Raad als 1 man tegenover Wethouder Ron de Haan

Donderdagavond 21 maart, het begin van de lente, was de raad aan het eind van de avond volstrekt eensgezind. Toen riep de raad wethouder de Haan in een extra motie op om pal te staan voor  Kortenhoef inzake de belt Groenewoud en de gewenste inrichting van de polder Kortenhoef.

Wilna Wind Fractievoorzitter PvdA/GL namens de hele raad. (Foto: Douwe van Essen)

Dat ging niet zonder slag of stoot, net als in de commissie. Wilna Wind, de fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks hield namens alle partijen in de raad van Wijdemeren een vlammend betoog voor een motie die het college oproept om te strijden voor de belangen van de Kortenhoefse inwoners,  aanwonenden en grondeigenaren, kortom iedereen die ernstig nadeel zal  gaan ondervinden van de wensen van de Provincie en Natuurmonumenten m.b.t. de inrichting van de polder Kortenhoef.

De aanleiding van de motie was het bericht in Binnenlands Bestuur waar wij al eerder op wezen, dat gedeputeerde Rosan Kocken verklaarde dat het NNN Natuur Netwerk Nederland in Noord Holland niet op 1-1-2027 gerealiseerd zal zijn, omdat er te veel hindernissen zijn, zoals rechtszaken i.v.m. onteigening en procedures die voltooid moeten worden.

Geen vervelende afloop

Volgens Wilna Wind levert dat bericht uit het Haarlemse kansen op voor “nieuwe spelen, nieuwe kansen” om het plan Afvalzorg/Vlek nieuw leven in te blazen. “Laten we deze avond nu eens leuk afsluiten als u verklaart dat u begrijpt wat de hele raad wil en dat u zich daarvoor gaat inzetten, zonder dat deze avond een vervelende afloop krijgt.”(Voegde zij er dreigend aan toe.) “Dit is het verhaal uit de commissie en ik hoop dat u niet uw verhaal uit de commissie gaat herhalen!” Hier was geen woord Spaans bij.

De Nieuwsbrief van Afvalzorg februari 2018

Februari 2018. Iedereen is het eens. Alles is onderzocht om met het project te starten. Waarom gebeurde dat niet?
De motie

Die motie met het bovenstaande in het dictum luidde:

Verzoekt het college met spoed schriftelijk een standpunt aan de provincie te doen toekomen waarvan de volgende aspecten deel uitmaken:

 1. Prioriteit aan het saneren van de belt;
 2. Te komen tot een plan voor natuurontwikkeling wat wel op draagvlak van omwonenden en raad kan rekenen;
 3. Daarbij nadrukkelijk de mogelijkheden voor woningbouw te betrekken;
 4. Het initiatief te nemen in verdere uitwerking van deze plannen;
 5. Hierbij uit te gaan van de integrale aanpak Polder Kortenhoef, plan Afvalzorg/Vlek;
 6. De raad hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Wethouder Ron de Haan opende met een dankwoord voor de eerste drie buttons in de motie. Ook het college wil de “afvalberg” saneren, draagvlak van omwonenden voor de natuurontwikkeling krijgen en nadrukkelijk ook kijken naar mogelijkheden voor woningbouw. Het college is het volkomen eens met deze drie punten.

Wethouder Theo Reijn in februari 2018
Wethouder Theo Reijn meldt in februari 2018 dat er toestemming van de provincie Noord Holland is voor het bestemmingsplan Groenewoud. Wat gebeurde er daarna? Dat is de hamvraag. Wie gooide er een spaak in het wiel of wie pakte niet door?
De pijnpunten 4 t/m 6… Wethouder Ron de Haan. (Foto: Douwe van Essen)

Meer moeite had hij met de punten 4 t/m 6 uit de motie. Hij wees er maar meteen op dat er helemaal geen plan Afvalzorg/Vlek meer bestaat, omdat het bestemmingsplan in 2018 wel door de gemeente ter inzage werd gelegd, maar nooit werd afgerond “omdat het plan zou zijn gestrand op een verordening die de provincie zelf heeft vastgelegd. Dat maakt het ons onmogelijk om een gesprek met de provincie hierover te hebben. ”. Helaas werd niet duidelijk welke verordening dat dan was. De wethouder: “Ik weet wel dat de gedeputeerde u een brief heeft gestuurd dat er een positieve intentie was vanuit de provincie voor het plan Afvalzorg/Vlek, maar dat is nooit geëffectueerd. In het feitenrelaas kunt u dat nog eens rustig nalezen.”

Zo ging het maar door en door. Om een heel lang verhaal kort te maken. De wethouder wilde de broedende Haarlemse ambtenarenkip niet storen met een motietje van de complete Wijdemeerse raad.
Daartoe werd ook weer de kaart tevoorschijn getoverd dat Wijdemeren vooral geen initiatief moet nemen inzake Groenewoud, omdat wij dan de volledige sanering moeten betalen. Iets waarmee zelfs wethouder Gert Zagt, zoals bekend altijd zeer terughoudend begrotend, niet het totale failliet van Wijdemeren kan voorkomen.

