Wijdemeren: Buren van Amsterdam

Wapen van Amsterdam

De Eerste Kamer was er snel mee klaar. In een uurtje was het gepiept. Weesp heft zichzelf vrijwillig op en wordt bij Amsterdam gevoegd. Wijdemeren, grenzend aan Amsterdam.

Aan deze samenvoeging gaat een heel proces vooraf. Meer dan tien geleden speelde de samenvoeging van een aantal gemeenten in Gooi en Vechtstreek al. Het was de bedoeling dat de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp tot één gemeente zouden worden samengevoegd. Ik raakte erbij betrokken omdat ik toen waarnemend burgemeester van Weesp was. In het begin was er enige aarzeling in Weesp onder andere veroorzaakt door rivaliteit tussen de Vechtgemeente en Muiden , maar de gemeenteraad sprak zich voor het gewenste samengaan uit. Een nieuwe gemeente van zo’n 80000 inwoners als tegenpool tegenover Hilversum.

Weesp ongewenst
Wapen van Weesp

Tot de verrassing van de Weespers kwam er sterk verzet, voornamelijk uit Bussum om Weesp als vierde rad aan de wagen te hebben. Namens de gemeente heb ik menige stevige discussie hierover mogen voeren. Ik kon de andere gemeenten erop wijzen dat samengaan met Weesp grote voordelen aan de andere drie zou bieden. Weesp had een geweldige bouwlocatie in de aanbieding in de Bloemendaler polder. Bovendien heeft Weesp twee grote industrieterreinen waar na herstructurering nieuwe bedrijven zich konden vestigen. Alle argumenten waren tevergeefs: Bussum bleef tegen. De provincie en de minister van Biza hebben elk een commissie ingesteld die tot dezelfde conclusie kwamen: het zou goed zijn als Weesp onderdeel van de nieuw te vormen gemeente zou worden. Het verzet bleef, vooral door de Bussumse VVD fractie die sterke contacten had met hun Kamerleden. De gemeente Gooise Meren werd gevormd zonder Weesp. Het werd nooit publiekelijk uitgesproken maar Bussum wilde geen eenheid vormen met het arbeidersstadje Weesp. Niet deftig genoeg, te weinig Goois.

Zelfinzicht

Weesp zag in dat het niet zelfstandig verder kon en zocht toenadering tot Amsterdam. In een referendum sprak de bevolking zich uit voor samengaan met de hoofdstad. Dat heeft gevolgen voor alle regionale organisaties in ons gebied: De GGD, de Veiligheidsregio  met de ambulancedienst en alle andere vormen van samenwerking. Onze regio krijgt daarmee 8% minder inwoners. Weesp heeft gekozen voor een, in hun ogen, toekomst die bestuurlijk bestendig is en de inwoners gaan er door hun keuze vanuit dat hun belangen beter door het grote Amsterdam gediend worden dan door een eigen gemeenteraad.

De parallel
Wapen van Wijdemeren

Qua inwonertal is Weesp nauwelijks  kleiner dan Wijdemeren. De vergelijking met Wijdemeren ligt voor de hand. Kennelijk is er in Weesp geen angst dat ze door Amsterdam, enige maten groter dan Hilversum, worden opgeslokt .Waarom komt Wijdemeren niet tot het inzicht dat het wellicht beter is zichzelf op te heffen en met een grotere plaats samen te gaan? Wat je over onze gemeente leest en hoort varieert van de spreker maar zit in de range van: doormodderen tot volstrekte puinhoop. Een raadslid (van de coalitie) vertelde me onlangs dat hij er niet van zou opkijken als de provincie nog voor de verkiezingen  van 2022 op de deur zou kloppen met de mededeling dat zij de herindeling met Hilversum weer gaan opstarten. Waar zijn de belangen van ons inwoners het best mee gediend? Op allerlei terreinen moet de gemeente een beroep op anderen doen. Waarom beken je als gemeentebestuur niet dat het zo niet langer kan.

Waarom doe je niet hetzelfde als Weesp?

Wim Kozijn

2 gedachten op “Wijdemeren: Buren van Amsterdam”

 1. Ik herinner mij nog goed dat er een flink robbertje, beschaafd maar keihard, vechten over de fusie van Bussum, Naarden, Muiden én Weesp gevochten werd. En dat ook toen in de pers stond dat het sjieke Bussum zijn neus ophaalde voor de vele in flatgebouwen wonende Weespers. Met dat gedrag van Bussum werd Weesp het muurbloempje van de regio Gooi en Vechtstreek. Nog even leek er een mogelijkheid om een interprovinciale fusie van Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht te realiseren. Maar ook dat werd een duur drama met de de BSWW om samen belastingen te innen. (Nog altijd wachten we op het resultaat van het strafrechtelijk onderzoek naar malversaties dat toegezegd werd.)
  En zo stond Weesp in de herindelingswind en koos het de sprong vooruit naar Amsterdam. Die wind is gaan liggen, maar kan ieder moment weer opsteken. Als dat gebeurt is Wijdemeren zonder twijfel aan de beurt omdat de bliksemafleider Weesp dan Amsterdam is geworden.
  Met dank aan Bussum….

 2. ja.. dat is een goed woord / dat zijn wijze woorden in het stuk :
  “bestuurlijk bestendig”

  en voor mijn gevoel (kan dat niet helemaal staven) gaat dat niet goed , nog niet goed in Wijdemeren
  Ik zou het interessant vinden om terugkijkend (2016/2017) naar de bestuurskrachtmeting die destijds gehouden is geworden – de vraag te stellen of die bestuurskracht nu beter geworden is. Ik ben bang van niet (maar ik ken alle parameters niet) . Niet dat Wijdemeren overal invloed op heeft om haar bestuurstaken goed en adeqaat uit te voeren (bijv. jeugdzorg en ander sociaal terrein ; die hele problematiek en andere overgedragen taken vanuit landelijke overheid – die taken zijn alleen maar uitgebreider geworden – met minder geld).

  vroeger speelde ik wel eens “sim city”; waarin je een stad moest bouwen , met wegen, huizen, etc. daar werd dan af en toe gevraagd: “is the mayor doing a good job”?
  en dan bedoel ik in de metafoor niet alleen de burgemeester, maar geldend voor geheel Wijdemeren: is Wijdemeren goed bezig? oewh.. echt lastige vraag.
  en volgens mij staat Wijdemeren er bij de provincie ook niet echt goed op (aanname)
  En ja samenwerken (dan in Gooi en Vecht) is van deze tijd ; en dat moet ook , en zorgt ook voor ontlasting.

  Moet je verder gaan ; Wijdemeren als onderdeel van amsterdam zuid-oost-oost
  (of een buitenplaats van hilversum? euh… )

  zou toch een ambtelijke fusie overwogen moeten worden? De vraag is dan of je dit goed kunt organiseren ; en niet dat het een opmaat is naar alsnog een totale fusie (interessant stuk hierover: https://rootjesmanagementenadvies.nl/blog/ambtelijke-fusie-oplossing-of-uitstel-van-executie/) a la Aalsmeer en Amstelveen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.