Ach, die arme ondernemers!

Ach jee, het ondernemersloket! De betreffende ambtenaar was vertrokken en de vacature was niet opengesteld! Een storm van verontwaardiging ging door de raadzaal. Wethouder Kruijt,  van de VVD notabene, was voornemens het ondernemersloket voorlopig vacant te laten.

Foto: Douwe van Essen

Stof happen

Niemand vroeg naar het hoe en waarom, niemand vroeg naar de gevolgen voor de ondernemers, nee geen enkele vraag. De ratio was met grote snelheid uit de raadzaal verdwenen en een stoomlocomotief van verontwaardiging kwam er voor in de plaats. Dat kan niet, dat is belachelijk enz. Het werd een avondje stof happen en door het zand kruipen voor de wethouder. Ook voor de VVD trouwens want ook dit keer bleef de bijdrage van deze partij aan het debat ondermaats.

Sorrel Hidding, (Fractievoorzitter VVD) steunt wethouder Els Kruijt. (Foro: Douwe van Essen.)
Waarom toch al die beroering?
Jan-Willem NIenhuis (CDA)

De ondernemers zijn de troeteldieren van veel partijen van  deze raad. Op de ondernemers moeten we zuinig zijn, die verdienen alle steun. Helemaal familieondernemingen. Dat woord wordt bijkans met een trilling in de stem uitgesproken! Ik zal de laatste zijn, die vindt dat je als gemeentelijke overheid geen goede relatie met je ondernemers moet hebben, maar de kritiekloze  benadering van veel partijen in de raad deel ik niet. Zo diende het CDA-lid Nienhuis een motie in- het zwaarste bestuurlijke middel dat een raad heeft – om  de doosjes chocola die de gemeente kennelijk als representatiegeschenk geeft, bij de lokale ondernemers te kopen. Laten we eens aan aanname doen: 100 doosjes a 20 euro. Dat is een bedrag van € 2000 op een begroting van 55 miljoen .Ja, dan doe je wat voor je lokale chocolatiers. Veel gepraat over ondernemers  is dus symboolpolitiek. Ondernemers zijn belangrijk  voor onze samenleving. Zij maken  producten en verlenen diensten, maar niet belangrijker dan de onderwijzer, de vuilnisman, de politieagent, de verpleegkundige, de ambulance-, en de buschauffeur enz.

Worden de ondernemers afgescheept?

Zelfs de altijd zo prettig kritische columnist Ronald Frisart zet boven zijn laatste bijdrage ”Politiek scheept ondernemers af”.  Hij scheef dat Esther de Haan, in een reactie op een column van Rik Jungmann, “de zaak heel treffend uit de doeken doet.” Daar ben ik het geheel en al mee oneens. Als Esther de Haan (dat is toch de voormalige voorzitter van het lokale  CDA?) iets in haar reactie duidelijk maakt, dan is het wel dat het bemannen van het ondernemersloket volstrekt overbodig is. Zij spreekt over de “ondernemersmanager” wat  me een onjuiste betiteling lijkt. Een ondernemersmanager is iemand die een  deel van of een gehele onderneming leidt. Niet zo belangrijk.

Voorbeelden?

Maar nu haar  twee voorbeelden die ze geeft voor de noodzaak. Zij schrijft  dat de contactpersoon wellicht veel had kunnen betekenen om de werkgevers te bewegen te doneren aan actie voor de slachtoffers in Turkije en Syrië. Dit verband ontgaat me te enenmale. Als ik  ,als ondernemer, zulk een oproep van de gemeente zou krijgen zou ik reageren met de opmerking “ waar bemoei je je mee!”.

Ook het tweede voorbeeld. Indien ondernemers, maar ook burgers onevenredig nadeel en van te voren niet te voorzien nadeel ondervinden van het gemeentelijk handelen, dan kunnen zij van de gemeente nadeelcompensatie eisen. Daar zijn strikte regels voor. Vijf minuten google-en en je vindt er van alles over op het internet. Ook op de site van de Kamer van Koophandel en van Rijkswaterstaat valt er veel over te lezen. Dus ook op de opmerking van  Gert Zagt “dat we er naar zullen kijken” slaat nergens op. Als men er voor in aanmerking komt, bestaat er dus het recht op compensatie.

Welke vragen blijver liggen?

