De scherven na donderdag

Ondanks de heftige bemoeiingen van de bouwer en de druk vanuit het college op de mogelijke tegenstemmers hield Jan Verbruggen stug vol. Hij gedroeg zich als een late  bekeerling.

De voorbarige projectontwikkelaar had hem voor zijn steun aan het plan in de advertentie al bedankt! Je kunt niet zeggen dat hij er niets voor gedaan heeft om het plan Nederhorst-Noord door te laten gaan. Hij heeft via de Provinciale Staten geprobeerd een andere opstelling te bewerkstelligen, wat hem niet gelukt is .De motie van het CDA hierover werd verworpen met warme steun van die partijen die plaatselijk zich voorvechters van het plan toonden. Jan zag in  dat over dit plan opnieuw een gevecht met de provincie zou ontstaan, dat tijd en geld zou gaan kosten. De volksuitdrukking voor zoiets is “trekken aan een dood paard”.

Dit raadsbesluit is daarom meer dan een besluit zoals er zovele door de gemeenteraad worden genomen. De consequentie van dit besluit moet  een andere opstelling naar de provincie zijn. Niet meer de confrontatie, maar een goede relatie opbouwen, samenwerken, overleggen. De provincie niet meer als vijand zien, van wie niets mag, maar de bondgenoot, op zoek naar mogelijke locaties voor bijvoorbeeld woningbouw. Als we een aan een belangrijke locatie als het vliegveld Hilversum denken, dan is het belangrijk om de provincie aan je zijde te krijgen! Ik heb goede herinneringen aan deze wijze van samenwerken.

Cees Loggen. (Foto provincie Noord-Holland)
Wat doet De Kloet?

Tot tweemaal toe heeft wethouder De Kloet een smadelijke nederlaag geleden. Ik schrijf wel De Kloet, maar het is natuurlijk collegebeleid en ik begrijp niet dat andere leden van het college dit hebben getolereerd. De burgemeester, nota bene tot voor haar benoeming lid van Provinciale Staten en partijgenoot van de bekritiseerde Gedeputeerde Loggen, had toch moeten inzien dat deze politiek heilloos is.

Mevr. C. Larson en CdK Arthur van Dijk

Ik zou me kunnen indenken dat De Kloet na de stemming had verklaard dat hij zijn portefeuille ter beschikking stelde. Als je politieke koers op je belangrijkste onderdeel van je portefeuille zo hard onderuit gaat, moet je daar naar mijn mening politieke gevolgen uit trekken. Het is idioot je te beroepen op de bijval die de petitie kreeg. Wie in een petitie oproept bijvoorbeeld de ozb met 20% te verlagen kan ongetwijfeld eveneens op veel handtekeningen rekenen. Zowel de advertentie als de petitie  berustten op kiezersbedrog. Wie de indruk wekt dat als de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit heeft genomen men kan gaan bouwen maakt zich schuldig aan misleiding.

De rol van de burgemeester

Ook al sta je volledig achter de opvattingen van het college, dan nog blijf je burgemeester van de gehele raad en dien je de oppositie tegen een  collegevoorstel zoveel mogelijk bij te staan in het uitoefenen van hun taak. Dat heeft de burgemeester nagelaten. Jan Verbruggen, die we kennen als een kalm, redelijk en rustig mens, was verbitterd. Hij had zich in al zijn raadsjaren “nimmer zo verongelijkt, belemmerd en tegengewerkt gevoeld”. Er werd grote druk op hem en de twee andere fractievoorzitters  uitgeoefend om een goede onderbouwing voor hun standpunt te geven. Even tussen haakjes. Niemand kan een raadslid dwingen om met een juridisch steekhoudende redenering te komen. Wat een flauwekul!

Toen zij aan de burgemeester om ondersteuning vroegen antwoordde zij dat daar geen tijd voor was. Dit kan niet, de burgemeester viel uit haar rol. Zij was niet meer de burgemeester van de raad, maar die van het college geworden. Een goed gesprek met alle fractievoorzitters hierover wenst me zeer gewenst.

Wat is de rol van wethouder Van Rijn?

Het is de vraag waar wethouder Van Rijn in deze discussie staat. In het dualisme is de wethouder geen onderdeel van de fractie en kunnen fractie en wethouder van mening verschillen. Maar Van Rijn is wel de lijsttrekker van het CDA voor de komende verkiezingen. Het is dan wel interessant te weten of zij het met haar collega’s eens is dat de CDA fractie tegen het in procedure brengen van dit plan is. Deelt zij bijvoorbeeld ook de mening dat een andere opstelling naar de provincie gewenst is?

Ook kun je vragen waar zij in dat andere hoogoplopende onderwerp van donderdag staat. De bouw aan het Laantje in Loosdrecht. Frisart heeft een aantal keren op deze site geschreven dat de verdeling van de te bouwen woningen in strijd is met de Woonvisie. Die hoort toch tot de portefeuille van Van Rijn? Waarom eist zij niet dat plannen aan de eigen visie van de gemeente voldoen.

