Wob-oogst: paar dingen ontbreken

Het is jammer, maar nadat burgemeester en wethouders me allerlei spullen hebben verstrekt over en rond het onderzoek van bureau Necker van Naem moet ik toch nog een keer in het geweer komen. Voor zover ik kan zien ontbreken namelijk in elk geval twee dingen aan de documentatie die ik ontving. En verder is hier en daar wel wat veel weggelakt, maar dat komt vaker voor bij verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Laat ik aan de positieve kant beginnen. De ambtenaar of ambtenaren die zich met mijn Wob-verzoek heeft/hebben beziggehouden hebben namens burgemeester en wethouders een flinke hoeveelheid documentatie geleverd. Even los van de vraag of daarin veel bijzonders staat, valt in elk geval de kwantiteit niet tegen.

Weggelakt

Natuurlijk, bepaalde namen, mailadressen en telefoonnummers zijn weggelakt, zoals gebruikelijk bij Wob-verzoeken. Soms op het lachwekkende af. Zo is onder een mail afkomstig van griffier@wijdemeren.nl de naam van de afzender onleesbaar gemaakt. Terwijl een kind toch kan bedenken dat daar ofwel de naam van Elske Hörchner heeft gestaan of die van Frank Zwertbroek. En hier en daar zijn ook hele passages weggelakt. ‘Persoonlijke beleidsopvattingen’ of ‘stukken voor intern beraad’ is dan vaak het argument. In dat geval is weglakken toegestaan.

Weggelakt: persoonlijke beleidsopvattingen

Wat bij Wob-acties ook vaker voorkomt: complete pagina’s onleesbaar gemaakt. Het resultaat van dit Wob-verzoek vormt daarop geen uitzondering. Neem deze pagina.

Alleen helemaal onderaan, in het linker hoekje, is nog net iets leesbaar: ‘Vr groe’. Ja dank u.

Maar wat burgemeester en wethouders ook hebben vrijgegeven, er lijken in ieder geval twee dingen te ontbreken. Even ietsje terug in de tijd. Op 27 augustus stelde ik op Rading Nul aan de orde dat de eerste onderzoeker/auteur van het rapport van Necker van Naem drager is van dubbele petten die ernstige vragen oproepen. Enerzijds is hij zoals gezegd de voornaamste auteur van het rapport over de gemeentelijke organisatie van Wijdemeren. Maar tevens is hij namens het CDA lid van de gemeenteraad van Hilversum. Dat is een wat mij betreft niet te verteren combinatie, aangezien uitgerekend Hilversum beoogd fusiepartner van Wijdemeren was en wellicht straks opnieuw wordt. Belangenverstrengeling kan dan al snel op de loer liggen.

Geen wonder dat vanuit de Wijdemeerse politiek daarover vragen werden gesteld. Overigens – maar dat is hier al eerder beschreven – legde de gemeenteraad zich gedwee bij die dubbele-petten-kwestie neer in plaats van het rapport naar de prullenbak te verwijzen, te eisen dat het honorarium van Necker van Naem terugkomt en een ander bureau te laten inschakelen dat zich wél integer opstelt.

Evert Jan Kruijswijk Jansen.: dubbele pet. (Foto gemeente Hilversum)

Hoe dat ook zij, burgemeester Crys Larson gaf op de gestelde vragen antwoord. Die antwoorden waren nogal ongeloofwaardig, maar ook dat kwam al eerder aan de orde. Waar het nu om gaat, is dat ze de politiek vertelde dat het college weliswaar wist dat onderzoeker Evert Jan Kruijswijk Jansen  gemeenteraadslid is – dat hadden ze namelijk gezien in zijn CV – maar niet dat dat in Hilversum is. Maar dat CV (curriculum Vitae, levensloop) van Kruijswijk Jansen ontbreek aan de documentatie.

Nóg een besloten sessie

En dan is er nog niets. Aan iemand die voor een heel kortdurend klusje van buiten is ingehuurd schreef toenmalig gemeentesecretaris Wietske Heeg op 18 juni vorig jaar: ,,Voorafgaand aan behandeling (van een raadsvoorstel, red.) in de commissie en raad hebben wij als DT (directieteam, red.) in een besloten sessie een update gegeven van hoe het er voor staat in de organisatie en waarom het nu zo knelt’’. Kijk eens aan, een besloten sessie waarvan de buitenwacht nog geen weet had. Maar tussen alle door het college nu geopenbaarde spulletjes zit over die besloten sessie (kennelijk met raads- en commissieleden) helemaal niets. Geen verslag, geen sheets van een presentatie of iets dergelijks, helemaal niets.

Nu bleek al eerder – zie: het stuk Wob-verzoek (8) – dat een besloten raadsbijeenkomst in strijd met het reglement van orde niet is genotuleerd. Dat valt de gemeenteraad en de burgemeester (voorzitter immers van de raad) te verwijten. Dus zou het me niet verbazen als van de nu opgedoken besloten sessie ook weer geen enkele vorm van verslaglegging bestaat.

Nieuw briefje

Toch wil ik dat pas echt geloven als ik dat van het college verneem. Tot dan blijf ik de (ja, wellicht ijdele) hoop koesteren dat over die sessie achter gesloten deuren wél documentatie is. Net als ik er vanuit ga dat dat CV van Kruijswijk Jansen, waarover de burgemeester het had, er moet zijn en alsnog openbaar kan worden gemaakt.

Toch binnenkort maar weer een briefje aan burgemeester en wethouders schrijven . . .

En over wat ik in de vrijgegeven spullen wel heb aangetroffen binnenkort natuurlijk meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.