CDA plannen voor woningbouw verdienen steun.

Vorige week las ik in het Weekblad Wijdemeren een verslag van de  avondbijeenkomst in de Dillewijn, waar het CDA plannen presenteerde voor enkele honderden woningen in onze gemeente. Een prijzenswaardig initiatief.

Het verdient altijd waardering als leden van politieke partij en andere geïnteresseerden meedenken om oplossingen aan te dragen voor netelige problemen. Het gebrek aan woningen is misschien wel de belangrijkste politieke kwestie in onze gemeente. We worden omringd door prachtige natuurgebieden die we zo veel mogelijk willen beschermen. De aandrang is echter groot om een stuk natuur aan te tasten voor een bouwlocatie. “Wat is zo’n stuk grasland nou waard, en die vogels die geacht worden daar te zijn, die zien we nooit.” Zo ging het tot voor kort, Nederhorst Noord is daar een sprekend voorbeeld van.

In de plannen van het CDA wordt met deze denkrichting gebroken. Niet uitbreiden, met natuurverlies, maar inbreien. De bestaande ruimte in de bebouwde omgeving beter gebruiken. Ik werd niet helemaal verrast door deze ideeën, want in de verkiezingscampagne maakte mevr. Van Rijn daar al een opmerking over.

Gemeentehuis, Fuik en scholen

Het CDA geeft o.a. als voorbeelden het gemeentehuis, sporthal de Fuik en de scholen in Kortenhoef.

Het gemakkelijkst is natuurlijk het gemeentehuis. Er gaat niets bouwkundig verloren aan de soepfabriek en binnenkort hebben we geen gemeentehuis meer nodig. Dan  ontstaat er een prachtige bouwlocatie, met als groot  voordeel dat de gemeente zelf de grond in eigendom heeft.

Rosalie van Rijn (CDA). Foto: Douwe van Essen

Bij de andere genoemde voorbeelden zal er sprake zijn van hoge investeringskosten voor de herbouw de  voorzieningen die plaats moeten maken voor woningbouw.

Oppassen

Er is een aantal punten waar ik aandacht voor wil vragen.

 1. Terecht melden de plannenmakers dat de uitkomst inkomsten voor de gemeentekas kunnen betekenen. Ik heb ergens gelezen waar over miljoenen werd gesproken. Ik heb de plannen niet bestudeerd en ga er vanuit dat het onderliggende cijferwerk deugt. Maar de opbrengst heeft natuurlijk alles te maken met de doelgroep voor wie je gaat bouwen. Bij de bouw van een duurdere woning kun je een hogere prijs vragen en zal de bijdrage aan de gemeentekas hoger zijn dan bij de sociale huur- of koopwoningen. Een beetje ongerust maak ik me wel omdat Mevr.Van Rijn in de Gooi-en Eemlander  opmerkte dat er ook een grote behoefte aan duurdere koopwoningen is. Dat moge zo zijn, maar ik hoop toch echt, nu de gemeente zelf  grondbezitter is dat er  prioriteit wordt gegeven aan sociale woningbouw.
 2. In het financieel herstelplan is taakstellend opgenomen dat de verkoop van gemeentelijk onroerend goed een bijdrage moet leveren aan het financiële herstel van de gemeente. De objecten zijn nog niet bekend, maar het zouden bijvoorbeeld best eens de sporthallen kunnen zijn. Ik weet het niet, maar het is oppassen geblazen dat deze doelstelling de ideeën over de inbreiplannen niet doorkruist.
 3. Wat de opbrengsten ook moge zijn, het is natuurlijk wel incidenteel geld. Dat wil zeggen dat je dat geld niet kunt gebruiken om bijvoorbeeld een begroting sluitend te maken. Wel natuurlijk om de vermogenspositie van de gemeente te versterken, wat natuurlijk ook hard nodig is.
 4. Deze plannen vormen tevens het bewijs dat de gemeente te klein is, om zulke gecompliceerde vraagstukken goed aan te pakken. De ambtelijke en bestuurlijke capaciteit van onze gemeente kan dit niet aan. Bovendien weet eenieder dat de tijd tussen presentatie van de plannen en realisatie jaren duurt.
Ga er wel mee aan de slag

Deze plannen verdienen het niet om in de lade der vergetelheid te verdwijnen. Voor een volgende gemeenteraad zullen er voldoende aanknopingspunten zijn om tot realisatie over te gaan. Ik hoop dan wel dat die overheid de regie houdt en zich niet uitlevert aan een projectontwikkelaar, want dan komen de eventuele winsten in de verkeerde kassa terecht. Nu we de grond hebben moeten we van deze unieke kans gebruik maken.