Ik heb het vermoeden dat er weinig of geen ondernemers in problemen komen door het ontbreken van de invulling van het ondernemersloket. Zij hebben zich in een ondernemersclub verenigd en voeren een sterke lobby, Voor individuele vragen zijn er landelijk veel organisaties in elke sector, die veel beter geëquipeerd zijn dan de ambtenaar op het gemeentehuis. De Kamer van Koophandel, de Hiswa, het Watersportverbond, de Koninklijke Horeca en zo is er op elk terrein wel een organisatie waar de ondernemer met vragen  terecht kan. Van de kennis van de eigen boekhouder of accountant kan ook gebruikt gemaakt worden.

Ruimtelijke ordening

Mijn vermoeden is dat de vragen van de lokale ondernemers  voornamelijk liggen op het gebied van de ruimtelijke ordening, bouwaanvragen en milieu. Voor die vragen kan de  ambtenaar ook slechts verwijzen naar de afdeling die over die vragen gaat. Ik zou me nog voor kunnen stellen dat in coronatijd, waar er door de rijksoverheid allerlei steunpakketten uit de grond werden gestampt, een ambtenaar was, die de aanvragers zou kunnen helpen bij een steunaanvraag. Zo’n ambtenaar nu, is een soort luxe die Wijdemeren zich niet kan veroorloven. Het lijkt me verstandiger om de 0.7 fte toe te voegen aan de afdeling Ruimtelijke Ordening om een bijdrage te leveren aan het vlottrekken van de bouwplannen die daar al tijden door het gebrek aan ambtelijke capaciteit liggen te wachten.

Poppenkast?

De discussie en de verontwaardiging had inderdaad iets van een poppenkast, waar de raadzaal niet de meest aangewezen plek voor is.

Het was echter om met Shakespeare te spreken ”Much to do about nothing”

5 gedachten op “Ach, die arme ondernemers!”

 1. Beste Wim,

  Je vindt ondernemers maar zeurpieten, ’troeteldieren van deze raad’, raadsleden irrationeel en gespeeld verontwaardigd, wethouder Kruijt zweverig en haar VVD-fractie zonder ruggengraat. En van CDA’ers heb je nooit gehouden, om het maar heel eufemistisch uit te drukken.

  Dat mag natuurlijk, maar je verliest daarbij nogal eens de feiten uit het oog. Je zegt bijvoorbeeld dat raadsleden zich niet bekommeren om de gevolgen voor ondernemers. Maar dat hadden ze natuurlijk al veel eerder gedaan, bij het vaststellen van het raadsbesluit. Daar gingen ze nu niet allemaal even handig mee om, want het verwijzen naar het raadsbesluit waarop de vacature is gebaseerd was afdoende geweest. Helaas was er maar een enkeling, Rosalie van Rijn (CDA) voorop, die daar op wees.

  Je verwijst naar het indienen van de motie van Jan-Willem Nienhuis (CDA) over de levering van doosjes chocola door een ondernemer van buiten Wijdemeren kwam, maar dat speelde niet in deze raad, het was een herhaling van wat je eerder schreef op Rading Nul. Met je financiële vergelijking tussen de prijs van doosjes chocola en de begroting van Wijdemeren probeer je, om je eigen standpunt te rechtvaardigen, onze ondernemers en het CDA te ridiculiseren. Je koos er toen en ook nu weer voor om niet te willen accepteren dat JW een principieel punt wilde maken omdat het college dat zelf niet deed.

  Ook Esther de Haan krijgt er van langs. Jij vindt dat zij ten onrechte over een Ondernemersmanager schrijft en dat je uit haar reactie afleidt dat het bemannen (geen vrouw?) van het ondernemersloket volstrekt overbodig is. Jammer dat je niet eerst even de website van de gemeente Wijdemeren ( https://www.wijdemeren.nl/4/ondernemen/Ondernemersmanager.html )hebt geraadpleegd, dan had je daar niet alleen een korte taakomschrijving, maar ook de naam van deze functie aangetroffen. En dat het niet alleen maar een Wijdemeers dingetje is en wel degelijk serieus moet worden genomen valt o.a. te lezen op de website van de Gemeente Veere. https://www.veere.nl/ondernemersteam-gemeente-veere . Naast een korte functieomschrijving valt op dat hun ondernemersteam uit 3 (!) medewerkers bestaat. Een gemeente met minder dan 22.000 inwoners! Hoezo niet belangrijk?

