Wob-verzoek (6): Burgemeester en wethouders treden wet met voeten

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren overtreden de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). En niet zo’n beetje ook. Eind augustus  vroeg ik om alle spulletjes betreffende het onderzoek van bureau Necker van Naem naar de ambtelijke organisatie van Wijdemeren. Tot nu toe heeft dat nog geen letter opgeleverd. Nu heb ik best begrip voor het gebrek aan ‘handjes’ bij het ambtenarenapparaat, maar langzamerhand krijg ik het vervelende idee dat er meer aan de hand is.

Voor een goed begrip even kort terug naar het begin. Necker van Naem zou de gemeentelijke organisatie van Wijdemeren weer eens doorlichten. Een aantal jaren eerder had bureau Deloitte dat ook al gedaan, met onthutsende uitkomsten. Sindsdien is er fors geld in de organisatie gepompt, maar draait die nog steeds niet naar behoren. Kon Necker van Naem eens uitvissen hoe dat zit?

Afgelopen juni liet burgemeester Crys Larson weten dat het college een concept-rapport had gekregen, maar daarmee niet tevreden was. Er was te weinig verdieping, er waren te weinig cijfers, vertelde ze. Necker van Naem moest dus weer aan de bak.

Mijn eerste Wob-verzoek om alle gegevens leed schipbreuk. Het juridisch waterdichte argument: u bent te snel, eerst moeten de ondernemingsraad, de ambtelijke organisatie, de gemeenteraad worden geïnformeerd, dan pas is de buitenwacht aan de beurt.

Maar toen kwam het definitieve rapport. Dat werd op de gebruikelijke manier openbaar. Dus diende ik eind augustus opnieuw een Wob-verzoek in: alle spulletjes alstublieft betreffende onderzoek en rapport. Dat wil zeggen: het concept-rapport plus alle correspondentie over het onderzoek binnen de gemeente en tussen de gemeente en Necker van Naem.

Openbaarheid is om meerdere redenen van belang. Om te beginnen is het interessant te zien met welk concept het college niet tevreden was en wat het college precies wilde zien aangevuld en/of veranderd. Ten tweede is van belang dat de eerste auteur/onderzoeker een dubbele pet had. Deze Evert Jan Kruijswijk Jansen is immers namens het CDA lid van de Hilversumse gemeenteraad. En Hilversum was – en wordt wellicht opnieuw – de beoogde fusiepartner van Wijdemeren.

Larson snapt er weinig van

Met die dubbele pet had burgemeester Larson in openbare vergaderingen problemen. Dat wil zeggen, ze wekte niet de indruk met die dubbele pet zelf problemen te hebben, maar wel met vragen daarover. Ze gaf antwoorden die alleen maar meer vragen opriepen. Ze gaf er blijk van heel weinig te snappen van integriteitsvraagstukken, terwijl ze die van de Gemeentewet goed in de gaten moet houden. Kortom: nog meer aanleiding om alle spullen betreffende onderzoek en rapport te willen zien.

Overigens slikte de Wijdemeerse gemeenteraad de dubbele-petten-kwestie uiteindelijk voor zoete koek. Waar de raad zich in slaap liet sussen is het van des te meer belang dat Rading Nul wel wakker blijft. Natuurlijk, het kan zijn dat het Wob-verzoek helemaal niets opmerkelijks oplevert. Des te beter dan. Maar het gestoethaspel van de burgemeester maakt wel extra nieuwsgierig. Enfin, daarom dus dat hernieuwde Wob-verzoek.

Tijd

Een overheidsinstantie heeft vier weken de tijd om aan zo’n verzoek te voldoen. Lukt dat niet, dan mag die termijn één – let wel: één – keer worden verlengd met ten hoogste nog eens vier weken. Van die mogelijkheid heeft de gemeente Wijdemeren in dit geval gebruik gemaakt.

Aangezien ik mijn hernieuwde Wob-verzoek eind augustus bij het college heb ingediend had de gemeente dus uiterlijk eind oktober – twee keer vier weken later – met de documenten op de proppen moeten komen. Maar dat is niet gebeurd. Daarmee is de gemeente dus sinds eind oktober in overtreding. De gemeente overtreedt de wet, in dit geval de Wet openbaarheid van bestuur.

Telefoontje

Voordat die tweede termijn van vier weken verliep, kreeg ik een telefoontje van een vriendelijke ambtenaar. Het is nogal veel werk, vertelde hij, dus ook binnen die tweede termijn ging het niet lukken. Wel was er een jonge, maar enthousiaste ambtenaar aan de klus gezet, dus het zou uiteindelijk wel goed komen, kreeg ik te horen.

Dat is nu meer dan twee maanden gelden. De gemeente heeft tot op heden niet twee keer vier weken maar al meer dan vier keer vier weken de tijd genomen. Het dubbele dus van wat de wet toestaat. En nog steeds heb ik geen letter aan documentatie ontvangen.

Het wordt inmiddels wel wat al te dol. Is er in die eerste termijn van vier weken dan niks gebeurd? Heeft het tijdens de tweede termijn van vier weken dan allemaal stil gelegen? En zelfs als dat zo zou zijn, is de gemeente Wijdemeren dan in twee maanden sinds eind oktober niet is staat de spullen op te hoesten?

Iets te verdonkeremanen?

Mij bekruipt inmiddels een heel onbehaaglijk gevoel. Het gevoel namelijk dat hier misschien meer aan de hand is dan alleen wat veel werk voor wat weinig ambtelijke ‘handjes’. Het nare gevoel dat burgemeester en wethouders – zij zijn verantwoordelijk, niet de ambtenaren – iets te verdonkeremanen hebben. Het gevoel dat burgemeester en wethouders niet alleen iets voor de burgers weg te moffelen hebben, maar dat ook zo lang mogelijk doen.

Burgemeester Crys Larson. (Foto Douwe van Essen)

Gedurende mijn journalistieke loopbaan heb ik in Nederland nog nooit met een overheid te maken gehad die de Wet openbaarheid van bestuur zozeer aan z’n laars lapt als Larson & co. nu doen. Overigens is dat ‘& co.’ formeel wel juist (het college is collectief verantwoordelijk), maar ook een klein beetje onheus jegens de wethouders. Want deze kwestie is geen zaak van een van hen, maar zit in de portefeuille van de burgemeester.

Burgers dom houden

Op zichzelf gaat het bij dit verzoek om informatie niet eens zozeer om mij persoonlijk (al maakt de wet daarin geen onderscheid), het gaat erom dat Rading Nul burgers kan informeren hoe zaken in elkaar zitten. Inmiddels bekruipt mij het nare gevoel dat burgemeester Larson dat liever niet heeft, dat Larson burgers liever dom houdt.

3 gedachten op “Wob-verzoek (6): Burgemeester en wethouders treden wet met voeten”

  1. Mijn persoonlijke vraag aan Ronald is: bij wie je te rade kunt gaan nu. Commissaris der Koning, die haar aanstelde? Minister van Binnenlandse zaken? Bestuursrechter als Peter Plasman? BING?

    1. Er zijn nog rechtsmiddelen. Binnenkort meer daarover. Tenzij de gemeente nu snel over de brug komt uiteraard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.