Groenewoud: 23 mei Provincie NH op bezoek!

Als u belangstelling heeft voor het kunststuk dat ambtelijk wordt voorbereid door Noord-Holland, Natuurmonumenten en Wijdemeren om de belt Groenewoud onzichtbaar te laten verdwijnen onder mooie bloemen en moerasvorming, kom dan op 23 mei naar Rading 1.

Op 23 mei om 20.00 uur wordt een zogenaamde Beeldvormende Sessie  (BVS) gehouden in het gemeentehuis van Wijdemeren. Dat is een bijeenkomst waar de gemeenteraad wordt geïnformeerd over een onderwerp voorafgaand aan de politieke besluitvorming in Commissie en Raad. In die BVS ontvangt Edwin Bakker (projectleider) , de auteur van de brief aan de gemeenteraad, zijn ambtelijke collega’s uit de provincie om aan de raad (en college) uitleg te geven over het voornemen van hem en zijn ambtelijke gesprekspartners om de belt slechts eenvoudig te saneren en toe te voegen aan het Natuur Netwerk Nederland. Met andere woorden, de vergevorderde plannen voor serieuze sanering van de belt van de afgelopen tien jaar (Afvalzorg-VLEK) af te blazen.

De druk is groot

Dat de druk op de provincie vanuit het rijk groot is, mag blijken uit dit stuk in Binnenlands Bestuur van 12 maart van dit jaar, onder de titel:

In dat stuk stelt Gedeputeerde Rosan Kocken dat de streefdatum van 2027 te ambitieus is. Die wordt niet gehaald o.a. omdat eigenaren van grond zich zullen verweren tegen onteigening van hun grond voor de natuurambitie van de provincie en omdat de provincie het geld niet heeft om al die plannen te betalen.

Maar gedeputeerde Kocken zegt simpelweg de middelen niet te hebben om het NNN-doel op tijd te halen, gezien ook de andere opgaven waaraan de provincie Noord-Holland moet voldoen binnen het Nationaal Plan Landelijk Gebied. Daar hoort het stikstofdossier bij, maar ook de reductie van broeikasgassen en de waterhuishouding. ‘Ik denk dat iedereen op zijn klompen aanvoelt’, zei Kocken, ‘dat de ambitie om in 2027 het NNN af te ronden, afgezet tegen de ongeveer 500 miljoen euro die daarvoor nodig is die wij in de provinciale begroting de afgelopen twintig jaar niet hebben gereserveerd, een heel moeilijk verhaal wordt.’

Overigens noemde gedeputeerde Rosan Kocken nog een tweede reden voor het niet halen van de deadline. ‘Uiteindelijk zitten we met hectares die van mensen zijn die op dit moment niet van zins zijn om natuur te maken van hun perceel. We moeten gaan kijken of we die hectares bijvoorbeeld kunnen onteigenen, maar dat is een proces dat in tijd niet gehaald zal kunnen worden.’ Ze merkte daarbij op dat ook andere provincies ermee worstelen het NNN-doel te halen.

Het is die druk, op alle provincies, die het vermoeden bevestigt dat er nu met “grote stappen, snel thuis” in Haarlem besloten wordt om de sanering van de belt licht uit te voeren, opdat de oppervlakte van de belt kan worden bijgeschreven als “natuur” op de conduitestaat van het college van GS van Noord-Holland.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomstige inrichting van de Kortenhoefse polder (wel of geen plas-dras / moeras) en de sanering van de chemische belt Groenewoud: noteer in uw agenda 23 mei 19.30 Gemeentehuis, Rading 1, Nieuw Loosdrecht.

Eén gedachte op “Groenewoud: 23 mei Provincie NH op bezoek!”

  1. https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/59afc2bc-c10f-4b9a-bd13-bb8dda8badd2/bacterien-eten-vervuilde-grond-schoon . Op radio 1 een interview van Jort Kelder met dr. Marcelle van der Waals die promoveerde op het reinigen van gifbelten d.m.v. bacteriën. Misschien kunnen Provincie, Gemeente, Afvalzorg, Natuurmonumenten en al die spelers die tegen deze problematiek aanlopen eens hun oor bij haar te luisteren leggen…. géén sciencefiction.
    Het bedoelde stukje staat tussen 1.35 b3n 6.10

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.