  Je sleept er van alles bij, bijvoorbeeld dat ondernemers best zelf kunnen googelen, maar dat was niet het punt van Esther de Haan. We hadden immers al een goed functionerende ondernemersmanager. Sinds die vertrok is er gewoon een vacature en bij de invulling daarvan komt er weer een einde aan de inefficiënte, versnipperde dienstverlening, als die er al is. Nu werkt het niet goed, dus ging de discussie over de enorme hinder door de werkzaamheden aan de Loosdrechtsedijk waarvoor centraal steun werd gezocht en waarbij Gert Zagt de ondernemers met een kluitje het riet in stuurde.
  Tot slot. Jij vindt dat een ondernemersloket overbodig is, maar voert daar geen hard bewijs voor aan. Het betreffende raadsvoorstel negeer je, want jij hebt ‘betere argumenten’. Je vermoedt dat er weinig of geen ondernemers in de problemen komen als het ondernemersloket niet wordt ingevuld. En je vermoedt dat de vragen van de lokale ondernemers op een ander terrein liggen. Ook wil je de vrijgekomen capaciteit elders inzetten zonder te weten of dat wel zou kunnen en zonder instemming van de gemeenteraad. Kortom, je vermoedt en veronderstelt, maar negeert de feiten.

  Douwe van Essen.

  1. Beste Douwe,

   1. Een reactie op een column geeft altijd het tevreden gevoel dat je stukje gelezen is. Maar is ook het ook goed gelezen?
   Douwe beweert dat ik ondernemers “zeurpieten” vindt. Komt geen kwaad woord over ondernemers in mijn stukje voor. Wethouder Kruijt “zweverig” nergens te lezen.” VVD fractie zonder ruggengraat?” Komt in de tekst niet voor. Ik schrijf over “Een ondermaatse bijdrage.”

   2. Raadsleden irrationeel? Beweer ik niet. Alleen optreden irrationeel bij deze kwestie.

   3. Van CDA-ers heb ik nooit veel gehouden. Irrelevant, het gaat om argumenten om de vacature al dan niet in te vullen. Ook de “rode bril “is irrelevant. Het gaat er om wat ik beweer.

   4. Ik vind niet dat het ondernemersloket overbodig ik schrijf: ik vermoed. Vermoeden is iets anders dan vinden.

   5. Interessant is je vergelijking met Veere. Ongeveer het zelfde aantal inwoners, maar Veere ( alle plaatsen van Walcheren met uitzondering van Middelburg en Vlissingen) met 13 woonplaatsen, waaronder Domburg, Veere en Vrouwenpolder, heeft 3070 bedrijven. Dat is van een andere orde.

   6. Voor alle duidelijkheid : de column gaat helemaal niet over het CDA optreden in de raad. Ik heb het over partijen. Ik noem de chocolademotie als voorbeeld van symboolpolitiek t.a.v. ondernemers. Dat dit in de vorige raadsperiode was, is niet relevant.

   7. Noch van jou, noch van Mevr. De Haan heb ik tot nu toe een enkel voorbeeld gezien wat de noodlottige gevolgen voor de ondernemers zijn door de reduceren van de capaciteit van het ondernemersloket en waarom de verontwaardiging zo noodzakelijk was.

  2. Als dhr. Kozijn écht oprecht geïnteresseerd was, dan had hij de brief van Ondernemend Wijdemeren gelezen, de discussie in de commissievergadering overdacht, de inbreng van ondernemers tijdens de commissie beluisterd én de gemeenteraadsvergadering als sluitstuk nog even meegepikt.

   Dan had hij in de Gooi en Eemlander van afgelopen vrijdag de noodkreet van ondernemers kunnen lezen. En had hij de onderliggende brief met hartenkeet van onze ondernemers in het raadsinformatiesysteem van februari er even bijgepakt.

   Dat huiswerk heb ik al gedaan, en ga ik niet voor dhr. Kozijn doen. Daar ben ik écht te druk en te ondernemend 😊 voor! Ik ga mij weer richten op positieve zaken!

