Weth. Gert Zagt geeft niet toe

Woensdagavond was er aan het eind van de commissie R&E het gebruikelijke vragenuur. Twee onderwerpen waarbij de emoties hoog opliepen. De briefwisseling tussen Rosalie van Rijn en het college en de klap op de vuurpijl, de afsluiting van de Nieuw Loosdrechtsedijk die grote ergernis oplevert en voor bedrijven de doodsteek kan betekenen.

CDA in de maling genomen
De antwoorden op de vragen van het CDA! (??)

Waar ik hierboven “briefwisseling”noem, kan ik beter “briefzending”  gebruiken. Gewisseld werd er niets.
Rosalie van Rijn (CDA) heeft op 5 december schriftelijke vragen gesteld over het bouwplan op de Elbert Mooijlaan, maar kreeg geen antwoord. Het college vroeg haar om uitstel. Rosalie van Rijn  herinnerde wethouder Zandbergen er later nog eens aan op 20 januari. Toen was het antwoord dat het nog wel even kon duren, want de ambtenaar was op vakantie. Wie schetst de onaangename verrassing toen bleek dat het college op 26 januari een persbericht verzond, waarin alle (niet gegeven) antwoorden stonden.

Rosalie van Rijn (CDA) (Foto: Douwe van Essen)

De reactie van Rosalie van Rijn (CDA): “U liet mijn vragen bewust liggen! Ik werd in de maling genomen door het college en dat vind ik geen stijl. Laat die antwoorden nu maar, die hoef ik niet meer!”

Komedie op de Nieuw Loosdrechtsedijk (NLD)

De werkzaamheden op de NLD werden uitvoerig besproken. Omdat het daar behoorlijk spaak loopt, sloegen Bo de Kruijff (VVD) en Patricia IJsbrandij de handen ineen bij het stellen van de vragen aan verantwoordelijk wethouder Gert Zagt.

Patricia opende. Zij beschreef in geuren en kleuren hoe zij geprobeerd had om vanaf Boomhoek over het beruchte één-richtingdeel van de Nieuw Loosdrechtsedijk te rijden met haar auto. Toen ze kwam aanrijden ontwaarde zij een rood licht dat zij voor een stoplicht hield. Dus stopte zij. Er stond bij die blokkade ook een slagboom, die echter rechtop fier in de lucht prikte, hetgeen de indruk dat hij enig nut had, sterk ondermijnde. Dat rode licht was en bleef rood. Na een kwartier wachten stopte er een auto naast haar, waarvan het raampje omlaag gedraaid werd. De bestuurder liet Patricia weten dat zij voor niets al een kwartier stond te wachten. “Je kan gewoon doorrijden hoor!”

Rood blijft Rood

Het rode licht hield standvastig vol rood te zijn. Onder het spiedend oog van enkele camera’s trok zij voorzichtig een zandpad op, in de hoop dat wethouder Gert Zagt haar niet zou spotten met de camera’s die hoog op een mast het hele gebied in de gaten hielden.

Met deze licht humoristische sketch introduceerde Patrica IJsbrandij (DB) haar eerste opmerking. De communicatie rond de wegomleiding, de slagboom, het rode licht en de bebording kon haar weinig bekoren. Om niet te zeggen dat zij die communicatie ronduit onduidelijk en slecht vond. Haar vraag was of dat niet beter kon. Ook wees zij op de inkomstenderving van bedrijven langs de route. Dat het project nu al een grote uitloop kent maakt de zaak nog ernstiger.

Bo de Kruijff (VVD) haakte daarop in. Hij heeft een aantal ondernemers gesproken voor wie de huidige situatie  onhoudbaar is. sommigen staan op omvallen. Er zijn brandbrieven naar het gemeentebestuur gestuurd, maar daar is niet op gereageerd. “Het moet echt anders dan zoals het nu gaat. Vindt wethouder Gert Zagt dit ook? Kunnen de getroffen ondernemers compensatie van de gemeente krijgen? ” Hij vroeg ook aan de wethouder of er lering wordt getrokken uit zoals het gaat voor fase 2 die in oktober start. En, was de vraag, in de Kerstvakantie was er tweerichtingverkeer, kan dat ook in ieder weekend als er niet gewerkt wordt?

