Wijdemeren is 20 jaar! De Burgemeesters

We duiken in de geschiedenis van Wijdemeren. Sterker nog we maken er een feuilleton van. Vandaag hebben we het over de burgemeesters.

Laten we beginnen met het eerste college van Wijdemeren. Fris en fruitig traden ze aan. Ze maakten een profielschets van de burgemeester van de gloednieuwe gemeente die op 1 januari 2002 werd samengesteld. Die profielschets zag er zo uit:

Profielschets Burgemeester Wijdemeren
  • Hij moet affiniteit hebben met de kleinschaligheid van de verschillende kernen.
  • Hij moet affiniteit hebben met de landschappelijke waarden van het gebied.
  • Hij moet minimaal één ambtsperiode (zes jaar) blijven.
  • Wijdemeren mag niet het begin van zijn carrière zijn, maar ook niet het eindpunt.
  • Hij moet de samenwerking binnen het college bevorderen en de samenwerking met de raad.
  • Hij moet een bruggenbouwer zijn die gemakkelijk contacten legt.
  • Hij moet goed kunnen luisteren, open staan voor anderen, zich goed in kunnen leven in anderen en sterk zijn in mondelinge communicatie.
  • Zijn woning zal de ambtswoning in Nederhorst den Berg worden waar tot voor kort burgemeester Goudberg woonde.

Hieronder lopen we met u de geschiedenis van de Wijdemeerse burgemeesters na. Een opsomming die verre van volledig is. Dat ben ik mij bewust. Hier staat wat mij al schrijvend te binnen schoot uit de rijke twintig jaar Wijdemeren.

Drs. O. van Diepen
Drs. O. van Diepen

We begonnen 1 januari 2002 met Drs. Otto van Diepen een waarnemend burgemeester van de oude stempel, regentesk, die geen tegenspraak duldde en raadsleden, als hij dat kennelijk nodig vond, kleineerde en in de hoek zette.

Don Bijl
Don Bijl

Op 4 juni 2002 werd de eerste echte eigen burgemeester van Wijdemeren geïnstalleerd Dat werd Don Bijl, die met zijn echtgenote de intrek nam in de ambtswoning aan de Dammerweg in Nederhorst. Hij was waarnemend burgemeester in Schermer voor hij hier benoemd werd. Daarvoor was hij kabinetschef van de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. In de loop van de tijd ontwikkelde hij zich in Wijdemeren tot een geliefde burgemeester, daarbij geholpen door zijn echtgenote die niet te beroerd was om een Nieuwjaarsduik in de Spiegelplas te nemen. Don Bijl had veel belangstelling voor alle lagen van de bevolking van Wijdemeren. Het voorzitten van de raad deed hij met eindeloos geduld. De voorzittershamer werd weinig gebruikt, want hij leidde de debatten meestal tot een vredig einde zonder opstandjes. Voor de ‘s-Gravelandse politici was dat even wennen, omdat zij de (soms iets te snelle) snelle en luide hamerslag van burgemeester Kozijn gewend waren.

De grootste kwestie waarmee Don Bijl te maken kreeg was het verdiepingenplan. De provincie zag een enorme hoop zand onder de Loosdrechtse Plassen liggen en wilde dat zand  er wel uit hebben en te gelde maken. Loosdrecht stond op zijn achterste benen. Bang dat de huizen in de golven zouden verdwijnen en eilanden bij de eerste storm zouden weg spoelen. Don Bijl ging voorop in de harde strijd tegen die plannen.

Afscheid Don Bijl en Rolanda Miltenburg.

Op 28 april 2008 werd hij herbenoemd na een aanbeveling door de gemeenteraad. Op 29 mei 2009 sloot hij met een laatste hamerslag zijn werk in Wijdemeren af om te vertrekken naar Purmerend.

Karen Heerschop
Karen Heerschop

Toen Wijdemeren verweesd achterbleef, nadat Don Bijl was vertrokken, werd Karen Heerschop benoemd als waarnemer. Zij was wethouder in Hilversum voor zij in Wijdemeren op 24 juni 2009 werd benoemd door CdK Harry Borghouts.  Karen Heerschop werd hartelijk welkom geheten.  Karen Heerschop werkte zich snel in en had een open en transparante bestuursstijl. Maar zij gaf de Wijdemeerse gemeenteraad ook de sporen. “Kom op, wees eens wat professioneler!” :was haar (terechte) boodschap, die wel wat stof deed opwaaien. Zij bleef tot maart 2010 toen zij van plaats verwisselde met Martijn Smit. Die was burgemeester in Zeevang en werd door de plv. CdK Elisabeth Post benoemd tot burgemeester in Wijdemeren. De vacature in Zeevang werd opgevuld door Karen Heerschop die daar waarnemer werd. Een soort stuivertje wisselen dus.

