Wob-oogst (7 en slot): Heeft de burgemeester dus toch gejokkebrokt?

In het kader van mijn informatieverzoek aan de gemeente was er ‘nog iets’, meldde ik op 22 maart. Nu kan ik het erover hebben. Burgemeester en wethouders blijven weigeren het vorig jaar door bureau Necker van Naem gemaakte concept-rapport over de gemeentelijke organisatie openbaar te maken. De argumentatie roept een nare vraag op: heeft burgemeester Crys Larson de gemeenteraad vorig jaar dus toch bij de neus genomen?

(Foto Lhoon, CC BY-SA 2.0)

Vorig jaar liet het college de gemeentelijke organisatie onderzoeken. Necker van Naem leverde een concept-rapport en een eindversie. Er kwam gedoe van. Voor mij was dat aanleiding om de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in stelling te brengen. Ik  vroeg het college informatie omtrent dat onderzoek.

Pak papier

Het duurde veel langer dan van de wet mag, maar uiteindelijk kwam een pak papier op tafel. Het bevatte soms grappige maar vooral onthutsende feiten. Zie mijn Rading Nul-bijdragen Wob-oogst 1 tot en met 5. Het was ook aanleiding voor een aanvullend informatieverzoek in januari. Dat leverde – na interventie van de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften – enig resultaat op. Zie: Wob-oogst 6.

Maar het laatste stapje liet nog op zich wachten. Ik vond de argumenten voor achterhouden van het concept-rapport juridisch te zwak, dus ging ik in beroep en sprak ik met genoemde onafhankelijke commissie. Aan het andere tafeltje twee ambtenaren van de juridische afdeling van de gemeente, namens het college. De uitkomst viel afgelopen week bij me in de brievenbus.

Mr. Th. C. de Graaf, vice-voorzitter van de Raad van State. (Foto Raad van State)

Ik was het met de gemeente oneens over de interpretatie van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Nu heb ik wel een onvoltooide studie politicologie achter de rug, een afgeronde opleiding journalistiek, ben ik na decennia journalistieke arbeid een aardig geoefend lezer en mag ik de vice-voorzitter van de Raad van State met zijn voornaam aanspreken (en hij mij met de mijne) omdat we elkaar kennen, maar jurist ben ik niet. En ai, op dat vlak moet ik in het zand bijten.

Jammer maar helaas

De bezwaarcommissie is het eens met de gemeente (formeel: burgemeester en wethouders) dat die uitspraak een bredere betekenis heeft dan volgens mij het geval is. Gevolg: het concept-rapport hoeft niet openbaar te worden gemaakt. Gevalletje jammer maar helaas. Kan ik best mee leven. Ik  zal niet naar de recher lopen om te proberen alsnog mijn gelijk te halen.

Toch leverde die zitting van de bezwaarschriftencommissie iets op. Maar helaas niet iets dat tot vrolijkheid stemt. Integendeel.

Ik had niet één (verworpen) argument waarom volgens mij het concept-rapport openbaar moet worden, ik had er twee. Het tweede argument was dit. Het college stelde bij de eerste weigering, dat dat concept-rapport ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ bevat. Dan, zegt de wet, mag de overheid openbaarmaking weigeren. Nou, prima. Maar op 10 juni 2021 zei burgemeester Larson tegen de gemeenteraad iets anders. Ze meldde dat het college het concept niet goed genoeg vond en aan Necker van Naem had gevraagd er meer werk in te steken.

Iets anders

Ging het om ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ van de onderzoekers die het college niet bevielen? Nee, zei Larson, het ging ‘niet om een oordeel over de uitkomst (van het onderzoek, red.), maar om een oordeel over de onderbouwing ervan’. Er was volgens haar sprake van onvoldoende verdieping en onvoldoende onderbouwing van cijfers en analyses.

Duidelijke zaak, voerde ik aan bij de bezwaarcommissie: volgens Larson geen gedoe over ‘persoonlijke beleidsopvattingen’, maar slechts het verzoek om aanvullende onderbouwing. Dat kan alleen maar betekenen dat het eindrapport wat dikker is (meer onderbouwing immers) en niet dat er inhoudelijk iets anders in staat dan in het concept. Mijn conclusie: geen enkel beletsel om het concept alsnog te openbaren.

Juistheid

Nou, liet een van de twee ambtenaren de bezwaarcommissie weten, dat zit toch anders. Citaat uit het verslag van de hoorzitting op 7 maart: ,,Van de juistheid van het verweer dient te worden uitgegaan’’. Dus inderdaad: vanwege ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ in het concept-rapport weigert het college het openbaar te maken.

