Ultieme poging om zelfstandig te blijven of Wijdemeerse zwanenzang?

‘Drijfzand’, ‘pompen of verzuipen’. Wim Kozijn en Rik Jungmann winden er in hun beschouwingen over het Wijdemeerse coalitieakkoord-plus geen doekjes om. Terecht. Maar wat wordt het de komende vier jaar? De allerlaatste poging de gemeente zelfstandig te houden? Of de zwanenzang van Wijdemeren en dus voorbereiding op een fusie?

(Foto Wikipedia, publiek domein)

Omdat Kozijn en Jungmann al doeltreffend op een rijtje hebben gezet hoe het coalitieakkoord-plus het beste kan worden beoordeeld, zal ik dat niet nog eens dunnetjes over doen. Wel kan enige aanvulling misschien nuttig zijn.

Jungmann noteerde al dat de onderhandelaars van De Lokale Partij (DLP), PvdA/GroenLinks en VVD aangeven dat ze de toestand van de gemeente heel beroerd vinden, maar dat hun beeld nog niet compleet is. Sterker, ze laten op meer dan één plek in het akkoord weten dat ze zelfs drie maanden na de verkiezingen nog steeds niet het hele beeld hebben over de centjes. Misschien nog wel meer dan de toch al droevige cijfers die wél bekend zijn, laat dit zien hoe deplorabel de toestand van de gemeente is.

(Wikipedia, publiek domein)

Wat ook opvalt, is dat de onderhandelaars schrijven dat ‘voor 2023 t/m 2025 extra middelen van het rijk te verwachten zijn’. Zeker, ze tekenen aan dat het maar de vraag is of dat extra geld voor Wijdemeren genoeg zal zijn ‘om het hoofd boven water te houden’. Maar ze laten na te vermelden dat uit Den Haag nóg iets is vernomen: na 2025 is het voorbij met dat extra geld.

Hoe dat ook zij, DLP, PvdA/GL en VVD schetsen in het akkoord van zichzelf een daadkrachtig beeld: een club die de problemen voortvarend gaat aanpakken. Ze sluiten ‘geen enkele maatregel’ uit om financiën in balans te krijgen, waarbij ze wel aantekenen ‘alles in het werk (te zullen stellen) om het niveau van de sociale voorzieningen op peil te houden’. Maar ook noteren ze ‘de ogen niet (te sluiten) voor de realiteit’. Ofwel: als het echt niet anders kan, zal ook het niveau van de sociale voorzieningen eraan moeten geloven.

Vol goede moed

Denken ze zelf dat dat enige kans van slagen heeft? Jazeker: ,,De coalitie van De Lokale Partij, PvdA-GroenLinks en VVD start op 17 juni vol goede moed (. . .).’’ Nu zou het wel heel gek zijn als een nieuwe coalitie niet met goede moed aan de slag zou gaan, maar ik bleef bij die formulering toch even hangen. Waarom? Omdat deze coalitie in zekere zin een curieuze is.

Natuurlijk, over pakweg zorg, onderwijs, wonen, verkeer en meer kunnen deze drie coalitiepartners het best eens worden en is dat ook gelukt. Maar hoe zit dat met het belangrijkste bestuurlijke punt, de kwestie waarvan alle andere dingen afhankelijk zijn? Ik bedoel: de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

Hier moeten we even teruggrijpen naar de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartners. In dat van DLP lezen we: ,,De Lokale Partij is grote voorstander van zelfstandigheid’’. Maar gemeentelijke zelfstandigheid is zelfs  voor deze partij geen wet van Meden en Perzen meer. Oud-DLP-raadslid Renée Wijnen wees daarop al eerder. Want in het DLP-verkiezingsprogramma staat ook: ,,Bij voorkeur besteden we onze ogen en oren niet uit; niet het stuur uit handen geven’’ en ,,Zelfstandigheid heeft onze voorkeur’’. Let wel: niet per definitie, maar bij voorkeur. Hoe dan ook, vanuit DLP-perspectief is het niet vreemd ‘vol goede moed’ te beginnen aan een ‘ultieme poging’ Wijdemeren zelfstandig te laten voortbestaan.

Dan de VVD. Het liberale verkiezingsprogramma stelt, geheel in overeenstemming met wat de VVD-fractie eerder ventileerde: ,,Als we een zelfstandige gemeente willen blijven moeten we een zelfredzame gemeente zijn. Als de financiële positie van Wijdemeren niet verbetert en de basistaken niet op orde komen, is zelfstandigheid niet langer realistisch.’’ Helder. Ook vanuit VVD-perspectief is het dus logisch ‘vol goede moed’ te beginnen aan een ‘ultieme poging’ Wijdemeren zelfstandig te houden.

