College gaat met Molenmeent over de schreef, maar de politiek is in meerderheid zo mak als een lam

Nou, die Molenmeent-klus viel reuze mee voor wethouder Joost Boermans. Hij nam onder meer dit dossier woensdagavond waar voor zijn zieke collega Jan-Jaap de Kloet. Op deze plek constateerde ik eerder dat het college zich met het Molenmeent-voorstel bezondigt aan zware vergrijpen tegen de democratische regels, maar woensdagavond kwam alleen Gert Zagt (de Lokale Partij) daartegen in verzet.

(Foto Wikipedia)

PvdA-politicus Anne Vondeling (1916-1979) publiceerde in 1976 een boek met de uitdagende titel ‘Tweede Kamer, Lam of Leeuw?’. Hij besprak de vraag of de Kamer zich als een leeuw voldoende te weer stelde tegen het kabinet of zich door de ministersploeg liet leiden als een volgzaam lammetje.

Diezelfde vraag is nu actueel voor de gemeenteraad van Wijdemeren. Stelt die zich op als wat zij in feite is: het hoogste orgaan in de gemeente en dus de club die zelfbewust de dienst uitmaakt? Of laat de raad zich spreekwoordelijk als een mak schaap ter slachtbank leiden door burgemeester en wethouders die regels van behoorlijk democratisch bestuur aan hun laars lappen?

Zoete koek

Die vraag stellen, is eigenlijk ook meteen hem beantwoorden: in meerderheid slikt de Wijdemeerse politiek vergrijpen van het college voor zoete koek, de raad gedraagt zich tegenover het college als een lam en lijkt in niets op een leeuw. Dat was althans woensdagavond het beeld toen de raadscommissie ruimte en economie het plan behandelde om aan de Molenmeent gemeentegrond te verkopen te behoeve van woningbouw.

Zoals gezegd beschreef ik hier recent dat het voorstel van burgemeester en wethouders aanleiding is voor heel ernstige kritiek. Uit dat voorstel blijkt namelijk dat het college ofwel oliedom opereert ofwel de raad onvolledig informeert en mogelijk zelfs de raad met opzet misleidt.

Kritiek

Nu was er vanuit de raadscommissie best kritiek op het voorstel van het college. Zo verklaarde Stan Poels (PvdA/GroenLinks) opnieuw dat zijn fractie tegen zal stemmen in de gemeenteraad. Hij noemde de Molenmeent op zichzelf een goede plek voor woningbouw, maar zijn fractie wil daar geen vrije-sectorwoningen maar sociale. Een stevig en helder standpunt. Verder noemde Poels het voorstel ‘slordig’, maar daar liet hij het bij.

Michiel van Balen (VVD) vindt het aangepaste voorstel nog steeds niet goed. Het allerliefst zien de liberalen op deze plek alleen grondgebonden woningen en geen appartementen. Maar als er toch appartementen moeten komen, dan graag nabij de rotonde en niet aan de andere (linker) kant van het plangebied. Dat het college de raad met het aangepaste voorstel bij de neus neemt en misschien zelfs expres beduvelt, daaraan wijdde Van Balen geen woord.

Dat gold ook voor Nanne Roosenschoon (D66). Hij kondigde wel een amendement aan om de appartementen uit het plan te schrappen, maar het echte vergrijp van burgemeester en wethouders liet ook hij onbesproken. Rob Duikersloot (DorpsBelangen) en Barry Rooimans (CDA) hadden weinig meer te melden dan dat hun fracties het voorstel van het college onderschrijven.

Pico bello
Gert Zagt.

Alleen Gert Zagt (De Lokale Partij) liet aantekenen dat er dingen ernstig mis zijn met het voorstel van het college. ,,Laat eerst dingen eens pico bello duidelijk worden’’, zei hij. Bijvoorbeeld de kwestie of de gemeente 600 vierkante meter grond wil verkopen die wellicht helemaal niet van de gemeente is. En de bewering dat die 600 vierkante meter meer of minder ‘geen invloed op de realisatie van de ontwikkeling’ zouden hebben verwees Zagt naar het land der fabelen. ,,Het scheelt tonnen aan opbrengst. En minder grond betekent minder bebouwd oppervlak’’, constateerde hij terecht.

Joost Boermans. (Foto Douwe van Essen)

Wethouder Boermans had er weinig moeite mee. Licht olijk stemde hij in met Zagts vaststelling dat ‘wat we niet hebben (die 600 vierkante meter grond, RF), we ook niet kunnen verkopen’. Aan de rest van Zagts betoog ging hij gemakshalve voorbij. De opmerkingen van de andere fracties bezorgden hem nog minder kopzorg.

Onderuit schoffelen

En zo slikte de politiek in meerderheid dat de gemeenteraad door het college een oor wordt aangenaaid. Hooguit kan het nog gebeuren dat de raad volgende week besluit de grondverkoop aan de Molenmeent een maandje door te schuiven zodat dingen die D66 uitgezocht wil hebben netjes kunnen worden uitgezocht. Maar in meerderheid zal ook de raad volgende week wel braaf slikken dat ze door het college wordt beduveld. De Wijdemeerse politiek prefereert zich te gedragen als een lam in plaats van zich als een leeuw te verweren tegen een grove inbreuk van het college op een behoorlijke democratische gang van zaken.

Een gemeenteraad die zich in meerderheid zo opstelt, zet de deur voor burgemeester en wethouders wagenwijd open om ook in de toekomst de raad achteloos onderuit te schoffelen. Wat denkt die raad dat dat doet met het vertrouwen van inwoners in de gemeentelijke politiek?

Eén gedachte op “College gaat met Molenmeent over de schreef, maar de politiek is in meerderheid zo mak als een lam”

  1. Molenmeent splijtzwam coalitie .
    VVD wil appartementen verplaatsen naar zo dicht mogelijk bij de protesten uit het Loosdrechtse Jagerspaadje. D66 vindt dat Molenmeent niet bijdraagt aan de lokale vraag naar woningen; rekent voor hoe er kan worden volstaan met grondgebonden woningen. VVD draait bij als die rekensom klopt. Dan vervallen de appartementen helemaal. Geen Raad van State nodig?
    Daar staan DorpsBelangen en CDA recht tegenover. De coalitie kan uiteen vallen. PvdA/GL en DLP slaan hier een slaatje uit. De verkiezingen zijn begonnen. Wij Willen Wonen wil woningen voor jongeren in sociale huur en levensloopbestendige 50+ woningen voor doorstroming. Is dus tegen dit Amsterdamse rijtje villa’s. MRA-dealtje?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.