Het geitenpaadje van Goetheer 

Als je ruim vijftig jaar actief en passief met de gemeentepolitiek bezig bent, kunnen je nog maar weinig dingen verrassen. Je krijgt vaak een déjà vu gevoel. Dat heb ik al eerder gezien of meegemaakt. Maar dit nog niet. Er zijn nu twee DLP’s. Presto!

Het opzeggen van een raadslidmaatschap is niet iets waar je van opkijkt. Dat kan om verschillende  redenen zijn. Soms persoonlijke, omdat je het werk niet aankunt, of je gezondheid het niet toelaat , of dat het minder leuk werk is dan je gedacht had. Maar ook kan het dat je het op een aantal essentiële onderdelen het niet meer eens met je partij bent of dat de koers van je fractie je niet meer bevalt. Om politieke redenen dus.

Drie varianten

Als je uit de fractie stapt is er gewoonlijk sprake van één van onderstaande drietal varianten:

  1. Je stapt uit de fractie. Je stelt je zetel aan een andere partijgenoot ter beschikking. Harm Steenkamp heeft dat gedaan. Je krijgt een bos bloemen en een aantal hartelijke woorden en dat was het dan.
  2. Je stapt uit de fractie en je sluit je aan bij een andere fractie. Een recent bijvoorbeeld daarvan op landelijk niveau is dat twee leden van JA-21 overstapten naar de BBB.
  3. Je stapt uit de fractie en je begint voor jezelf. Een  voorbeeld hiervan is Pieter Omtzigt, die uit uit het CDA stapte en voor zichzelf begon.

Een opmerkelijke variant van de derde variant is wat Goetheer heeft gedaan. Hij is uit de fractie gestapt en voor zichzelf begonnen, onder de naam Groep Goetheer. Hij blijft echter wél lid van De Lokale Partij en blijft het door die partij gesloten coalitieakkoord  ondersteunen. Zo is er nu de grote DLP met 7 zetels en de kleine DLP met 1 zetel. Er zitten nu twee fracties van dezelfde politieke partij in de raad, oftewel DLP1 en DLP2!

Het geitenpaadje van Goetheer

Dit is uniek en uiterst merkwaardig. Het is onbegrijpelijk dat het bestuur van DLP dit toestaat. Dit kan van geen kant. De fractie legt verantwoording af aan de ledenvergadering. Geldt dat ook voor Goetheer?

Bij DLP mag dus een fractielid uit de fractie stappen en voor zichzelf beginnen met geen enkel gevolg voor het lidmaatschap van de partij. Wat is de verhouding tussen de fractie Goetheer en de partij waar hij nog steeds lid van is. Hij kan de partij toch niet vertegenwoordigen. Dat doet Rademaker c.s. toch. Waarom staat de partij dit toe? Het was logisch geweest als de DLP had gezegd dat de stap die hij gezet heeft tot gevolg heeft dat hij zijn partijlidmaatschap verliest.

Goetheer is het duidelijk niet eens met de opvatting van tot voor kort zijn fractievoorzitter over de houding tegenover de burgemeester. Is zo langzamerhand niet het moment bereikt om naar de Commissaris van de Koning te gaan met het verzoek om in gesprek te gaan met de burgmeester om haar positie ter beschikking te stellen of is dat moment nog niet aangebroken? Het presidium speelt in die discussie een belangrijke rol en om in het presidium te komen moet je fractievoorzitter zijn en dat geitenpaadje heeft Goetheer  bewandeld.

Verdeeldheid over de rol van de burgemeester

Goetheer is duidelijk een voorstander van de harde lijn. Dat blijkt uit de inhoud van de voorgenomen interpellatie. Daaruit blijkt dat hij haar functioneren aan de orde had willen stellen. Door de ziektemelding van de burgemeester is de situatie nogal veranderd en ging de interpellatie niet door. “Het is een beerput” meldde Goetheer onlangs in het Weekblad Wijdemeren en hij was (is) kennelijk van plan die put te openen. Door voor zichzelf te beginnen heeft hij nu alle handelingsvrijheid voor zichzelf verworven en wordt hij niet meer weerhouden door een fractievoorzitter die op dit wellicht andere ideeën heeft. We weten het natuurlijk niet, maar men mag gerust aannemen dat over deze vraag behoorlijke verdeeldheid bij de fractievoorzitters aanwezig is.

Blijvende waarnemer?

Nu men toch woensdag met de CDK (Commissaris van de Koning) in gesprek gaat over een waarnemer voor de zieke Mevr.Larson, zou het goed zijn er op te mikken dat een te benoemen waarnemend burgemeester het gehele fusieproces begeleidt. Dat betekent dat in de afspraken die met de CDK gemaakt worden, eveneens gesproken wordt over de situatie zodra de huidige burgemeester weer gezond verklaard is en formeel weer aan de slag kan. Hopelijk is er dan voldoende dossier opgebouwd om de mening te staven  dat deze burgemeester voor deze taak ongeschikt is en er dus een oplossing voor haar gevonden moet worden. Men kan niet wachten tot het moment waarop zij gezond wordt verklaard en zij weer recht heeft op het burgemeestersambt van deze gemeente.

Wim Kozijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.