Komt het nog goed?

Naar aanleiding van een artikel van Herman Stuijver in het Weekblad Wijdemeren, schreef ik enkele maanden  geleden een column, waarin de opvattingen van fractievoorzitters van Wijdemeren die voor zelfstandige voorzetting van de gemeente zijn, geïnventariseerd en bekritiseerd werden.

Magritte, Ceci n’est pas une pipe. (Dit is geen pijp.) Het is niet wat het lijkt.

Er leefden nauwelijks ideeën met welke maatregelen de gemeente zelfstandig zou kunnen blijven. Het dieptepunt was een verhaal van Nanne Roosenschoon (D66) waar geen touw aan vast te knopen was. Jan Verbruggen (CDA) pleitte voor een meer zakelijke aanpak en René Voigt (DorpsBelangen) voor de hand op de knip. De enige die aangaf zicht op de kwalen van deze gemeente te hebben was Gert Zagt (De Lokale Partij) die aangaf dat het probleem in de aansturing van de medewerkers zat.

Kan deze gemeente zelfstandig voorbestaan?

Met het verschijnen van het rapport ligt deze vraag opnieuw op tafel. Binnen zes jaar verschijnt het derde rapport. Deloitte – Rijnconsult – Necker van Naem. Deloitte constateerde dat de bestuurskracht onvoldoende is. Rijnconsult kwam met allerlei technische aanbevelingen uit het managementboek. Er werden tonnen in de organisatie gepompt. Uiteraard was er een verbeterplan. Terwijl de medewerkers nog bezig zijn met de aanbevelingen van Rijnconsult, komt het laatste bureau met ongeveer dezelfde, in ieder geval dezelfde soort aanbevelingen. Opnieuw valt het toverwoord: Verbeterplan. Dat moet opgesteld gaan worden door de gemeentesecretaris (oh, pardon, ik bedoel natuurlijk de directeur) met haar mededirecteuren, onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de burgemeester. Laten dat nou net de personen zijn die verantwoordelijk zijn voor de gigantische puinhoop die Necker c.s. beschrijft. Met steun natuurlijk van het bureau. Want als zij zonder steun zouden kunnen, waarom is de puinhoop dan niet eerder aangepakt?

Vallen de schellen van de ogen?

De vraag is natuurlijk wat de Gemeenteraad donderdag gaat doen. Volgt de raad opnieuw de aanbevelingen en zoekt zij dus de oplossing in de aanbevelingen van het bureau of geloven de raadsleden dat dit opnieuw een doodlopende weg is. Waarom zou dit keer de voorgestelde weg wel tot verbeteringen leiden. Ik geloof daar helemaal niks van. Dit is opnieuw nodeloos geld uitgeven dat spaarzaam aanwezig is. De omstandigheden zijn nog beroerder dan bij het verschijnen van het vorige rapport. De gemeente is “klinisch dood” zoals Martin Vuyk schreef. Je kunt aan een gammele auto knutselen wat je wilt, als de bestuurders niet over rijvaardigheden beschikken raakt het voertuig van de weg af.

Geachte raadsleden

Enige maanden geleden kon u de vragen van Herman Stuijver nog beantwoorden zonder een heldere inkijk in de organisatie. Wellicht hebt u niet vermoed hoe ernstig de situatie met de gemeente is. Inmiddels weet u beter. Necker van Naem heeft u wellicht de schellen van de ogen doen vallen. U gelooft toch ook niet dat het met een verbeterplan en technische ingrepen goed komt. U kunt toch ook zo langzamerhand niet meer volhouden dat zelfstandigheid vol te houden is. Vertel het echte verhaal aan uw kiezers: ”Beste mensen, het gaat niet meer, we hebben het lang volgehouden, maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen, het kan op deze manier niet verder.”

Het verhaal van Necker van Naem kan de prullenbak in .Het probleem van de gemeente Wijdemeren is ten onrechte gepresenteerd als een managementprobleem wat het niet is. Het is een bestuurlijk probleem dat bestuurlijk moet worden aangepakt. Beste raadsleden, u dient de inwoners van Wijdemeren niet, door met de voorgestelde (schijn)oplossingen in te stemmen. Misschien kost het wel stemmen, omdat teleurgestelde kiezers afhaken, dat is jammer, maar niemand is tot het onmogelijke gehouden.

Ben was de conciërge van de Sociale Academie waar ik lang geleden les gaf. Hij kwam van het platteland en beschikte over treffende plattelands uitspraken. In die uitspraken riep hij beelden op die voor een ieder die van het platteland afkomstig heel herkenbaar zijn. Als het heel moeilijk was en men draalde om een beslissing te nemen zei Ben: “Je kunt een konijn slachten met een bot mes en met een scherp mes. Met een bot mes is het pijnlijker en duurt de marteling langer dan met een scherp mes Je kunt dus beter voor het scherpe mes kiezen!

Wim Kozijn

Eén gedachte op “Komt het nog goed?”

  1. Als iemand die nauw betrokken was bij de oprichting van Wijdemeren er niet meer in gelooft dan zegt dat nogal wat. Namelijk dat van de oorspronkelijke doelstelling, dat door de bundeling van krachten van de deelnemende dorpen er een zelfstandige sterke gemeente zou ontstaan, niet veel is terecht gekomen.
    In tegendeel eigenlijk. Er zijn natuurlijk wel een paar competente bestuurders maar het collectief kenmerkt zich met bestuurlijke armoede.
    Daardoor hebben op hol geslagen wethouders ook vrij spel om aan bespottelijke bouw en verkeersplannen te werken waardoor ze het dorp en de leefomgeving van mensen die hier al wonen verzieken. En dat alles dan onder het mom dat het voor de woningzoekenden is. In realiteit komt er echter voor de grote groep woningzoekenden, die afhankelijk is van een sociale huur woning, geen huis bij.
    Ook de financiële situatie van de gemeente is beroerd. Ik denk dat de zaak stil gelegd moet worden voor er nog meer (onherstelbare) schade word aangericht. Ga eerst maar eens werken aan een adequate bestuursvorm. Bijvoorbeeld door de regie te laten verzorgen door een wat meer professionele instantie. Dan wel gewoon proberen een fusie aan te gaan met een grote gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.