Larson lapt integriteit weer aan laars

Zal je net zien: heb je iemand lof toegezwaaid, gaat het de eerste de beste keer daarna lelijk mis. In verband met de begrotingsraad die ze perfect leidde, heb ik burgemeester Crys Larson onlangs geprezen, maar donderdagavond raakte ze in de eerstvolgende raadsvergadering weer eens in de knoop met de integriteit van de gemeente.

Burgemeester Crys Larson. (Foto Douwe van Essen)

De zaak waarom het gaat, is de installatie van Wilna Wind tot commissielid (fractiemedewerker) voor PvdA/GroenLinks. Die installatie vond plaats op 14 oktober. Dat ging niet vlekkeloos, want bij de verklaring die burgemeester Larson Wind voorlas ging iets mis. Larson maakte in de tekst een fout die op het eerste gezicht onbelangrijk leek, maar die bij nadere beschouwing wel degelijk van belang is. Van belang namelijk voor de integriteit van de gemeente Wijdemeren. Voor de details verwijs ik naar het stuk dat ik daarover eerder schreef op Rading Nul.

Advies Kozijn

Aan het eind van die bijdrage vroeg ik me af hoe dit varkentje verder precies gewassen zou moeten worden. Gelukkig kwam een ervaringsdeskundige, oud-burgemeester Wim Kozijn namelijk, met een heel praktisch advies aan Larson om het probleem in een ommezien uit de wereld te helpen.

Kozijn schreef: ,,Verspreking burgemeester Larson eenvoudig repareerbaar. De burgemeester zou in de komende raadsvergadering bij het vaststellen van de notulen van de vorige raadsvergadering het volgende kunnen verklaren: ‘Daar waar ik het woord onmiddellijk heb gebruikt bij de afname van de zuiveringseed  bij mevr. Wind, dient geacht gelezen te worden het woord middellijk’. Daarna vraagt zij de griffier deze opmerking expliciet in het verslag van de dan gehouden vergadering op te nemen. Klaar is Kees.’’

Met zo’n advies van een oude rot in het vak kan het niet meer mis gaan, dacht ik toen ik dat destijds las. Maar deze week ging het dus toch fout.

Hoop

Het eerste inhoudelijke agendapunt na het vaststellen van de agenda gaf me nog  hoop. Dat agendapunt was de benoeming/installatie van drie commissieleden. Voor de volledigheid noem ik ze even: Patricia Roobol (De Lokale Partij), John van de Ree (VVD) en Maire van der Meulen (DorpsBelangen). Het voorlezen van de verklaringen voor Roobol en Van der Meulen en de eed voor Van de Ree deed de burgemeester vlekkeloos. Sterker nog, ik meende te horen dat ze bij het voorlezen van de eerste verklaring een lichte nadruk legde op het woord ‘middellijk’ toen dat voor de eerste keer in de tekst voorkwam. Helemaal goed.

Het volgende agendapunt: vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 14 oktober en 11 november. U snapt, ik spitste de oren, want nu zou het vast komen, nu zou Larson haar faux pas van 14 oktober gaan corrigeren om het op het punt van integriteit weer helemaal in orde te brengen. Kozijn had haar immers de weg gewezen, dus er kon moeilijk iets verkeerd gaan. Toch?

Ernstig

Mis! Larson wijdde er geen woord aan en de besluitenlijst werd zonder meer goedgekeurd. Daarmee laat de burgemeester dus de op 14 oktober per ongeluk ontstane integriteitskwestie doodleuk voortbestaan. De burgemeester nota bene. De burgemeester, die qualitate qua de wettelijke hoeder is van de integriteit in het lokale openbaar bestuur. Althans: die hoeder móét zijn, want Larson geeft er opnieuw geen blijk van dit belangrijke onderdeel van haar ambt te doorgronden en serieus te nemen. Dat is ernstig. En des te ernstiger omdat het niet de eerste keer is dat ze op dit terrein een uitglijder ten beste geeft. Het gebeurde ook al in september, toen het rapport van bureau Necker van Naem over de ambtelijke organisatie aan de orde was.

Het spijt me buitengewoon, maar dit aanziend en beluisterend schoot me donderdagavond toch het begrip lerend vermogen te binnen en ook een spreekwoord over een ezel en een steen.

En de gemeenteraad?

Maar genoeg voor nu over de burgemeester. Laten we ook even kijken naar de gemeenteraad. Die keurde de besluitenlijst van 14 oktober goed zonder er zelfs maar een syllabe aan vuil te maken. Wisten de raadsleden dan niet dat er nog een integriteits-‘dingetje’ moest worden gerepareerd? Natuurlijk wisten ze dat wel. Want weliswaar soms grommend omdat ze Rading Nul te kritisch, te onbarmhartig of niet gezellig genoeg vinden, ze lezen deze politieke website wel. En hoewel ze dus niet alleen het probleem kenden, maar ook de door Kozijn aangereikte uitweg, vonden ze het geen van allen nodig een vinger op te steken en er iets over te zeggen. Niet bij nagedacht? Dat is dan niet zo slim. Geen probleem met de kwestie? Dat is nog erger.

Voor dit moment dringt zich dus niet alleen de conclusie op dat de integriteit van het lokale openbaar bestuur bij burgemeester Larson niet in goede handen is, maar ook dat het de nu zittende gemeenteraadsleden worst zal wezen. Arm Wijdemeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.