Raad sorteert voor op matiging ozb

Met vereende krachten regelde de oppositie afgelopen donderdag in de gemeenteraadsvergadering alvast geld om de onroerendezaakbelasting (ozb) voor Wijdemeerse huiseigenaren in 2025 (en de jaren daarna) wat te matigen. Twee van de drie politieke draaiers die dat eind vorig jaar plots blokkeerden, draaiden weer bij en deden donderdag wél mee.

(Illustratie VNG)

Zoals Rik Jungmann al beschreef was het donderdag bij uitstek de avond van de politieke oppositie. Doordat ze de rijen sloten, kregen ze heel wat voor elkaar. Zo werd de financiële reserve sociaal domein niet opgeheven en het sociale geld niet gestort in het grote gemeentelijke spaarvarken (de algemene reserve). Die reserve sociaal domein blijft, zodat gegarandeerd is dat dat geld daadwerkelijk voor sociale aangelegenheden beschikbaar blijft en niet vanuit de algemene reserves aan iets heel anders kan worden besteed.

Ron de Haan: bezuiniging op het sociaal domein in de pen. (Foto Douwe van Essen)

Zeker, het gaat over een beperkt bedrag, 184.000 euro, maar alle beetjes helpen. Voor het sociaal domein heeft wethouder Ron de Haan, en met hem het hele college, immers nog een bezuiniging in de pen van een half miljoen. Die bezuinigingsvoornemens zijn, zoals eerder gesignaleerd, vooralsnog boterzacht, maar toch. De meerderheid van de raad nam met die 184.000 euro liever het zekere voor het onzekere. Overigens deed wethouder Gert Zagt (financiën) daarover niet moeilijk. Hij zei de argumenten te begrijpen en het graag over te laten aan de raad.

Schuiven met geld voor wegen

Anders was dat met het geld uit de reserve rationeel wegbeheer. Heel kort samengevat was de kwestie deze. In die reserve zit bijna 4,9 miljoen euro. Het college wilde grofweg de helft storten in een financiële voorziening voor wegen en de andere helft in de algemene reserve. Om genoeg geld te hebben voor wegonderhoud zou dan jaarlijks in genoemde voorziening voor wegen 8,5 ton moeten worden bijgestort.

Van oppositiekant kwamen twee elkaar aanvullende voorstellen, een amendement en een motie, om het anders te doen. Ultrakort samengevat: stort niet de helft maar (bijna) het hele bedrag uit de op te heffen reserve rationeel wegbeheer in die nieuwe voorziening voor wegen, dan kan de aanvullende jaarlijkse storting flink omlaag. Al met al verbetert het  Wijdemeerse begrotingsresultaat in dat geval met iets minder dan 4,5 ton. En laten we dat geld dan via de ozb ten goede laten komen aan de inwoners, zo stelde de oppositie voor.

Verzet Zagt

Wethouder Zagt verzette zich met hand en tand. Hij erkende dat ‘uw rekensom klopt’, maar vond het toch een slecht idee. Aan een zo te horen niet zo relevant administratief argument van Zagt besteedde de oppositie weinig tijd. Geheel verkeerd viel Zagts opmerking dat tegenover de gesprekspartners over fusie (Hilversum en Gooise Meren) geen ‘kunstmatig beeld’ moet worden geschapen. Het woord viel niet letterlijk, maar de oppositie vatte dat op als chantage en weigerde daarvoor te buigen.

Eind van het liedje: de oppositie zette door. Daarmee is nu geregeld dat de komende jaren krap 4,5 ton per jaar in beginsel beschikbaar is om het ozb-tarief te matigen. Gezien het pittige tarief in Wijdemeren is dat voor woningeigenaren goed nieuws.

Draaiers draaien bij

In politieke zin viel wel iets op. Eind vorig jaar tekende zich ook al een raadsmeerderheid af om de ozb-druk iets te beperken. Toen ging het om een post van ruim drie ton. Maar enkele voorstanders lieten zich intimideren door de provincie en burgemeester Charlie Aptroot.  Die matiging ging daardoor niet door.

De politieke draaiers die destijds de ozb-matiging blokkeerden (uiteraard samen met de raadsleden van de coalitie die er toch al niet aan wilden)  waren Olivier Goetheer (Groep Goetheer), Esther Kaper (ChristenUnie) en Bo de Kruijff (VVD). Afgelopen donderdag bleken Goetheer en Kaper echter alsnog bijgedraaid. Alleen De Kruijff (en de rest van de coalitie natuurlijk) bleef tegen de voorgestelde mogelijkheid tot ozb-matiging. Het haalde niets uit, want de verenigde oppositie was in de meerderheid.

Bij de neus laten nemen

Nu we het toch over de ozb hebben nog even iets anders, namelijk een stuk in De Gooi- en Eemlander van 10 maart waarin een commercieel bezwaarbureau beweert dat veel gemeenten de mist in gaan met de (WOZ-)waardebepaling van woningen. Voor woningen in Wijdemeren en Hilversum regelt de gemeente Hilversum die waardebepaling. In Hilversum klopt 45 procent van de WOZ-beschikkingen niet, in Wijdemeren 41 procent, zo meldde de krant.

Hans van Keken. (Foto Douwe van Essen)

Ik las het met verbijstering. De kennelijk onkritische verslaggever (let wel: dat was NIET Hans van Keken, die de Wijdemeerse verslaggeving voor zijn rekening neemt) had zich door het commerciële bureau bij de neus laten nemen. Dat bureau kan hooguit weten hoeveel procent van de WOZ-bezwaren die het zelf bij een gemeente indient succesvol is. In de praktijk is dat bij zulke bureaus minder dan 20 procent. En dat is dan nog maar een heel klein deeltje van alle WOZ-waarderingen. Veel gemeenten geven cijfers over percentages bezwaren en percentages succes daarbij, maar ook daarmee kan het bureau onmogelijk schragen wat het beweerde.

Kant noch wal

De volgende dag (waarom toen pas?) stond in de krant de reactie van de gemeente Hilversum: de bewering van het commerciële bureau raakt ‘kant noch wal en mist elke vorm van onderbouwing’. Ai, dat was de verslaggever kennelijk ontgaan. En ook degene die besloot dat onzin-stuk te verheffen tot opening van het regio-katern. Zo kregen we als lezers dus een grote en misleidende gratis advertentie voor het commerciële bureau te verstouwen.

Te hopen valt dat Wijdemeerse huiseigenaren zich daardoor niet van de wijs laten brengen. Jazeker, de gemeente maakt soms een fout met de WOZ-waardering en dus met de ozb-aanslag. Maar zeer waarschijnlijk bij lange na niet zo vaak als het commerciële bureau in De Gooi- en Eemlander mocht rondbazuinen. Bij een gemeentelijke fout moet de huiseigenaar dus vooral bezwaar maken – liefst zelf, want dat is volgens ervaringscijfers kansrijker dan via zo’n bureau. En zelf bezwaar maken kost de gemeente (dus de belastingbetaler) bovendien minder geld dan inschakeling van zo’n bureau.

Even wachten

Maar goed, nu even wachten op eind dit jaar. Dan immers moet de raad de begroting en de ozb-tarieven voor 2025 vaststellen. Dan zal dus blijken of het daadwerkelijk komt tot het iets matigen van de Wijdemeerse ozb-druk zoals de oppositie afgelopen donderdag bedoelde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.