De WOZ-aanslag op de mat. 30% Hoger!

Vanmorgen viel de aanslag van de WOZ- belasting op de mat. Het verbaasde me niet, maar de aanslag was veel hoger dan vorige jaren. Wel dertig procent! Dat is ook logisch, want deze belasting betaal je over de waarde van je onroerend goed.

Wethouder Financiën Jos Kea. Foto: Douwe van Essen. Bijschrift: Gooi en Eemlander bij artikel Hans van Keken.

Over de waarde van je huis of van je bedrijfsgebouw, of van je jachthaven. Ik laat de ondernemers buiten de orde in deze column en beperk me tot de huizenbezitters. Je betaalt dus voor de waardestijging van je woning. Aan die stijging kan de gemeente niets doen. Die wordt bepaald door vraag en aanbod op de woningmarkt. In tijd van krapte stijgen de prijzen en in gebieden waar mensen graag willen wonen nog meer dan elders. Als huizenbezitter wordt je daardoor rijker, al merk je daar niet veel van als je gaat verhuizen, want in je omgeving zijn de prijzen ook overal gestegen.

Dertig procent hogere opbrengst voor de gemeente

Ik neem mijn eigen huis maar even als voorbeeld. Mijn aanslag is ruim 30% hoger dan vorige keer. Ik ga er vanuit dat dat gemiddeld overal het geval is. Geruisloos kan de gemeente op die manier dertig procent meer OZB innen en dat komt de gemeentekas heel goed uit.

Nu is de WOZ-belasting in Wijdemeren al het hoogst in de regio. Voor velen zal deze verhoging een fikse tegenvaller zijn. Ik ben van mening dat huiseigenaren nauwelijks recht van klagen hebben. Als je de meerwaarde van je huis afzet tegen de verhoging van de belasting, dan is het belastingbedrag een schijntje. Als je huis twee ton meer waard wordt en je moet daar maar € 200 á € 250 meer belasting over betalen, is dat niet veel. (Wat niet wegneemt dat die sterk gestegen belasting er bij een klein pensioen of laag inkomen toch in kan hakken.)

De huurders

De WOZ is van toepassing voor bewoners/eigenaren. Huurders van huur woningen betalen geen WOZ belasting. In dat geval betaalt de eigenaar van de woning het eigenaarsgedeelte. Als de eigenaar woningcorporatie is, dan moet die het hogere eigenaarsgedeelte betalen. Maar de corporatie mag de woning niet verkopen. Dus de waardestijgingen hebben een negatieve invloed op de exploitatie.

Is hier iets aan te doen?

Wel degelijk. De WOZ wordt berekend aan de hand van de tarieven die de gemeenteraad bepaalt. Het tarief is een bedrag voor iedere € 5000 waarde van het onroerend goed. Is je huis een ton waard dan betaal je 20 maal het tarief. Als je huis vijf ton waard is, betaal je honderd keer het tarief. Er zijn verschillende tarieven voor verschillende eigendom situaties en voor verschillend onroerend goed. De waardering voor de WOZ belasting en het tarief zijn communicerende vaten. Als de waarde van het onroerend goed 10% stijgt en de gemeenteraad besluit om het tarief 10% te verlagen, dan blijft het bedrag WOZ dat betaald moet worden exact gelijk. Er is dan geen stijging of daling.

De gemeente staat voor een dilemma:

– of het tarief gelijk houden en lekker de 30% geschatte meer opbrengst incasseren -wat goed voor de gemeentekas is-, maar tot 30% hogere lasten voor de burgers leidt;

– of de tarieven verlagen. Dat kan niet meer voor dit jaar, want het tarief werd in de raad van december vorig jaar door de gemeenteraad vastgesteld,  maar het kan wél voor de komende jaren.

De belofte van Gert Zagt

Tijdens de verkiezingstijd mocht ik aan een tweetal politieke debatten meedoen. In één van de debatten legde ik aan Gert Zagt voor wat hij wil  doen met de stijging van de WOZ voor de burger in verband met de stijging van de waarde van het onroerend goed. Was zijn oordeel om de verwachte meeropbrengst gewoonweg te incasseren, of deelde hij de opvatting dat de tarieven aangepast (verlaagd) zouden moeten worden om de stijging te matigen. Hij was er een voorstander van om de lasten voor de burger niet te verhogen en de meeropbrengst niet voor de gemeentekas te gebruiken. Het is de vraag of wethouder Zagt straks nog hetzelfde vindt, want de gemeentekas is wel erg leeg.

Maar, hij zat naast me en was duidelijk in zijn mening.
Zien we volgend jaar een daling van de tarieven tegemoet?
“Een man een man, een woord een woord”, luidt de uitdrukking.

Erratum:

Er stond in dit stuk dat huurders het huurdersdeel van de OZB betalen. Voor huurders van woningen is dat huurdersdeel al vrij lang geleden afgeschaft. Voor ander onroerend goed  dan woningen geldt nog wel een eigenaarsdeel en een huurdersdeel. De tekst is aangepast.
Wat veel huurders van sociale woningen niet weten is dat de WOZ waarde ook voor hen van belang is.
De maximale huurprijs is namelijk voor 25% gekoppeld aan de WOZ-waarde. Dit betekent dat een lagere WOZ-waarde van uw woning leidt tot een verlaging van uw maximale huurprijs. Gek genoeg is bijna geen enkele sociale huurder op de hoogte van het belang van zijn/haar WOZ-waarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.