Sowieso geen andere maatregelen
Wethouder Gert Zagt (DLP). Foto: Douwe van Essen

De wethouder zette in de eerste zin van zijn antwoord de toon. “Wij gaan op dit moment tot eind maart geen andere maatregelen nemen.” Duidelijke taal, maar met erg weinig empathie voor de getroffen ondernemers. De brandbrieven zijn binnengekomen zei de wethouder en daar wordt naar gekeken….
Vervolgens kwam er een stroom van argumenten van de wethouder. De uitvoering gebeurt in twee winterperioden. Dan is het kort licht, nat en koud.
Er is wel veel aan communicatie en bebording gedaan. Dat Google en TomTom de weg van de kaart verwijderden was niet zijn schuld. Of compensatie wel of niet kan wist hij niet. Voor de regels moet men zich tot de gemeente wenden. (Je zou verwachten dat een wethouder Financiën deze vraag kon zien aankomen.)
Je moet pijn lijden, het kan niet anders.

Toch vroeg Bo de Kruijff om een andere werkwijze en Patricia IJsbrandij had nooit gehoord van een KWS app en hield vol dat de bebording en communicatie onvoldoende was. De wethouder was het daarmee volstrekt oneens.

Project loopt uit de pas

Er was in schriftelijke vragen ook gevraagd om een financieel overzicht. De wethouder antwoordde dat hij die vraag pas een half uur voor de commissie had gezien. Hij geeft daarom geen financieel overzicht. Wel deelde hij in december mee dat het project zowel financieel als qua planning helemaal uit de pas loopt, ook om eind maart te halen.

Deze opmerking, dat er geen financieel overzicht wordt verstrekt, was voor Patricia IJsbrandij aanleiding om wat haar betreft in de raad een motie in te dienen om wel dat overzicht te krijgen.

Samenvatting

De raadsleden van DB en de VVD zijn en blijven van mening dat de communicatie en de werkwijze zeer onvoldoende zijn. Zelfs Wilma Snel (DLP) vroeg om een andere werkwijze. Wethouder Gert Zagt geeft geen millimeter toe, houdt vast aan zijn standpunten en weigert om met KWS in overleg te gaan.

3 gedachten op “Weth. Gert Zagt geeft niet toe”

 1. Als politiek geïnteresseerde buitenstaander en trotse inwoner van Wijdemeren (maar met schaamte over hoe deze mooie gemeente onder toezicht staat) heb ik afgelopen week de vergaderingen gevolgd via inluisteren, de kranten en deze site. Wat mij met name opvalt naast de totale onkunde en desinteresse van een groot aantal wethouders, is het gebrek aan respect voor elkaar. Hoe vaak heb ik de afgelopen maanden bijvoorbeeld niet gelezen dat er domweg (weer die onkunde en desinteresse?) geen antwoorden wordt gegeven op vragen? Naast het feit dat je zo geen bestuur kunt uitoefenen is het ook zeer respectloos naar je ‘collega’s’ toe. Wethouder Zagt zei vorig jaar nog dat iedereen de schouders eronder moet zetten en de burgemeester zei “We kunnen alles aan”. Maar communiceer dan in hemelsnaam op een normale manier met elkaar en geef op tijd antwoorden. Of geef voor mijn part bij de koffieautomaat of de bekende achterkamertjes naar de betrokkenen aan dat de vragen niet kunnen worden beantwoord of vertraagd zijn. En niet zoals bijv. Rosalie van Rijn moest ervaren dat de ontbrekende antwoorden op haar herhaaldelijke vragen over bouw Elbert Mooijlaan in het lokale krantje gegeven werden. Terecht een klap in het gezicht en gebrek aan respect. Dus doe normaal aub tegen elkaar, communiceer als volwassenen en respecteer elkaar.
  Overigens ben ik nog steeds benieuwd waar de grote verbinder/verbindster is die voor de troepen gaat staan om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en borgt dat respectvol met elkaar wordt omgegegaan in deze crisis tijden. Zowel bestuurlijk als menselijk.

  1. Dag Ton van der Meer. Wat bedoel je met “een groot aantal wethouders”. Wijdemeren heeft 4 wethouders. Nu tijdelijk zelfs maar 3.

 2. De Lokale Partij stelt de inwoner centraal. Wij zijn er voor u.

  We laten ons voeden door de meningen die in de dorpskernen leven. Bij het leveren van onze bijdrage aan de besluitvorming gaan we uit van de prioriteiten die door inwoners van de betreffende dorpskern(en) worden gesteld. Waar dat maar mogelijk is, geven we daaraan gewicht in de politieke discussies.

  Hieronder een paar thema’s waarmee de lokale partij de verkiezingen van 2022 zijn ingaan:

  punt 1 Luisteren naar inwoners

  punt 4/4 Handhaving krijgt prioriteit

  van alle bij deze punten is niets terecht gekomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.