Larson: op de tocht. (Foto Douwe van Essen)

Interessant. Ik weet niet of die ambtenaar in de gaten had dat hij daarmee burgemeester Larson op de tocht zette. Immers, dit is nu het geval. Het college weigerde een- en andermaal het concept-rapport openbaar te maken en bevestigde dat vorige week in de brief die ik ontving. En die weigering berust dus – volgens die ambtenaar – op het argument dat het gaat om ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ in het concept.

Er valt moeilijk iets anders te concluderen dan dat de onderzoekers inhoudelijke dingen hebben opgeschreven (‘persoonlijke beleidsopvattingen’) die het college niet bevielen. Burgemeester en wethouders wilden kennelijk inhoudelijk andere dingen zien dan de onderzoekers in hun concept hadden opgeschreven.

Laten bijbuigen

Dat kan alleen maar betekenen dat het college het eindrapport heeft laten bijbuigen in een richting die beter beviel dan de onderzoeksresultaten lieten zien. In feite zeg je dan als college: onderzoek de zaak, maar als er niet uitkomt wat wij willen, dan moet je je rapport herschrijven zodat er komt te staan wat wij willen.

Maar nee, zei burgemeester Larson op 10 juni vorig jaar tegen de gemeenteraad: zo zat het niet. We hadden geen ander oordeel dan de onderzoekers over de uitkomst van het onderzoek, ons oordeel was alleen dat de boel beter moest worden onderbouwd.

Nu is het van tweeën één: ofwel het ging alleen om een steviger onderbouwing ofwel het ging om een gewenste andere uitkomst. Mijn pleidooi voor de bezwarencommissie: als het alleen ging om betere onderbouwing is er geen reden om het concept-rapport geheim te houden. Tegenargument van de ambtenaar: het ging om ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ die niet openbaar mogen worden.

Kan niet kloppen

Conclusie: als het ging om ‘persoonlijke beleidsopvattingen’, dus inhoudelijke zaken, dan kan het niet kloppen wat Larson tegen de gemeenteraad zei, namelijk dat het alleen maar ging om meer onderbouwing. Dan heeft Larson de raad dus bij de neus genomen. Dat is heel ernstig, de ergst denkbare bestuurlijke ‘faux pas’.

Er zit nu een nieuwe gemeenteraad, met nogal veel nieuwe leden en relatief weinig oude rotten. Maar dan nog lijkt me dat er voor de raad voldoende aanleiding is het college hierover eens flink door te zagen. Dat is des te eenvoudiger omdat deze zaak het pakkie-an is van het enige collegelid dat zeker blijft zitten in het nieuwe college: de burgemeester.

2 gedachten op “Wob-oogst (7 en slot): Heeft de burgemeester dus toch gejokkebrokt?”

 1. Beste Ronald Frisart, uw diepgravende onderzoek ook in deze kwestie wordt door mij en andere lezers van Rading Nul zeer gewaardeerd. Maar er speelt nog iets anders en mogelijk ook belangrijkers in deze kwestie: de minachting van de burgemeester voor haar eigen raad. De raadsleden hebben immers meteen en met klem gevraagd om de eerste versie van het rapport. De raad gaf opdracht voor het onderzoek en de burgemeester was namens de raad in persoon opdrachtgever. Er hadden dus geen andere versies aan de raad mogen worden aangeboden dan de eerste en enige echte. In mijn afscheidsspeech van de gemeenteraad heb ik gezegd dat er op korte termijn steun moeten komen aan het gemeentebestuur van Wijdemeren waar de burgemeester zo’n bepalende rol in heeft. Zolang die steun er niet komt en deze burgemeester leading lady blijft zal steeds met veel geblabla om problemen worden heengedanst en zakken we als gemeente verder het moeras in.

  1. Wat een voortreffelijke analyse van Renée Wijnen.
   De Raad is het hoogste bestuursorgaan in Wijdemeren. Dus als de Raad een onderzoeksopdracht geeft aan Necker van Naem, dan mag, nee moet, de Raad verwachten dat de Raad het onderzoeksresultaat, ongecensureerd door het college, in handen krijgt. Zeker als daar expliciet om gevraagd wordt.
   Daar ging het mis.
   En de Raad liet het gebeuren.

   Nieuwe Raad, houd vast aan uw positie en uw wettelijke recht op gevraagde én ongevraagde informatie en laat u niet met een kluitje in het riet sturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.