Tenslotte, ook in dit debat is weer gebleken dat ieder bouwplan op de onvoorwaardelijke steun van D66 kan rekenen. Unesco-erfgoed, vogelweidegebied. Het dondert allemaal niet. Je bagatelliseert en roept over drie verdwaalde vogels. Al dat gedoe over natuur daar moet je bij de “groene?” partij van Roosenschoon niet zijn.

Wim Kozijn

8 gedachten op “De scherven na donderdag”

 1. De term ketelmuziek dringt zich hierbij aan mij op, waarom toch? Hoe moet het politieke bestuur van onze gemeenten ooit tot een vruchtbare samenwerking komen als met dit soort “muziek” blijft produceren, en hoe gaan ze ooit weer het vertrouwen verwerven dat wij zouden moeten hebben.

 2. De heer kozijn, destijds burgemeester van het mooie ‘s Graveland, heeft altijd al moeite gehad om mooie speeches te schrijven dat liet hij graag over aan een collega bestuurder met een vlotte pen. Die is helaas niet meer beschikbaar en dat merken we dus. Een leuke satire is nooit weg, maar ronduit de boel voor jokken gaat toch echt te ver zelfs voor de heer Kozijn. Onze wethouder doet er alles aan om woonruimte te creëren voor alle woningzoekenden, enkele inwoners en de provincie doen er alles aan om dit te verhinderen, het is gewoon grof en onbehoorlijk om zo tekeer te gaan over een college dat alles uit de kast haalt om inwoners te huisvesten.

  1. Hartelijk dank voor het compliment voor mijn speeches. Kennelijk vond je ze zo goed dat je dacht dat wijlen Co ze geschreven had. Co kon inderdaad heel goed schrijven .Meestal genoot ik ook van de inhoud. Maar gedurende de 34 jaar dat ik actief was in de gemeentepolitiek heeft noch Co, noch iemand anders ooit een tekst voor mij geschreven. Waar je opmerking vandaan komt dat ik altijd al moeite heb gehad om mooie speeches te schrijven is me een raadsel .Ik schreef en bedacht alles zelf en heb voor de meer dan honderd speeches altijd veel complimenten gehad. Kritiek is goed, met onzin kunnen we niks mee.

   Ik verwijt De Kloet niet dat hij zich niet inspant voor de woningzoekenden. Ik wijs hem erop, dat hij door de provincie tegen zich in het harnas te jagen niets bereikt. Hou op met polariseren naar de provincie, maar gebruik de provincie als bondgenoot.

 3. Jullie begrijpen bij Rading Nul wat er gebeurt als Vliegveld Hilversum er niet zou zijn? Een beetje raar om D66 op zijn kop te geven over “te weinig natuurbehoud”, als je het zelf een prima idee vindt om Ter Sype en het vliegveld vol te bouwen (plan PvdA Hilversum) waardoor er een zeer drukke verkeersader zal ontstaan langs je eigen vredige bebouwde kom (Plan VVD Hilversum) tussen N201 en A27. Ga eens vragen wat de bewoners van de Raaweg, Rading, Noodweg en Tolakkerweg daarvan vinden. En ja, ik ben bestuurslid van de Stichting Vliegveld Hilversum (het enige vliegveldje in de randstand, aantoonbaar nodig voor veiligheid, elektrificering en nog veel andere redenen) En nee, ik wil als Hilversummer het Zuidelijk buitengebied niet kapot zien gaan aan asfaltering en verstening. Jullie kleinkinderen zullen zich afvragen waarom de natuur in de randstad voorgoed is opgeofferd. Dan maar geen groei van het aantal huizen, maar betere doorstroom, vedichting en benutting door splitsing etc. En bouwen buiten de randstad, en daar bedrijven stimuleren en snelle verbindingen aanleggen. De wereld is groter dan Loosdrecht. Is er trouwens ooit een plan geweest om een plas te dempen t.b.v. woningbouw en watersporters te verhuizen naar bijvoorbeeld het Tjeukemeer (serieuze planologische vraag, geen grap)?

 4. Geachte heer Kozijn,
  Wat een eenzijdig verhaal loopt u te verkondigen zonder enige feiten kennis van zaken.
  U drinkt u mening op van uw partijgenoten PvdA/GL en wat helemaal ten boze is om op de man te spelen zeker naar Dhr. Roosenschoon van D66 die alleen het beste willen voor Wijdemeren en zijn inwoners.
  Het lijkt wel of u bang bent voor D66 dat zij meer stemmen halen dan uw partij PvdA/ GL waar uw best wel eens gelijk in zal krijgen die zijn immers wel voor bouwen op met kunstmest besmette grasland waar alleen een verdwaalde gans die per abuis op dat stuk grasland land.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.