Wob-verzoek (4): Aangekondigde nieuwe brief is de deur uit. En: willen ‘ze’ Gerritje dom houden?

U weet het vast nog wel: er is gedoe geweest over het onderzoek dat burgemeester en wethouders door bureau Necker van Naem hebben laten doen naar de ambtelijke organisatie van de gemeente Wijdemeren. Mijn eerste poging daarover alle documenten boven water te krijgen strandde, maar ik kondigde een tweede poging aan. Die nieuwe brief is nu de deur uit, het hernieuwde Wob-verzoek ligt in het gemeentehuis.

Voor mijn pausmobiel – zoals een oud-collega van De Gooi- en Eemlander mijn tweedehands Citroën Berlingo placht te noemen – was het vandaag een makkie. Het ritje naar Rading 1 in Loosdrecht kent mijn ‘oude schicht’ inmiddels wel. We gingen er ditmaal heen om opnieuw een envelop af te leveren bij de balie. Inhoud: mijn hernieuwde verzoek aan burgemeester en wethouders om me alle spulletjes te geven over het onderzoek naar de ambtelijke organisatie van de gemeente.

Bokken schieten

Zoiets lijkt een stoffig onderwerp, maar in Wijdemeren is niets minder waar. Keer op keer is gebleken dat de ambtelijke organisatie – ondanks flinke investeringen daarin – niet steeds naar wens marcheert. Er vallen gaten in het personeelsbestand (wat extra druk betekent op de andere ambtenaren) en er worden soms bokken geschoten. Een van de recentste voorbeelden waarvan we weten: allerlei ruimtelijke plannen zijn in rap tempo ingediend bij de provincie Noord-Holland om beperkende nieuwe regels vóór te zijn, maar er is even ‘vergeten’ bij die stapel ook het plan te doen om aan De Kwakel in Kortenhoef eventueel een nieuw gemeentehuis te bouwen Moet je een gemeente die bokken van dit formaat schiet nog serieus nemen?

Die vraag speelt ook op de achtergrond van het door bureau Necker van Naem uitgevoerde onderzoek. Het eindrapport moet duidelijk maken hoe de ambtelijke organisatie er voor staat. Hoe goed loopt het? Hoe erg is de toestand? Dat betekent dat dat rapport nogal belangrijk is – misschien zelfs wel voor het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Wijdemeren.

Onraad?

Dat burgemeester en wethouders niet tevreden waren met de eerste versie van het rapport en dat het college de onderzoekers daarom aanvullend werk liet doen, hoeft niets bijzonders te betekenen. Maar het kán wel iets bijzonders betekenen. Misschien is er geen, maar misschien is er juist wel reden om onraad te ruiken. Gezien de hoogte van de inzet – wel of niet zelfstandig blijven – is dat nogal belangrijk. Vandaar dus dat ik alle spulletjes wil inzien die verband houden met dat onderzoek en dat rapport.

Dat het college dat materiaal niet onmiddellijk wilde vrijgeven was te voorzien. Het college – althans de ambtenaar die de zaak behandelde – kon het ook juridisch beargumenteren: eerst het ambtenarenapparaat en de gemeenteraad, pas daarna (een medewerker van) Rading Nul (of iemand anders van buiten).

Maar op donderdag 9 september wordt het eindrapport van Necker van Naem besproken in een gezamenlijke vergadering van twee raadscommissies. Al vóór die vergadering krijgen de commissie- en raadsleden dus de beschikking over het eindrapport. Dan wordt het openbaar bovendien. Daarmee is er dus geen beletsel meer voor burgemeester en wethouders om mij het gevraagde materiaal ter beschikking te stellen.

Mij gaat het vooral om de door het college afgekeurde voorlopige versie van het eindrapport plus alle correspondentie over het onderzoek en de rapportage. Misschien vind ik in die documenten helemaal niets dat het vermelden waard is. Maar het kan net zo goed zijn dat uit dat materiaal pikante dingen naar voren komen. Vandaar dus mijn nieuw poging de spullen via de Wob alsnog op tafel te krijgen.

Vergaderen in beslotenheid

Een bijzonder dingetje nog tot slot. Al in mijn eerste Wob-verzoek stelde ik aan de orde dat het college (met name burgemeester Crys Larson, want deze zaak valt onder haar portefeuille) mogelijk over het organisatie-onderzoek in beslotenheid heeft vergaderd met de gemeenteraad of een raadscommissie. Ik wees erop dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State eind november 2016 heeft bepaald dat verslagen van zulke bijeenkomsten niet mogen worden achtergehouden enkel en alleen omdat die bijeenkomsten besloten waren. Om openbaarmaking van die verslagen te weigeren is meer nodig (alleen gaat het voor nu wat te ver om hier af te dalen in juridische haarkloverijen, zo nodig komt dat later wel).

Overigens zou dat ‘later’ al heel snel kunnen zijn. Immers, deze donderdag, 26 augustus, is er vanaf 20.00 uur voor raadsleden een besloten sessie over het onderzoek van Necker van Naem. Dat ik dat weet, is te danken aan de nieuwsbrief die De Lokale Partij geregeld rondstuurt.

Bevolking dom houden

Opvallend genoeg komt die besloten sessie niet voor op de openbare vergaderkalender van gemeenteraad en raadscommissies op de website van de gemeente. Ik vraag me af wat dat te betekenen heeft. Een onbedoelde omissie misschien? Of wil het college of wie dan ook in het gemeentehuis die besloten bijeenkomst voor inwoners verdonkeremanen? En welk doel is daarmee dan in vredesnaam gediend? Denken ‘ze’ daar aan Rading 1 misschien dat de bevolking van de Wijdemeerse dorpen Gekke Gerritje is die nooit ergens achter komt en die je dus gerust dom kunt houden? Ik hoop dat dat niet zo is, maar het heeft er wel de schijn van.

2 gedachten op “Wob-verzoek (4): Aangekondigde nieuwe brief is de deur uit. En: willen ‘ze’ Gerritje dom houden?”

  1. Beste Ronald,
    Dank voor je onverdroten door blijven gaan om de onderste steen boven te krijgen. Uit je stuk begrijp ik dat er, ondanks mooie woorden, toch weer dingen zijn waar een luchtje aan zit. Zoals vanavond de besloten sessie met gemeenteraad.
    Vaak is het bij de gemeente zoals een slager die zijn eigen vlees keurt. Maar gelukkig bestaat de raad uit mensen die ons, de inwoners, vertegenwoordigen en het beste met ons voor hebben 😉 dus mogen we ervan uitgaan dat er niets onder het kleed wordt geschoven. Toch…?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.