Wijdemeerse politiek worstelt hevig met openbaarheid

De Wijdemeerse politiek is deze week gewikkeld in een hevige worsteling met openbaarheid. Woensdagavond vergaderde een gecombineerde gemeenteraadscommissie over voor inwoners belangwekkende onderwerpen (bouwen aan Molenmeent, Kininelaantje, Anton Smeerdijkgaarde en Ankeveensepad). Maar er waren maar heel weinig belangstellende burgers die daarvan kennis konden nemen. Anderen waren grotendeels buitengesloten, ze konden niets horen.

De ouverture van de worsteling speelde zich al dinsdagavond af. In een (heel korte) digitale extra raadsvergadering pleitte Eric Torsing (CDA) er hartstochtelijk voor de laatste drie politieke bijeenkomsten voor het zomerreces toch in vredesnaam weer in levenden lijve te beleggen in de raadzaal aan Rading 1. Natuurlijk, met inachtneming van de coronamaatregelen (1,5 meter afstand enzovoort). Aan het digitale gehannes met de techniek wilde hij, nu het met de pandemie en met de vaccinatiegraad beter gaat, graag zo snel mogelijk een einde maken. Hij wees er onder meer op dat al te vaak de boel in de war was gestuurd doordat raadsleden onbedoeld uit digitale vergaderingen waren gegooid.

Pittig debat

Het leverde een weliswaar kort maar pittig debat op. Sommigen schaarden zich achter Torsing, anderen vonden terughoudendheid voorlopig nog gepaster. Een van de argumenten om het tot het reces nog even digitaal vol te houden: als zich ook maar één raads- of commissielid onveilig voelt als weer lijfelijk wordt vergaderd moeten we het niet doen.

De raad bleek zeer verdeeld: tien raadsleden stemden voor weer ‘echt’ vergaderen, negen stemden tegen. En dus beraadslaagde de gecombineerde raadscommssie maatschappelijke & sociale zaken en ruimte & economie woensdagavond in de raadzaal. Daar was er keurig voor gezorgd dat aanwezigen afstand konden houden. Tafeltjes waren uit elkaar gezet, de publieke tribune was uitgedund en de stoeltjes daar waren ook netjes uit elkaar gezet. En warempel, er waren toch nog aardig wat inwoners, (bijna) allemaal mensen die zich direct betrokken voelen bij de potentiële woningbouwlocaties Molenmeent (Loosdrecht) en Anton Smeerdijkgaarde (Kortenhoef).

Storing

Maar al om 20.08 uur ging het mis. Luttele acht minuten nadat ze de beraadslaging had geopend moest commissievoorzitter Ria Hennis melden dat er een storing was waardoor belangstellenden thuis niet met de vergadering konden meeluisteren. Van de digitale regen in de digitale drup dus en de vergadering werd stilgelegd.

Iets voor half negen heropende Hennis het beraad. Ze meldde dat mensen thuis weliswaar nog steeds niets konden horen, maar dat de vergadering toch verder ging ‘want iedereen weet dat de vergadering vanavond wordt gehouden’. Ofwel: wie heel goed had opgelet (zoals de mensen op de aangepaste publieke tribune) kon weten dat er woensdagavond in het gemeentehuis werd vergaderd en had er bij kunnen zijn.

Openbaarheid gaat mank

Maar hoeveel mensen zouden dat daadwerkelijk hebben geweten? En als er nu nog eens vijftig, dertig of zelfs maar twintig mensen extra naar het gemeentehuis waren gekomen, waar hadden die dan een ‘coronaproof’ plekje kunnen vinden? En buiten de raadzaal was dus niets te beluisteren. De openbaarheid van de Wijdemeerse politiek ging hoe dan ook aardig mank.

Klemgereden door de omstandigheden handelde voorzitter Hennis naar beste vermogen. Ze zal in een flits ook wel hebben overwogen dat ze moeilijk de wel aanwezige inwoners – zeer betrokken bij enkele agendapunten – onverrichter zake naar huis kon sturen. Wel lijkt het zinvol nog eens heel goed na te gaan wie of wat verantwoordelijk was voor de technische malheur die de openbaarheid in de wielen reed. Naar verluidt lag de oorzaak buiten de muren van het gemeentehuis.

Gelukkig lukte het om 20.30 uur wel met een technisch noodverband om het besprokene op te nemen. Op het moment van schrijven van dit stukje (het is inmiddels donderdag rond 01.30 uur) is overigens nog niet duidelijk of die poging tot geluidsopname en dus het veiligstellen van de openbaarheid – zij het achteraf – ook is geslaagd. Voorzitter Hennis meldde trouwens om 21.45 uur verheugd dat ‘we weer online zijn’. Gezien het voorafgaande paste enige scepsis.

Belangrijke mededeling

Hoe dat ook zij, een hoogst belangwekkende mededeling van wethouder Jos Kea was toen al lang gepasseerd – slechts hoorbaar voor de beperkte groep aanwezigen, maar niet voor de buitenwereld en dus evenmin terug te luisteren. Over die mededeling van Kea later deze donderdag meer.

2 gedachten op “Wijdemeerse politiek worstelt hevig met openbaarheid”

  1. Welk een cliff hanger bij het ontwaken Ronald! 😅 Dapper dat je de gang naar Rading 1 maakte. Anders hadden we de mededeling van de heer Kea nimmer mogen vernemen. Wij wachten hem met spanning af.

  2. Burgerinitiatief Wij Willen Wonen zat in teamsvergadering bijeen, want wist niet dat er op het gemeentehuis fysiek werd vergaderd. Na kontakt met een raadslid ontdekten we dat er een onoplosbaar technisch probleem was.
    Hoezo, “iedereen weet dat …..” , mevrouw Hennis? Hoe dan?
    We haakten om 21 uur af.
    Wij Willen Wonen Wijdemeren miste dus het met spanning tegemoet geziene debat over de Woonvisie (agendapunt 9) volledig. Hoe kan dat nou, dat de geluidsopname ergens midden in agendapunt 10 over de Molenmeent begint? Hoe wordt dit naar al die luisteraars van dit actieve Burgerinitiatief goedgemaakt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.