 2. Met belangstelling heb ik het opiniestuk van dhr. Kozijn gelezen. Wat laat hij zich toch weer kennen.

  Dan heb je 2 keuzes; ga je er tegen in, of vertrouw je er op dat de lezer inmiddels ook wel weet dat door dhr. Kozijn door een rode bril naar deze poppenkast gekeken wordt?

  Ik kies voor een combinatie van deze 2. Van het meeste dat dhr. Kozijn zegt, denk ik “besteed er geen aandacht aan, laat die beste man maar ff gaan”.

  Dat denk ik bijvoorbeeld bij de voorbeelden die hij geeft die ik in mijn reactie over de poppenkast heb aangehaald. Dan denk ik: “degene die zich er voor interesseren weten vast wel dat dit voorbeelden zijn die door de gemeenteraad zélf (jajaja…ook door zijn eigen PvdA/GL) zijn besproken en genoemd.” Het zijn niet mijn voorbeelden, maar livevoorbeelden uit dezelfde poppenkast-raad. Voorbeelden van dezelfde (meerderheid van de ) raad die als handpoppen in deze voorstelling zitten. Ik zeg dan maar tegen mijzelf “Besteed er maar geen aandacht aan, Esther”

  En dat denk ik ook als hij Jan Willem Nienhuis voor de zoveelste keer aanvalt over het relatiegeschenk van Wijdemeren. Iedere weldenkende burger snapt dat het Jan Willem niet alleen maar ging om de mogelijke omzet die dit genereert voor 1 van onze ondernemers. Iedereen weet dat deze motie bedoeld was om het goede voorbeeld te geven, en onze eigen ondernemers te ondersteunen. Als de gemeente het al niet doet, wie dan wel? Maar ook dan denk ik “Besteed er geen aandacht aan, Esther. Laat de oude burgemeester maar ff razen.”

  Nu vraagt u zich misschien af “waar reageer je dan wel op?” Dat doe ik op de toegevoegde waarde van onze ondernemers voor onze lokale samenleving.

  Deze oud-voorzitter (ja ja…goed opgelet) is namelijk ook ondernemer! Eigenaar van een goedlopende zaak, waarin we risico’s nemen, kansen zien en uit elke dag het beste proberen te halen.

  Dhr Kozijn schrijft “Ondernemers zijn belangrijk voor onze samenleving. Zij maken producten en verlenen diensten, maar niet belangrijker dan de onderwijzer, de vuilnisman, de politieagent, de verpleegkundige, de ambulance-, en de buschauffeur enz.”

  En daarmee raakt u toch iets! Ik ben zéker niet belangrijker dan de vuilnisman, de onderwijzer of de ambulance-chauffeur (beroepen die ik overigens allemaal van dichtbij in de familie-en vriendenkring heb zitten  ).
  Sterker nog; ik stel mijzelf graag onder hen! Zonder hen kunnen we niet en ik heb uitermate veel respect voor ze!

  Maar diezelfde Wijdemeerse ondernemers, die keihard moeten werken voor hun eigen bestaan én die van hun medewerkers, zorgen nog voor iets heel anders! Ze zorgen dat de voetbalclub nieuwe shirts krijgt, dat er limonade gesponsord wordt voor de kinderspelletjes bij Koningsdag, dat de muziekvereniging een uitvoering kan geven en dat het hele dorp uitloopt bij de jaarlijkse Veemarkt of hardloopt bij een prachtige wedstrijd! Zij sponsoren in grote getalen onze verenigingen en dorpsevenementen. Dat is onbetaalbaar.

  Zonder al die betrokken ondernemers valt Wijdemeren stil……. Dus als diezelfde ondernemers om ondersteuning roepen, hoe erg is het dan dat de meerderheid van de raad zwijgt en wegkijkt? Nou, dat is heel erg! In de Gooi en Eemlander van afgelopen vrijdag is opnieuw een noodkreet te lezen. Er is nog altijd geen overleg tot stand gekomen om in het plassengebied te investeren!

  Ondernemers ondernemen! Zoeken zelf echt kansen en oplossingen; daar zijn het ondernemers voor. Maar daar waar de gemeente altijd een rol heeft gehad kan notabene een VVD-wethouder die niet zo maar eenzijdig schrappen of “anders invullen”.
  En de coalitie van De Lokale Partij, Pvda/GL en de VVD? Die staat er bij, kijkt er naar, en zwijgt…….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.