Karen Heerschop geniet van Portofino ijs.

Karen Heerschop verrichtte nog een goede daad door Portofino, de ijsboer, toestemming te geven om na 19.00 uur ijsjes te mogen verkopen. Die zette zijn ijskar als dank voor de deur van het gemeentehuis en gaf alle aanwezigen een heerlijk ijsje na haar afscheidsraad op 11 maart 2010.

Martijn Smit

Martijn Smit nam het roer over. Hij werkte zich razendsnel en soepel  in. Overal kwam je hem tegen. Hij nam ook de tijd om af en toe even samen een kop koffie te drinken, wat heel prettig, leuk en wederzijds leerzaam was. Aardige, heel open burgemeester. Soms (meestal terecht) een tikje ongeduldig in de raadsvergadering als er teveel herhalingen van standpunten waren of er teveel in rondjes werd gepraat. Een goede kwinkslag kon hij wel waarderen.

Zondagsrust

Een jaar nadat hij begonnen was in Wijdemeren diende zich een precaire situatie aan. De fractie DorpsBelangen had negen 9 de 19 zetels en leverde twee wethouders, Gert Zagt en Jaap van Waveren. Het ging over de zondagsrust waarover Zagt een diepe overtuiging had, die lang niet door zijn hele fractie gedeeld werd.  In het college van vijf man twee liberalen (D66) en (VVD), een PvdA burgemeester en twee wethouders van DB. Martijn Smit stelde zich op het standpunt dat hij stemde zoals de portefeuillehouder, in dit geval Gert Zagt, die zijn fractie onder zware druk had gezet en met aftreden bedreigd. De winkels bleven dicht.

Bestuurskracht en herindeling

Een tweede zware kwestie waar hij mee te maken kreeg was het bestuur van de regio, de bestuurskracht van Wijdemeren en de gerechtvaardigde wens van Gedeputeerde Staten om WIjdemeren bij Hilversum te voegen. Martijn Smit ging alle kernen af om die stap te bepleiten. Hij praatte zich de blaren op de tong in kerken, theatertjes en bibliotheken. Het mocht niet baten. Uiteindelijk was het minister Kajsa Ollongren van BZ die de gedeputeerde en de burgemeester beentje lichtte. De vlag ging uit bij Wijdemeren2020, de actiegroep die flinke weerstand bood. Waarmee we weer bij af waren.

Plasterk reed BSWW in de soep

Den Haag was toch al niet erg behulpzaam op het bestuurlijke gebied. Minister Plasterk (PvdA) had een lumineus idee. Noord-Holland en Utrecht samenvoegen en gemeenten maken van minimaal 100.000 inwoners. Dat kwam mooi uit. Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht hadden samen 105.000 inwoners en de provinciegrens werd opgeheven. Dus!!
Een schot voor open doel. De interprovinciale liefde bloeide heftig op. Om te beginnen gingen de drie de lokale belastingheffing samen uitvoeren. In de BSWW. Dat werd een drama voor de burgemeesters en colleges van de drie gemeenten. Te late aanslagen, dubieuze transacties waar zelfs de Rijksrecherche onderzoek naar deed. De BSWW stierf in mist, duisternis en WOB-proof zwijgen tot op de dag van vandaag. Waarna Hilversum de belastingheffing maar ging doen. En de plannen van Plasterk? Nooit meer wat van vernomen. Van hem zelf ook weinig. Hij schijnt een column in de T te hebben.

Wir schaffen das!

Martijn Smit heeft een groot hart. Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 dacht ook hij: “wir schaffen das”. Hij bood direct, als eerste in de hele regio, sporthal de Fuik aan voor noodopvang. Met bussen kwamen ze aan, hartelijk onthaald door de Kortenhoevers, die massaal gingen helpen en speelgoed verzamelen. Waarin een burgemeester, een college, een raad en een dorp groot kunnen zijn.

