid  behoeft  zich niet buitenspel te laten zetten!

Overnemen kan niet?

Ronald Frisart heeft het nagezocht en concludeert dat de burgemeester gelijk heeft met haar standpunt dat een motie overnemen door het college in Wijdemeren niet kan. Het staat niet in het reglement van orde. Dat is vreemd, omdat het in de bestuurlijke praktijk gewoon de normaalste zaak van de wereld is. De gehele wijk “De Zuidsingel” is gebouwd door een motie van Provinciale Staten die door GS werd overgenomen!

In de zeven gemeenteraden die ik heb mogen voorzitten ben ik het nergens tegengekomen. Bovendien is  de reden dat dit artikel er in Wijdemeren niet in staat niet te bedenken is. Daar komt bij dat als het niet in het reglement staat het niet per se verboden is. Als de raad er geen bezwaar tegen maakt heeft de burgemeester vrijheid van handelen.

Wat is overnemen van een motie
Weth. Joost Boermans (D66) Bezig met spaarpalen.

Overnemen betekent de toezegging dat wat in de motie wordt gevraagd ook daadwerkelijk door het college gerealiseerd zal worden. De laatste raadsvergadering laat zien dat het nauw hangt. Op de eerste motie over het plaatsen van spaarpalen van Jan Verbruggen (CDA) antwoordde wethouder Boermans dat hij al bezig was met het onderwerp. Dit is geen overnemen van de motie, want het geeft geen antwoord op de wens dat de palen geplaatst worden. De raad had geen genoegen met dit standpunt moeten nemen, want een belofte dat iemand met iets bezig is, is geen enkele garantie dat het gerealiseerd wordt. Het kan op de grote berg terecht komen waar Ger Zagt het onlangs over had.

Lidmaatschap Speeltuin
Barry Rooimans (CDA). Foto Douwe van Essen

Bij de tweede motie waarin gevraagd wordt  te onderzoeken om aan kinderen van ouders met lage inkomens,  door Barry Rooimans (CDA) heel eufemistisch minder gefortuneerde gezinnen genoemd, een lidmaatschap van de speeltuinverenigingen te geven. (Zie voetnoot 1)) Maar terzake, het antwoord van de wethouder was dat zij die mogelijkheid zeker wil onderzoeken. Zij voldoet aan de vraag en neemt de motie dus over. Niemand van de raadsleden maakte  kennelijk bezwaar, dus stemde de  raad in en was stemming overbodig. Zo werd de motie dus toch door het college overgenomen.

Voorlichtingsbijeenkomst
Wethouder Jan-Jaap de Kloet (DB)

Eenzelfde gang van zaken was  aan de hand met motie van  GroenLinks/PvdA.  Zij vroeg om het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst. Wethouder De Kloet zegde dat toe en stemmen was daardoor niet meer nodig. (Tenzij  er raadsleden zouden zijn geweest die die bijeenkomst onnodig vinden. Dan hadden ze tegen de motie moeten stemmen.) Conclusie: twee keer nam het college de motie over, ondanks dat het niet in het boekje staat. Een keer liet de raad zich het  bos insturen en had om echt hun zin te krijgen stemming moeten vragen

Wim Kozijn (met dank aan Ronald Frisart)

1) de term “minder gefortuneerden” was een quote uit het artikel van Ronald Frisart, geen citaat van Barry Rooimans. Zie de reactie van Ronald hieronder.

3 gedachten op “Hoe zit het nou toch met die moties?”

 1. Volgens mij was er nog een derde motie vreemd aan de agenda ingediend door D66 en PVDA-Groenlinks-en die ging over het opstarten van de kaders voor (woning)bouw op Ter Sype, dit naar aanleiding van de beeldvormende sessie welke door D66 is georganiseerd. Tijdens deze sessie is klip en klaar gebleken dat de mogelijkheden voor woningbouw veel ruimer zijn dan jaren werd aangenomen.
  Ook op deze motie werd door het college toegezegd z.s.m. na het zomerreces met voorstellen te komen.
  Rob Koedijker
  .
  WK: Die derde motie wordt ook besproken in het artikel hierboven (onder de foto van wethouder De Kloet).

  1. wat mij stoort is dat PVDA Groenlinks als indiener van de motie wordt genoemd terwijl het een motie van D66 is geweest mede ondertekend door PVDA Groenlinks. Jullie willen toch niet dat er onjuiste berichtgeving op de site staat. Tenslotte is het hele Ter Sype dossier een D66 initiatief

 2. Hier moet ik Barry Rooimans toch in bescherming nemen. Dat minder gefortuneerd stond niet tussen aanhalingstekens en was dus geen citaat uit haar motie of wat ze ter toelichting heeft gezegd. In haar motie stelt ze dat steeds meer kinderen ‘in armoede’ opgroeien. Dat ‘minder gefortuneerd’ was mijn formulering – achteraf inderdaad een minder gelukkige.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.