Wob-verzoek (5): Nog wat extra geduld

Weet u nog? Van burgemeester en wethouders wil ik graag alle spullen hebben omtrent het onderzoek van bureau Necker van Naem naar het ambtenarenapparaat van Wijdemeren. Van het college heb ik nu een tussenbericht ontvangen: Nog eventjes geduld. Dat kan en dat zit zo.

Zoals eerder gemeld strandde eind juli mijn eerste poging om aan die spullen te komen via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De behandelend ambtenaar koppelde daaraan namens het college een juridische argumentatie die klopte als een bus.

Die argumentatie verviel echter toen de ondernemingsraad, de rest van de  ambtenaren en de gemeenteraad de beschikking hadden gekregen over het eindrapport van Necker van Naem. Dus schreef ik op 25 augustus een hernieuwd Wob-verzoek aan het college dat ik de volgende dag inleverde bij de balie van het gemeentehuis.

Geen optie

En toen begon opnieuw het wachten. Het verzoek afwijzen leek me ditmaal voor het college juridisch geen optie. Maar zou het het college lukken binnen de vier weken die de wet daarvoor stelt tot een besluit te komen? Deze woensdag kreeg ik een op afgelopen vrijdag (de laatste dag van de wettelijke termijn) gedateerde brief: Nee, dat lukt niet.

De behandelend ambtenaar laat weten dat het wat veel werk is. Dus maakt ze gebruik van de mogelijkheid die de wet biedt om de beslistermijn te verdagen. Dat mag mits de gemeente/het college zich daarbij beperkt tot hooguit vier weken extra.

Vragen blijven dezelfde

Kortom: toch nog even afwachten wat het resultaat zal zijn. De vragen blijven uiteraard onveranderd. Waarom moest Necker van Naem van burgemeester en wethouders meer huiswerk doen nadat het concept-rapport was ingeleverd? Wat zijn de verschillen tussen dat concept en de eindversie? Wat is over het onderzoek en de rapportage gewisseld, niet alleen tussen gemeente en onderzoeksbureau, maar ook binnen het gemeentehuis?

Gezien de gevoeligheid van het onderwerp – dat rechtstreeks verband houdt met de vraag of Wijdemeren wel of niet nog lang zelfstandig kan blijven – zijn dat belangwekkende vragen. Zoals eerder opgemerkt: misschien kom ik tussen de spullen, die naar ik aanneem binnenkort worden vrijgegeven, helemaal niets interessants tegen. Anderzijds kan het best zijn dat er wél opmerkelijke dingen tussen zitten.

Het blijft dus spannend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.