Wie sliepen er allemaal?

Soms denk je het kan niet erger en dan blijkt dat toch te kunnen .Wat Ronald Frisart in zijn stuk over de verandermanager beschrijft grenst aan het ongelooflijke.

De gemeenteraad laat door een bureau een rapportage maken over de stand van zaken. Het rapport is vernietigend. De raad discussieert er dapper over. Het moet anders! Er moet een verandermanager komen onder de directe aansturing van de burgemeester en we willen iedere maand een rapportage over de voortgang en in mei 2022 de eindrapportage. De gemeentesecretaris die met dit besluit de rode kaart voor de puinhoop kreeg-terecht of ten onrechte, dat kan ik niet beoordelen- vertrok en de heer Reintjes verscheen op het toneel.

Black Box

Wat er daarna gebeurde weten we niet. Hoe ver was hij met zijn taak toen hij laatstelijk weer verdween? We weten het niet, want de gemeenteraad vergat zijn eigen stoere taal. Niemand van de raadsleden vroeg ooit hoe het stond met de rapportages. En de burgemeester, aan wie de heer Reintjes rapporteerde, bleef ook stil.

De raadsleden

Wat belangrijk is vergeet je niet. Bij geen enkel raadslid kwam kennelijk het idee op om naar het raadsbesluit te informeren. Jan Verbruggen (CDA) had het kunnen doen voordat hij de raad verliet. Hij was de indiener van de motie voor de verandermanager geweest. Of Gert Zagt (DLP) had er als oppositieleider mooi mee aan de haal kunnen gaan. Op Gooi-Tv sprak hij destijds de woorden dat hij helemaal niet wist dat het een puinhoop was. Samen met Nanne Roosenschoon (D66) sprak hij: “We wisten van niks.” Toen hij het door had, dat er veel mis was, en naar de maandelijks beloofde rapportage had kunnen vragen deed hij niks. Een raad die zijn eigen beslissingen niet serieus neemt is geen knip voor de neus waard.

De griffier

De belangrijkste adviseur van de raad is de griffier. Hij, en in dit geval zij, staat de raad bij. Zij is geen verantwoording schuldig aan het college, maar slechts aan de raad. Zij moet o.a. bewaken wat er met de uitspraken van de raad gebeurt. Ze zal toch wel een lijstje hebben waarmee ze dat bijhoudt. In iedere club waarin ik ooit gezeten heb, was er zulk een afsprakenlijstje met de datum waarop de betreffende toezegging gerealiseerd moest zijn. Heeft ze de afspraken over de rapportage van de verandermanager niet gemeld en ter tafel gebracht? Waarom heeft zij niet aan de alarmbel getrokken? Of moest zij hierover zwijgen?

Het afstemmingsoverleg

Om alles goed op elkaar af te stemmen is er sprake van een driehoeksoverleg. De burgemeester is voorzitter van  het college, maar ook van de raad. De secretaris is adviseur van het college en de griffier van de raad. Om het samenspel van college en raad goed te laten verlopen wordt dit in het driehoeksoverleg afgestemd. De burgemeester is voorzitter van dit overleg. Een uitgelezen plaats om de zaak van de afgesproken rapportages aan de orde te stellen. Het initiatief daartoe kan van elk van de deelnemers komen. Niet gebeurd kennelijk.

De gemeentesecretaris/verandermanager

Voordat je een nieuwe klus ergens aanvaardt is het gebruikelijk dat je je inleest. Je wilt tenslotte weten waaraan je begint. Dat zal Heintjes ook wel gedaan hebben. Hij zal ongetwijfeld het verslag van de raadsvergadering gelezen hebben waarin het over het rapport Necker/van Naem ging en waarin over de afgesproken rapportages gesproken werd. Hij had dus als eerste de plicht om zich hieraan te houden. Dat behoorde immers tot zijn taakopdracht. Of heeft misschien iemand tegen hem gezegd dat hij die rapportages aan de raad in zijn oor kon laten zakken in de veronderstelling dat de raad daar toch niet naar zou vragen? Hetgeen zo ook geschiedde.

Het college
Rosalie van Rijn

Waarover spraken zij m et elkaar aan de collegetafel? In ieder geval niet over de financiële situatie van de gemeente, want anders zou er geen sprake van zo’n puinhoop zijn. Maar ook niet  over de werkzaamheden van de verandermanager. Het was natuurlijk best leuk dat Rosalie van Rijn (CDA) de vraag stelde wat de verandermanager had bereikt. Maar zij zat ruim 7 maanden met de man aan tafel en had het hem wekelijks kunnen vragen. Niet gedaan kennelijk. Geen onderwerp van discussie geweest waarschijnlijk. Niet belangrijk, ligt op het bordje van de burgemeester.