5 gedachten op “CDA plannen voor woningbouw verdienen steun.”

 1. Naar aanleiding van de reacties op mijn column:
  1. Cynisme lost niets op.

  2. Iedere bebouwing brengt meer verkeer met zich mee. Dat kan toch niet betekenen dat we nergens meer bouwen? Trouwens, ik vraag me af over welke verkeersproblematiek we het hebben, als er op verschillende locaties in de kernen woningen bij komen.

  3. De verdeling over de verschillende categorieën uit de Woonvisie is me bekend. Bij de CDA Plannen voer ik een pleidooi om het aandeel sociale woningbouw te verhogen en wel hierom:

  – De categorie die niet zelfstandig in hun woningbehoefte kunnen voorzien is het grootst.
  Door bij ieder bouwplan slechts een derde voor sociale woningbouw te bestemmen wordt het stuwmeer groter.

  – Op de koopmarkt zijn er nog steeds mogelijkheden. Zie de bordjes met “Te Koop” en bekijk het aanbod op Funda. Bovendien komen er regelmatig woningen bij in deze sector. Alleen al aan het Zuider-en Noordereinde in ’s-Graveland zijn er het afgelopen jaar in deze categorie een kleine twintigtal woningen bijgekomen.

  4. Als je de plannen niets vindt, kom dan met alternatieven. Het kan toch niet zo zijn dat het reservaat op slot gaat onder het motto:” ikke, ikke en de rest kan stikken.”

  1. Weer een prima betoog van “onze burgemeester”.
   Ad 3. Er zijn dik 900 woningzoekenden in de categorie Sociale huurwoningen. De VVD weigerde hier welke aandacht dan ook aan te schenken, net zo min als een zekere projectontwikkelaar uit Loosdrecht. Intriest dat er nog steeds net gedaan wordt alsof sociale koop (tot 225000€ of zo) èn dure sociale huur (vanaf 1100€ de maand) dat gaat oplossen. En onder de noemer “sociale huur” vallen. De regio Gooi en Vechtstreek wil dat Wijdemeren deze achterstand gaat oplossen en minimaal 40% èchte sociale huur gaat bouwen….

   Drogredenen worden constant opgehoest.

 2. Ben aanwezig geweest op de avond in de Dillewijn en wat mij opviel dat het allemaal prachtige plannen zijn op papier! alles lekker hoogbouw scholen met woningen erboven lekker stil in de schoolvakanties . Niet nagedacht dat we verstikken in Wijdemeren van het verkeer zoals Dhr. Wouters prachtig verwoorden van D66 en hij heeft gelijk er is geen infrastructuur om het vele verkeer af te wikkelen en lijkt mij dan ook een utopie om te denken dat dit allemaal mogelijk is met andere woorden kansloos zonder goede verkeers afwikkeling .

 3. Beste Wim,

  In jouw opiniestuk over het woningbouwplan van het CDA (en het gloednieuwe ingenieursbureau van Martijn Smits en Rowan Kloosterman) spreek je je zorgen uit over de opmerking van Rosalie van Rijn in de krant “…dat er ook een grote behoefte aan duurdere koopwoningen is”, omdat je er bang voor bent dat dat ten koste zal gaan van de sociale woningbouw. Niet nodig, de randvoorwaarden voor de woningbouwplannen in Wijdemeren zijn door de gemeenteraad vastgelegd in de meest recente Woonvisie (Wijdemeren 2021-2024).

  Daarin vind je de volgende uitgangspunten: “Hoofddoel voor de woonvisie Wijdemeren 2021-2024 is gericht op het stimuleren van een divers samengestelde woningvoorraad, nu en in de toekomst, waarbij deze zo goed mogelijk is afgestemd op de samenstelling van de inwoners van Wijdemeren, met extra aandacht voor het behoud van (woon)mogelijkheden voor jongeren en jonge gezinnen”.

  Met name het accent op de diversiteit van de woningvoorraad is belangrijk. Omdat de doorstroming van cruciaal belang is, vereist dat een consequent doorgevoerde visie op toekomstige woningbouwplannen. Sociale woningbouw is in onze gemeenteraad al jaren speerpunt van beleid met zelfs een 1/3 doelstelling. Duurdere woningbouw om de doorstroming weer op gang te krijgen is dat nooit geweest. Kortom, een verdeling naar behoefte is van essentieel belang en maakt dat aan de onderkant van de piramide juist ruimte vrij komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.