Dan PvdA/GL. Hun fractie is al jaren glashelder: om de boel voor onze inwoners op peil te houden is fusie bittere noodzaak. Uit het verkiezingsprogramma: ,,Zonder een fusie zijn we gedwongen fors te bezuinigen op het al niet zo hoge voorzieningenniveau van onze gemeente. Of de (lokale) lasten fors te verhogen (. . .).’’ Het liefst, lezen we, ziet PvdA/GL één gemeente Gooi en Vecht. Maar gezien de stemming her en der in de regio kiest het linkse smaldeel in de Wijdmeerse gemeenteraad voor eerst maar eens een fusie met buurman Hilversum. Duidelijk standpunt.

Maar nu PvdA/Gl toetreedt tot de nieuwe coalitie valt deze zin in het verkiezingsprogramma wel op: ,,Wij zien niet dat de financiële kwetsbaarheid van de gemeente Wijdemeren de komende jaren structureel zal verminderen. Integendeel.’’ En toch hebben de PvdA/GL-onderhandelaars getekend voor het akkoord waarin staat dat de coalitie ‘vol goede moed’ gaat proberen het Wijdmeerse boeltje weer op de rit te krijgen zodat de gemeente zelfstandig kan blijven.

Tot mislukken gedoemd

Dus inderdaad: een wat curieus gezelschap, deze coalitie. DLP die Wijdemeren ‘bij voorkeur’ zelfstandig houdt en daarvoor zijn stinkende best wil doen. De VVD die Wijdemeerse zelfstandigheid prima vindt op voorwaarde dat dat realistisch is en zich daarvoor de komende vier jaar wil inspannen. En PvdA/GL die Wijdemeerse zelfstandigheid kansloos acht, maar toch ‘vol goede moed’ begint aan een in hun eigen ogen tot mislukken gedoemd project.

Al met al is de vraag waarvan we de komende vier jaar getuige zullen zijn. Van de uiterste poging Wijdemeren zelfstandig te houden? Of van de onvermijdelijke zwanenzang van de gemeente? Dat woord zwanenzang gebruik ik niet voor niets. De oudst bekende vermelding over een zwaan die zou ‘zingen’ alvorens te sterven is van de Griekse tragediedichter Aischylos (525 – 456 voor Christus): ,, (. . .) zij die, zoals een zwaan, haar laatste doodsklaagzang aanhief.’’

Kassandra

Waar volgens Aischylos de Trojaanse koningsdochter Kassandra zingend als een zwaan doodreutelde, staat Wijdemeren straks in een heel oude traditie, zo voorzie ik. Want DLP en VVD (en tal van Wijdemeerse inwoners) mogen dan hopen dat het lukt deze gemeente zelfstandig te laten voortbestaan, ik denk dat PvdA/GL het gelijk meer aan zijn zijde heeft: dat er geen redden meer aan is en dat we ooggetuige worden van de Wijdemeerse zwanenzang. Wat overigens de vraag oproept wat de rood/groenen eigenlijk te zoeken hebben in de nieuwe coalitie. Of denken ze daar effectiever richting fusie te kunnen sturen dan vanuit de oppositie?

Diependaalselaan

Tot slot twee kleinere andere dingen die me in het coalitieakkoord opvielen. Ten eerste is het gelukkig ook de nieuwe coalitie opgevallen (pagina 9 van het akkoord) dat er een voor Wijdemeren (Loosdrecht) lelijke adder onder het gras zit bij de ‘wens gemeente Hilversum om de Diependaalselaan te ontzien’. Over die adder schreef ik onlangs al eens. Dat ook de coalitie hem in de smiezen heeft, doet me denken: twee duimpjes omhoog.

Nederhorst Noord: grinniken

Geheel tot slot de passage uit het akkoord over Nederhorst Noord (wel of niet woningbouw). Ik citeer: ,,Indien Nederhorst Noord opnieuw in besluitvorming komt voor een bouw/ontwikkelplan dan zal de VVD-fractie in deze bestuursperiode een eigen standpunt innemen. De Lokale Partij en PvdA/GroenLinks handhaven hun oorspronkelijk standpunt en wensen daar geen ontwikkeling.’’

Ik moest er een beetje om grinniken, want wat staat er eigenlijk? Nou heel simpel: DLP en PvdA/GL waren en blijven tegen woningbouw in dat weiland en de VVD was en blijft voor woningbouw op die plek. Dat klinkt heel daadkrachtig van de VVD: wij houden de rug recht. Maar het zal tot niets leiden. Immers: in de vorige raadsperiode hadden DLP en PvdA/GL het omzwaaiende CDA nog nodig om woningbouw in Nederhorst Noord te verwerpen, maar in deze raadsperiode hebben ze samen al de meerderheid (8 + 2 = 10 van de 19 zetels). Om woningbouw in Nederhorst Noord buiten de deur te houden hebben ze de VVD dus helemaal niet nodig. Ofwel: de VVD mag stoer doen zonder dat dat gevolgen heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.