De burgemeester
Bgm. Larson

“U wordt op uw wenken bediend”, antwoordde de burgemeester enthousiast. Dat was wel een beetje overdreven, want zij is als allereerste verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de gedane werkzaamheden van de verandermanager aan de raad. Maandenlang niks melden, geen eindverslag op een afgesproken tijd en nu de raadsleden heugelijk vermelden dat zij krijgen wat zij vroegen, getuigt van onbegrip voor de situatie dan wel van het geringe inzicht in het gegeven dat besluiten van de raad, het hoogste gezagsorgaan van de gemeente te allen tijde -behalve als het besluit in strijd is met de openbare orde of in strijd is met de wet- uitgevoerd moeten worden.

Wie sliepen er allemaal?

Zo te zien iedereen.

5 gedachten op “Wie sliepen er allemaal?”

 1. Hee Rob, je wordt veronderstelt eerst goed te lezen en dan pas te reageren. Ik schrijf dat onderzocht moet worden waar Nederhorst de Bergers bij willen horen. Van oudsher zijn veel mensen daar georiënteerd op Weesp. Dat er in Weesp nu wat mensen ontevreden zijn over het samengaan met Amsterdam zegt niets over wat Nederhorst den Bergers vinden als de keus gaat tussen Hilversum en Weesp/Amsterdam. Ik weet dat niet dus ik wil dat onderzoeken. Zomaar iets aannemen leidt vaak tot ongewenste resultaten.

 2. Een voorstander van de oprichting van Wijdemeren was ik destijds al niet. En ik krijg steeds meer gelijk. Sterker nog, dat het zo’n potsierlijke bende zou worden kon ik destijds niet vermoeden.
  Maar goed we leven nu in 2022 en we moeten verder. Gezien de laatste verkiezingen vind ik dat we de huidige coalitie de kans moeten geven om de dingen ten positieve te draaien. Er is nu eindelijk weer een vakbekwame boekhouder dus dat zit alvast mee. (gek dat er maar 1 vakbekwame boekhouder is in Wijdemeren)Ik verwacht dus een sterk onderbouwd plan daarvoor, waarbij ook al voorwaarden worden gecreëerd voor een eventueel samengaan met b.v. Hilversum.
  Indien de huidige coalitie er niet in slaagt een plan te maken wat perspectief biedt moet er over gegaan worden naar een door de provincie aangesteld interimbestuur om orde op zaken te stellen. De volgende stap is dan natuurlijk ook een samengaan met Hilversum.
  Overigens moet wel onderzocht worden of b.v. Nederhorst den Bergers niet liever aansluiting bij buurgemeente Weesp willen. En mogelijk dat men in Loosdrecht liever samengaat met Stichtse Vecht. Een ontbinding van Wijdemeren moet dus een optie zijn. De voormalige gemeente ’s-Graveland wordt dan gewoon een wijk van Hilversum Net zoals de bijvoorbeeld Hilversumse Meent.

  1. beste Johan.
   Onder welke steen heb jij gelegen Nederhorst samen met buurgemeente Weesp? Wakker worden beste Johan Weesp is sinds enige maanden buitengebied van Amsterdam en nu al veel ontevreden mensen die niet zo blij zijn met Femke Halsema als hun Burgemeester. Rond rijdende camera auto’s met parkeerwachters die niets anders doen dan de kas van Amsterdam te spekken. Vuurwerk verbod en meer van die Amsterdamse regelgeving.

 3. Als ik als buitenstaander deze berichten lees dan begrijp ik er echt helemaal niets van. Dus er is een bekende hoge kostenpost in de begroting voor het ‘slapende’ ambtenaren apparaat? Lijkt me niet juist. In het bedrijfsleven zou er in vergelijkbare situaties allang keihard zijn ingegrepen en diverse ‘functie elders’ van toepassing zijn. Met name voor de hoofd verantwoordelijke die geen regie heeft genomen en nog steeds niet neemt. Schokkend. Hoog tijd dat er een ‘Remkes’ komt die regie en sturing gaat geven en vertrouwen van de burgers in de plaatselijke politiek weer kan winnen.

 4. Democratische controle op de wel degelijk bestaande toezeggingenlijst ontbreekt. Als kind leer je al: op tijd is op tijd, afspraak is afspraak, eens gezegd blijft gezegd . Dat is echter niet van toepassing op onze gemeenteraad. Daar wordt met toezeggingen gesmeten in de wetenschap dat er geen haan naar zal kraaien. Behalve Rading-0, bravo! De jaren dat ik hierop lette hoorde ik welgeteld één keer een serieuze vraag over niet nagekomen toezeggingen. Van CDA voorman Verbruggen, die er in hun fractie wél op lette. Alleen werden er pas vragen over gesteld als een afspraak minimaal een jaar lang niet nagekomen was. Een jaar niksen is dus “normaal”. En dan moeten de kiezers vertrouwen in de overheid blijven houden? Hoog tijd voor democratische controle door deze kiezers op degenen die zij op het pluche hebben gezet namens hen. Wie organiseert dit? Wie leegt als kiezer dit ronde archief, deze prullenbak barstens vol met toezeggingen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.