Rekenkamer moppert: bouwleges worden alwéér niet onderbouwd

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren zijn hardleers. Ze zijn verplicht de hoogte van de bouwleges (verschuldigd bij nieuwbouw en verbouwingen) te onderbouwen. De gemeentelijke Rekenkamercommissie heeft ze daarop vorig jaar al gewezen. Maar ze trekken zich er niets van aan. Ook in de begroting 2022 ontbreekt elke verklaring voor de hoogte van de bouwleges.

(Foto Stanislaw Skowron, publiek domein)

Al eerder besteedde Rading Nul dit jaar aandacht aan de bouwleges in Wijdemeren: zie hier en hier. Een van de kritiekpunten was dat de gemeente de verplichting doodleuk aan zijn laars lapt om aan te geven waarom de bouwleges die burgers en bedrijven moeten betalen zo hoog zijn als ze zijn.

In grote lijnen

Een gemeente hoeft heus niet tot drie cijfers achter de komma te verantwoorden welke kosten worden gemaakt om vergunningen voor nieuwbouw en verbouwingen af te geven. Maar in grote lijnen moet dat wel worden aangegeven. Dat is van belang, omdat gemeenten op alle bouwleges bij elkaar geen winst mogen maken (om bijvoorbeeld gaten elders in de begroting te dichten). De hoogte van die leges mag hooguit kostendekkend zijn, zoals dat heet. Gemeenten mogen dus aan burgers en bedrijven niet meer in rekening brengen dan ze voor (ver)bouwvergunningen werkelijk aan kosten maken. Onderbouwing van de hoogte van de leges betekent ook dat inwoners grofweg kunnen nagaan of ze een redelijk tarief betalen.

En wat lezen we nu over de bouwleges – een van de zogeheten ‘gebonden heffingen’ – in de begroting 2022? Wel, dit: ,,Bij de gebonden heffingen streven we naar volledige kostendekking’’. Verder staat er dat de tarieven met 1,5 procent inflatiecorrectie worden verhoogd ten opzichte van dit jaar. En tot slot dat wordt geraamd dat de gemeente volgend jaar aan leges (maar dat zijn er meer dan alleen de bouwleges, bijvoorbeeld ook wat een inwoner voor een paspoort moet betalen) 972.000 euro denkt te innen. Verder niets.

Meer details komen overigens nog als het college binnenkort ook de legesverordening aan de gemeenteraad voorlegt. Dan komen te concrete tarieven voor volgend jaar op tafel.

Wel verplicht, geen uitvoering

Maar waar het nu om gaat, is dat het college in de begroting laat weten volgend jaar 972.000 euro aan leges te innen (waarvan de bouwleges het veruit grootste brok zijn), maar nog geen beginnetje van een verklaring geeft welke kosten voor  de gemeente daar tegenover staan. De Rekenkamercommissie daarover: ,,Dit is wel verplicht maar hieraan is ook in de begroting 2022 geen uitvoering gegeven’’.

Wethouder Jos Kea. (Foto VVD Wijdemeren)

Burgemeester en wethouders – en in dit geval vooral eerstverantwoordelijk wethouder Jos Kea (financiën) – lappen dus opnieuw de regels doodleuk aan hun laars.

Moedwillig

Bij de vele technische vragen over de begroting die de raadsfracties hebben gesteld – en waarover dinsdag 26 oktober in het geniep werd gesproken, met buitensluiting van het publiek – is er geen enkele over deze kwestie. Misschien is het de fracties niet meteen opgevallen. Maar na de brief die de Rekenkamercommissie op 24 oktober aan de gemeenteraad stuurde over de begroting 2022 mogen we hopen dat dat nu anders is. Het zal toch niet zo zijn dat de gemeenteraad het college laat wegkomen met zo’n opzichtige – en nota bene moedwillig herhaalde –  overtreding van de regels?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.