Nieuw bestuursakkoord gebaseerd op drijfzand

Eindelijk is er dan het coalitieakkoord. Na bijna drie maanden is er een nieuwe coalitie met een sterk stempel van De Lokale Partij er op. Zij hebben de verkiezingen gewonnen en bepalen voor een groot deel de koers. De twee andere partijen hebben verlangens moeten inslikken.

Alle hens aan dek! De titel van het coalitieakkoord van DLP, VVD en PvdA/GL.

De VVD doet afstand van de bouwlocatie Nederhorst Noord en PvdA/Groen Links hebben de opvatting dat deze gemeente niet meer zelfstandig verder kan, waarschijnlijk ter wille van de collegetafel, ingeslikt. Terwijl de financiële paragraaf van het coalitieakkoord een prima beschrijving geeft als illustratie van de stelling dat het zo eigenlijk niet langer gaat.

Een aantal feiten op een rijtje (een bloemlezing uit het akkoord)
 • Met de uitkomst van de rekening 2021 en het tekort van de Porseleinhaven van vijf ton is de algemene reserve op. Was deze in 2017 nog ruim zeven en een half miljoen, nu is het geld op.
 • In het komend jaar is het niet veel beter, want werd in de begroting nog uitgegaan van een plus van € 50.000, nu wordt op de lopende begroting opnieuw een tekort verwacht van 1.1 miljoen. Voor een groot gedeelte veroorzaakt door een overschrijding van €650.000 voor de inhuur van personeel.
 • Er is 10% gebrek aan personeel. Dit is grosso modo al jaren zo.
 • De coalitie vreest extra uitgaven voor elektra, energie, inflatie, kostenstijgingen, onzekerheden over grondopbrengsten en nog extra uitgaven voor de  Porseleinhaven.
 • Het onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen is op het  laagst mogelijke niveau.
 • In de meerjarenbegroting is flink gekort op de onderhoudsniveaus om deze begroting sluitend te maken. Kortingen  die overigens niet of nauwelijks te realiseren zijn.
 • De reserve voor het Sociaal Domein is praktisch op.
 • Er is nauwelijks budget en ambtelijke capaciteit op het gebied van duurzaamheid.
 • De structurele kosten zijn niet in balans met de structurele opbrengsten.
 • De termijnen waarbinnen wettelijke en  werkelijke vooruitgang geboekt moet zijn komen dichterbij .
 • Het doel om in 2022 als zelfstandige gemeente met I (informatie) en A (automatisering) te kunnen aansluiten op de omstandigheden wordt niet gehaald.
 • De implementatie van het Rapport Necker Van Naem gaat langer duren.
 • Er is grote achterstand met de ICT.
De oplossing

Als je deze litanie leest, kun je naar mijn oordeel slechts tot een conclusie komen: Hou op met doormodderen, het kan zo niet verder. Weliswaar krijgt Wijdemeren door de herverdeling van het Gemeentefonds volgend jaar meer geld van het rijk, maar de hardnekkige kwaal van het ontbreken van medewerkers lijkt zo langzamerhand onoplosbaar.
Met stijgende verbazing lees ik dan: “Het is duidelijk dat in  2022 de inzet er vooral gericht moet zijn om een tekort op de algemene reserve te voorkomen.”(!). En dat met het doorzicht dat er al meer dan een miljoen tekort zal zijn. In het coalitieakkoord wordt geen enkele maatregel aangekondigd om dit doel te bereiken. De oplossingen zijn van een algemeen karakter: kritisch naar de kosten kijken. Ik kan me geen college voorstellen dat niet kritisch kijkt. Begrotingsdiscipline, nog zo’n dooddoener, alsof het bij de voorgaande colleges een losgeslagen bende was. Scherpe keuzes maken in opgedragen taken. Geen enkel concreet voorstel om de uit lood geslagen financiën weer in orde te krijgen. Waarom niet ? Omdat die er waarschijnlijk niet zijn.We hebben de hoogste lokale belastingen uit de regio, er is bijna niets waar we nog op terug kunnen vallen. Het vet is overal van de botten af. Dit is een coalitieakkoord gebaseerd op drijfzand.

Overig

Er staan in de overige 24 pagina’s leuke dingen voor de mensen.

Wim Kozijn

Eén gedachte op “Nieuw bestuursakkoord gebaseerd op drijfzand”

 1. Als er wat financien betreft moeilijke tijden dreigen halen politici de welbekende cliches van stal: de broekriem moet aangehaald, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen want ja ‘de bodem van de schatkist is in zicht’. Wat Wijdemeren betreft allemaal niet van toepassing: de bodem van de schatkist is helaas niet in zicht, er zit helemaal geen bodem in de Wijdemeerse schatkist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.