Burgemeester Larson trapt venijnig na

Behalve bij het vraagstuk integriteit was burgemeester Crys Larson afgelopen donderdagavond ook op een ander vlak goed voor een zeer hoge notering in de categorie opmerkelijke uitspraken. Ze haalde hard uit en daarmee raakte ze ook mensen die ze misschien niet op de korrel had willen nemen. Of ze het nu snapte en zo bedoelde of niet, het lijkt me aanleiding voor een stevig gesprek in de collegekamer.

Een raadscommissie besprak donderdag het rapport van adviesbureau Necker van Naem over het onderzoek naar de gang van zaken bij de gemeentelijke organisatie in Wijdemeren. Heel kort samengevat: die organisatie staat er belabberd voor en presteert ondermaats. Er moet fors worden ingegrepen. En dan nog is de vraag (die de onderzoekers overigens trachten te verdonkeremanen) of Wijdemeren als zelfstandige gemeente kan voorbestaan.

Roerend eens

Los van de politieke verschillen tussen fracties was de raadscommissie, en daarmee ook de gemeenteraad, het over één ding roerend eens. Of in de toekomst wordt gefuseerd of niet: fors en snel ingrijpen in de gemeentelijke organisatie is bittere noodzaak. Alle fracties drongen bij burgemeester Larson dan ook aan op grote spoed. Burgemeester en wethouders hebben aangekondigd in februari een verbeterplan aan de gemeenteraad voor te leggen, maar daarmee neemt de raad geen genoegen. Dat duurt, maakte  elke fractievoorzitter duidelijk, veel te lang. Ze willen meer tempo, zo meldt deze zaterdag De Gooi- en Eemlander.

De politiek wil dat het college uiterlijk in december met een verbeterplan komt. Het zit er dik in dat met het oog daarop komende donderdag in de gemeenteraad alle fracties gezamenlijk een amendement indienen – en dat dus raadsbreed aannemen.

Glibberen
Crys Larson.

Larson kon er afgelopen donderdag dus  niet omheen daarvoor begrip te tonen. Maar ze probeerde ook meteen onder die unanieme wens van de politiek uit te glibberen. Natuurlijk, ze wil ‘alles doen om de termijn te halen’, maar dan zal het toch niet meer worden dan iets ‘in grote lijnen’. Het kan zomaar zijn dat er in december alleen een ‘voorlopig’ verbetervoorstel komt en pas in februari iets definitievers, aldus Larson.

Hallo, burgemeester, de hele raad wil iets van het college. En de burgemeester beweert enerzijds heel vroom  dat ze ‘uw gevoel van urgentie begrijpt’, maar ze probeert onmiddellijk zich er onderuit te praten door te wijzen op die arme ambtenaren. Die moeten toch al aanpoten en dan zouden ze ook nog eens voortvarend moeten werken aan dat verbeterplan. Dat ‘vergt teveel van de organisatie’, beweerde Larson. Ze heeft zeker nooit in het bedrijfsleven gewerkt waar je soms, als dat nodig is, door buffelt (jaja, ook na 17.00 uur) om dingen voor elkaar te krijgen. Compenseren komt dan later wel.

Verkeerde been

Larsons opmerkelijkste uitspraak in dit verband was echter een andere. Diverse fractievoorzitters stelden vast dat al in 2014 duidelijk was (bestuurskrachtonderzoek van bureau Deloitte) dat de gemeente Wijdemeren niet op zijn taken is berekend, wat in 2017 (bureau Rijnconsult) was bevestigd. Vervolgens is er fors geld in het ambtenarenapparaat gepompt, maar nog steeds is het in Wijdemeren een veel te gammel geheel. Volgens Stan Poels (PvdA/GroenLinks, oppositie) staat de boel op instorten, volgens Jan Verbruggen (CDA, coalitie) is het 5 voor 12.

Freek Ossel.

Het frappante antwoord van Larson op die in mineur getoonzette commentaren: ,,U bent de afgelopen jaren op het verkeerde been gezet dat zaken op orde waren.’’ Daarmee doelde ze ongetwijfeld onder meer op de brief die haar voorganger, waarnemend burgemeester Freek Ossel, op 20 augustus 2019, drie maanden voordat Larson aantrad, aan de raad schreef. Daarin meldde Ossel dat al veel was verbeterd, maar ook dat op een aantal punten zeker nog actie nodig was. Het was dus een weliswaar  optimistisch getoonzet, maar geen onversneden hallelujah-verhaal.