“Wethouder begrijp dan toch, we vragen u om op te komen voor onze inwoners!”Rosalie van Rijn (CDA) (Foto: Douwe van Essen.)

Het werd gaandeweg duidelijk dat de wethouder absoluut niet van plan was om zijn nek uit te steken. Rosalie van Rijn (CDA): ” wethouder, begrijpt u dan niet dat wij u vragen om actief op te komen voor de belangen van de Kortenhoevers. Wij willen geen plas-dras, wij willen dat het plan Afvalzorg/Vlek uitgevoerd wordt en dat u daarin een actieve rol op u neemt!”

Boetseren aan de motie

Om de wethouder wat tegemoet te komen werd de tekst “plan Afvalzorg/Vlek” geschrapt uit de motie. Ook dat bleek onvoldoende. In een korte schorsing werd een kapitale zin geconstrueerd voor button 4, die wel vier keer door Wilna Wind aan voorzitter Charlie Aptroot werd voorgelezen om hem correct in de verwoording van de motie te krijgen.

“Kunt u die zin nog een keer oplezen Mevrouw Wind?” Charlie Aptroot. Zijn laatste actie als voorzitter van de raad van Wijdemeren.
Die zin luidde:

“4. Het initiatief te nemen om met belanghebbenden gezamenlijk op te trekken richting de provincie bij de verdere uitwerking van deze plannen!”

En o ja: “de raad actief te informeren”.

Bij stemming werd deze motie dus aldus (volgens mij) aangenomen zonder het veto van de wethouder:

1. Prioriteit aan het saneren van de belt;
2. Te komen tot een plan voor natuurontwikkeling wat wel op draagvlak van omwonenden en raad kan rekenen;
3. Daarbij nadrukkelijk de mogelijkheden voor woningbouw te betrekken ;
4. Het initiatief te nemen om met belanghebbenden gezamenlijk op te trekken richting de provincie bij de verdere uitwerking van deze plannen!
5. Hierbij uit te gaan van de integrale aanpak Polder Kortenhoef.
6. De raad hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Dit ei werd door de hele raad gelegd. Nu maar zien of wethouder Ron de Haan er niet alleen op gaat broeden, maar er met een duidelijke visie, zoals we dat van hem gewend zijn,  mee aan de slag gaat.

Foto: Douwe van Essen.
Feitenrelaas

De wethouder schermt voortdurend met een feitenrelaas dat de gemeente maakt. Dat is mooi. Raar dat hij zijn zaak verdedigt zonder een feitenrelaas, maar dat kan kennelijk. Het is wel verbazingwekkend dat zo’n feitenrelaas anno 2024 niet met een paar knoppen uit het gemeentearchief is op te diepen, maar dat zij dan zo.
Mocht u behoefte hebben aan en feitenrelaas over de belt (niet berg) Groenewoud, dan kan ik u van harte het dossier van de Wijdemeerse Webkrant over de belt aanbevelen waarin u vanaf 1999 (iets na het begin van internet) tot 2018 (het einde van de WWK) tientallen artikelen over de belt kan terugvinden. Na 2018 is op Rading Nul ook flink wat over de belt en de plannen gepubliceerd. Ga naar de homepage en tik “Groenewoud” in het zoekveld. U wordt beloond met een stuk of twintig artikelen van de afgelopen zes jaar Rading Nul.

update 23-3-2024: Kijk om een beeld te krijgen van de belt naar deze video van de provinciale partijen Christen Unie en Namens Noord Hollanders van een jaar geleden waarin ook al de vrees wordt uitgesproken dat plas-dras zetten van de polder, zoals Natuurmonumenten wil, het risico oplevert dat giftig beltwater in de kruipruimtes van aanliggende woningen terecht komt.

Eén gedachte op “Raad als 1 man tegenover Wethouder Ron de Haan”

 1. Het lijkt wel of die wethouder de Haan in dienst is bij de provincie i.p.v. Wijdemeren. Dat tegensputteren wat hij doet belooft niet veel goeds. Ik vind hem niet de man die de capaciteiten en de instelling heeft om de belangen van Wijdemeren en de bewoners goed te verdedigen bij de provincie. Die taak moet een ander maar op zich nemen.
  Die gedeputeerde Rosan Kocken die zich met de kwestie bezig houdt schijnt van Groen Links te zijn. Ongelofelijk dat die er aan mee wil werken om subsidie aan te vragen voor een plan om een gifbelt tot natuurgebied te verklaren zonder er bij te zeggen dat het om een gifbelt gaat. Wat zal de Europese commissie daar van vinden? Ik weet wel wat ik er van vind. Slechts het royeren van mevr. Kocken kan mij er van weerhouden om nooit meer op GL te stemmen.
  Het doet mij goed te zien dat nu de gemeenteraad zich eensgezind en daadkrachtig te weer stelt. Dat geeft de burger moed.
  Tot slot denk ik dat Rik Jungman een echte visionair is door het archief van de webkrant al die jaren zorgvuldig te bewaren. Er is daar inderdaad enorm veel informatie vinden over tal van zaken waarover iets te doen is geweest.

  O ja….ooit heeft iemand toestemming gegeven om de hekken van de belt 24/7 open te laten staan. Wie zou dat geweest zijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.