Revindicatie, Bloembakken, Plas-Dras

Er waren meer kwesties, die het vermelden waard zijn. De volledig uit de hand gelopen revindicatie die jaren lang door bleef zeuren. Een idee van Financiën wethouder Gert Zagt dat volledig ontspoorde en jaren lang juridische procedures (van tonnen)  en boze burgers veroorzaakte, voor Zagt één van de twee redenen om de portefeuille over te dragen aan collega  Jaap van Waveren. De tweede reden laten we maar ongenoemd, dat kost te veel tekst. Tenslotte noem ik nog de bloembakken op het Noordereind waarmee Wijdemeren de wereldpers haalde. Een project dat wethouder Gerard Abrahamse een gedwongen afscheid opleverde, omdat hij vriend en vijand verraste met de mededeling dat hij het budget voor de bakken met 50.00 euro overschreden had. Ook dat kwam op het volle bordje van wethouder Jaap van Waveren, die zich voor nam om ook het Zuidereinde te bloembakken. Na de verkiezingen, met een fors verlies van DB, maakte het CDA van Theo Reijn korte metten met het gebloembak in ‘s-Graveland.

En laten we de Horstermeer niet vergeten, waar een heuse staatsgreep uitbrak tegen het bewind van Natuurmonumenten en het Plassenschap die de boel geheel of gedeeltelijk onder water wilden zetten onder het koosnaampje Plas-Dras. Martijn Smit wist de gewapende vrede in de polder te herstellen.

Afscheid van Martijn Smit.(Foto Douwe van Essen)

Op 12 mei 2017 was het afgelopen. Martijn Smit was benoemd in Beverwijk en nam afscheid in Loosdrecht van ons allemaal.  (video)

Freek Ossel

Op 18 mei 2017 benoemde CdK Johan Remkes Freek Ossel tot waarnemer in Wijdemeren. Weer werd er stuivertje gewisseld. Freek Ossel was wethouder in Amsterdam en tot dan toe waarnemend burgemeester in, jawel, Beverwijk. Beverwijk waar Martijn Smit heen ging.

Freek Ossel

Freek Ossel bleek een vriendelijke doch wat afstandelijke burgemeester die strak aan de procedures vast hield, ook in de raad, waar hij niet opgaf om sprekers te manen via de voorzitter te spreken.

Hij trof de restanten aan van de door Ollongren getorpedeerde herindeling, die Wijdemeren noopte om flink in de buidel te tasten om het ambtelijk apparaat op de been te houden. Ook de naweeën van de BSWW affaire eisten zijn aandacht.

Omdat het archief van de WWK loopt tot 31 maart 2018 kan ik niet exact terugvinden wanneer Wijdemeren afscheid nam van Freek Ossel. Strikt genomen was dat op het moment dat Mevrouw Larson benoemd werd. Dat was op 20 november 2019.

Mevrouw C. Larson

Op 20 november 2019 benoemde de Commissaris van de Koning mevrouw Crys Larson tot burgemeester van Wijdemeren.

Mevr. C. Larson en CdK Arthur van Dijk (Foto: Douwe van Essen)

Zij had de pech dat haar burgemeesterschap begon met de coronacrisis, waardoor de burgerij haar slechts op hun eigen computerscherm zagen optreden. Bovendien werd zij zelf ook getroffen door Covid 19.

Bestuurskracht

Onlangs vroeg zij de raad weer om een flink budget om wederom het zieltogende ambtelijk apparaat te versterken. Tevens heeft zij een medewerker aangesteld die het werk van de gemeentesecretaris gaat combineren met het opstuwen en moderniseren van het ambtelijk apparaat.

 

 

2 gedachten op “Wijdemeren is 20 jaar! De Burgemeesters”

  1. Even voor de helderheid. Dit stuk ging over de burgemeesters en de kwesties waar zij mee te maken hadden. Het ging niet over rondweg, stoplichten, flitspalen, drempels, slagbomen, telematica, bloembakken of welke van de vele, vele pogingen dan ook dan ook in ‘s-Graveland in de afgelopen 50 jaar. Burgemeester Martijn Smit kwam slechts met de “oplossing“ met de bloembakken in aanraking. Vandaar dat alleen die in dit stuk genoemd werd.

  2. Wat is het toch ontzettend jammer dat de verkeerssituatie in ‘s-Graveland ook nu weer gereduceerd wordt tot ‘bloembakken’. Terwijl de bewoners van het Zuider- en Noordereinde nog dagelijks de overlast van voorbij razende bestuurders ervaren. En de gemeentelijke politiek in de afgelopen vijftig jaar nog geen stap dichter bij een oplossing is gekomen. Daar zou het over moeten gaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.