Rode kaart

Maar goed, laat het nog even op u inwerken. ,,U (gemeenteraad, RF) bent de afgelopen jaren op het verkeerde been gezet.’’ Daarmee haalde Larson in de eerste plaats natuurlijk hard uit naar Ossel. In het voetbal wordt zoiets natrappen genoemd, met een rode kaart als gevolg.

Maar er is nog iets anders en ik waag te betwijfelen of Larson daarbij heeft stilgestaan toen ze zo uithaalde. Het zal ook haar toch bekend zijn dat een college in beginsel met één mond spreekt en collectieve verantwoordelijkheid draagt. Dat betekent dat, als de raad inderdaad op het verkeerde been is gezet, dat wel in de eerste plaats voor rekening van Ossel kwam, maar niet voor diens rekening alleen. Dan waren de andere leden van het college (mede-)verantwoordelijk voor die ‘verkeerde been’-acties. Tenzij natuurlijk het tegendeel wordt aangetoond.

Die mede-verantwoordelijken waren de wethouders Jan-Jaap de Kloet (DorpsBelangen), Rosalie van Rijn (CDA), Jan Klink (VVD) en Joost Boermans (D66). Klink is vertrokken naar de Tweede Kamer en vervangen door Jos Kea. Maar Larson trapte dus niet alleen na naar Ossel, maar net zo hard naar de nog zittende wethouders De Kloet, Van Rijn en Boermans. Ik kan me zo voorstellen dat dit trio de burgemeester daarover binnenskamers nog even de oren wast. Tenzij ze – in Wijdemeren anno 2021 sluit ik niets uit – besluiten het er maar bij te laten en Ossel het vertrokken, dus makkelijke enige slachtoffer te laten zijn.

Dubieus

Hoe dan ook, dat natrappen van Larson was bepaald niet sjiek en in bestuurlijke zin erg lelijk. En dat nota bene terwijl ze zelf probeert weg te duiken voor een heel erg dringend verzoek (zo niet eis) van de raad om snelle actie. Wat moet een geplaagde gemeente als Wijdemeren in vredesnaam met zo’n burgemeester?

5 gedachten op “Burgemeester Larson trapt venijnig na”

 1. Naar aanleiding van de reactie van René Voigt.
  Het is goed dat René het voor de burgemeester opneemt, hoewel ik zijn inhoudelijke kritiek niet deel. Als een burgemeester onder vuur komt te liggen weet ik uit eigen ervaring dat het een eenzaam beroep is. Steun is dan erg welkom. Bovendien was hij, naar ik meen ,voorzitter van de vertrouwenscommissie die haar aan de Raad heeft voorgedragen.

  1. Ter vermijding van misverstand: op 14 maart 2019 benoemde de gemeenteraad bij acclamatie tot leden van de vertrouwenscommissie de raadsleden (allen tevens fractievoorzitter) Poels, Roosenschoon, Verbruggen, Vermeulen, Voigt en Zagt. Die laatste fungeerde als voorzitter van de vertrouwenscommissie. Op 10 oktober dat jaar besloot de gemeenteraad Larson voor te dragen als burgemeester.

 2. Ach, René, bijna 40 jaar in de raad en niets geleerd. Kom op, effe rustig aan.
  Was jij onderdeel van de benoemingscommissie die ons met deze burgemeester heeft opgezadeld? Waren er geen betere kandidaten b.v. met enige ervaring?
  Één ding is zeker: jij bent het beste bewijs dat beperkte zittingsperiodes (2×4 jaar maximaal) zinvol zijn …… al had in jouw geval zelfs 2 x 20 jaar niet geholpen.

 3. Ik vind dat Ronald Frisart de laatste tijd te ver gaat met zijn uitspraken en conclusies.
  Waarom is het nodig dat er zo stevig wordt uitgehaald richting burgemeester Larson? Waarom zoveel stemmingmakerij? Wat hoopt Frisart te bereiken met zinnen als “niet bekwaam voor het ambt, dus wegwezen” en “wat moet een geplaagde gemeente als Wijdemeren in vredesnaam met zo’n burgemeester” ?
  Ik stoor me er vreselijk aan en ben het volstrekt niet met hem eens.
  Kom op Ronald, effe rustig aan.

  1. Het is onjuist om een journalist/schrijver/criticus te vragen om ‘effe rustig aan te doen’ als je het niet met hem/haar eens bent of de toon je niet bevalt. Kom dan met een inhoudelijke reactie. Nu is het alsof René Voigt de pers wil beteugelen. Dat lijkt me niet de bedoeling in een democratische samenleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.