Wie neemt nu het voortouw? Wie raapt een beetje moed bij elkaar?

Een paar dagen geleden bepleitte ik de snelle benoeming van een waarnemend burgemeester in Wijdemeren. In reactie daarop opperde onze gast-auteur (én oud-burgemeester) Wim Kozijn het opstellen van een ‘feitenrelaas’ over wat zich recent in het gemeentehuis heeft afgespeeld. Ook dat is een goed idee. Hoe nu verder?

De raad bijeen op 28 september 2023. (Foto Douwe van Essen)

Donderdag kreeg de – woensdag ziekgemelde – burgemeester, Crys Larson, van de gemeenteraad een tik op de vingers, zoals Rik Jungmann al beschreef. Dat was opmerkelijk, omdat onvrede over het functioneren van Larson tot voor kort grotendeels binnenskamers was gebleven.

Opengebroken

Het was het recent uit de fractie van De Lokale Partij (DLP) gestapte raadslid Olivier Goetheer dat die binnenkamer heeft opengebroken. Door afwezigheid van Larson kon zijn interpellatie aan haar adres donderdag niet doorgaan. Maar alleen al uit het allerjongste verleden had hij in zijn verzoek om zo’n interpellatie een aantal zaken op een rijtje gezet die zeer te denken geven.

Het is ongetwijfeld met het oog daarop dat Kozijn oppert dat de gemeenteraad nu het beste een zogeheten feiterelaas kan laten opstellen. Daarin moet dan staan wat Larson de afgelopen tijd precies heeft gedaan  (inzake de door Goetheer aangedragen kwesties), maar ook wat anderen hebben gedaan of juist nagelaten.

Fractievoorzitters

Denk bij die anderen in de eerste plaats aan het presidium van de raad. Dat bestaat naast voorzitter Larson uit de fractieleiders: Margriet Rademaker (DLP), Rosalie van Rijn (CDA), Patricia IJsbrandij (DorpsBelangen), Wilna Wind (PvdA/GroenLinks), Sorrel Hidding (VVD), Nanne Roosenschoon (D66) en Esther Kaper (ChristenUnie). Inmiddels behoort ook Goetheer tot dit gezelschap, maar in de periode waarom het hier gaat nog niet. Voor de volledigheid lijkt het correct ook de rol van de griffie van de gemeenteraad in zo’n feitenrelaas op te nemen.

Waar het Goetheer onmogelijk was de burgemeester vragen te stellen, lijkt zo’n feitenrelaas inderdaad een goed alternatief (al zal ook dat worden gehinderd door Larsons afwezigheid). Maar dan moet de raad tot het opstellen van zo’n feitenrelaas wel de opdracht geven. Wie is bereid daartoe het voortouw te nemen?

Haast geboden

Nadeel van een feitenrelaas is overigens dat het samenstellen ervan best wat tijd vergt. En dat terwijl er juist weinig tijd is. Volgens althans de planning zoals die er nu ligt, gaat de raad komende donderdag (5 oktober) definitief besluiten om te koersen naar gemeentelijke fusie. ‘Onmiddellijk daarna’ moet de ‘verkenning’ beginnen naar welke gemeente of gemeenten in aanmerking komt/komen om met Wijdemeren te fuseren. Dat ‘onmiddellijk daarna’ staat namelijk in het ‘Plan van aanpak Verkenningsfase fusie’ dat de raad volgens de huidige planning komende donderdag gaat vaststellen.

Mede daarom denk ik dat het verstandig is niet alleen te mikken op een feitenrelaas, maar ook op het zo snel mogelijk benoemen van een waarnemend burgemeester. Ofwel: Kozijns suggestie laat zich heel goed combineren met de mijne.

Signaal

Waar het bij een feitenrelaas de vraag is wie daarvoor het voortouw gaat nemen, geldt dat ook voor de aanstelling van een waarnemend burgemeester. Natuurlijk, dat laatste is een zaak van Commissaris van de Koning Arthur van Dijk. Maar denkt hij zelf al aan die mogelijkheid voor Wijdemeren? Wie gaat hem zekerheidshalve op die optie attenderen? De gemeenteraad? Dat lijkt me een goed idee. Ook voor een signaal richting het Provinciehuis geldt dus: wie neemt het voortouw?

Van een of meer raadsleden zou nu initiatief moeten komen. Een of meer raadsleden zouden nu wat moed moeten tonen. Een beetje moed waaraan het de fractievoorzitters als collectief in het presidium de afgelopen tijd kennelijk heeft ontbroken. Dat laatste is althans de indruk die de buitenwacht afgelopen week kreeg op grond van de fragmentarische feiten die aan de binnenkamer aan Rading 1 ontsnapten.

Eén gedachte op “Wie neemt nu het voortouw? Wie raapt een beetje moed bij elkaar?”

 1. misschien dat als initiatief een paar verontrustende emails/berichten aan de CvK Arthur van Dijk vanuit inwoners/ondernemers kan gaan werken:
  -> emailadres: kab@noord-holland.nl (team Kabinetszaken – die stuurt het dan door naar de CvK)

  Het Fusie proces moet goed doorlopen worden – dat beaamt ook de CvK/team Kabinetszaken in mail:

  “Bedankt voor uw bericht aan de commissaris van de Koning. We onderschrijven het belang van draagvlak in het proces van de gemeente Wijdemeren. Hierbij is het uitgangspunt ‘herindeling van onderop’. Het zorgvuldig doorlopen van het proces en het creëren van draagvlak is aan de gemeente. Daarom is een bezoek van de commissaris van de Koning of een gedeputeerde in deze fase niet passend. Als u zorgen over heeft over het draagvlak of het proces, raden wij u aan zich te wenden tot de gemeenteraad van Wijdemeren. ”

  Echter er wordt ook duidelijk aangegeven: De Gemeenteraad is aan zet: als zij vinden dat het fusie-proces niet zorgvuldig doorlopen wordt (zie ook de mail van de CvK) dan moeten zij daar ook passende maatregelen voor nemen. en het kan niet anders zijn dan de wijze van het doorlopen van het proces NIET zorgvuldig is.

  Hoe ik er tegen aankijk: de start / verkenning van het fusieproces met mimaal een 1/2 jaar uit te stellen om daarmee eerst te zorgen dat er met de inwoners/ondernemers I/O van de kernen teruggekoppeld gaat worden tav de uitslag van de inwoners avonden/ enquete. Dat er ook aangegeven gaat worden hoe het fusie-proces in zijn werk gaat. En waar I/O duidelijk in betrokken gaat worden ; welke rol zij hebben,
  En tegelijkertijd er voor te zorgen dat de bestuurscapaciteit / bestuurskracht van B&W (die onderhand op een percentage van <50% is aanbeland) op niveau gaat komen.

  Je hebt maar 1x de kans om een goed verkenningsgesprek aan te gaan met de omliggende gemeentes. met een goed verhaal, met een compleet verhaal , die ook goed begeleidt gaat worden (met externe begeleiding!!!)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.